| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Wsparcie małych przedsiębiorstw w województwie małopolskim – dokumentacja

Wsparcie małych przedsiębiorstw w województwie małopolskim – dokumentacja

Przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem wsparcia na działania inwestycyjne w swoich firmach powinni złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w terminie do 19 maja 2010 roku. Nabór wniosków prowadzi Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.

W ramach ogłoszonego konkursu o wsparcie mogą wnioskować wyłącznie małe przedsiębiorstwa. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie małopolskim.

Katalog możliwych typów projektów jest szeroki i dofinansowanie można otrzymać np. na rozbudowę zakładu produkcyjnego czy zasadniczą zmianę systemu produkcji.

Pierwszym krokiem do możliwości pozyskania dotacji jest przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej i jej złożenie. Taka dokumentacja jest poddawana szczegółowej ocenie na dwóch etapach. Podczas każdego z etapów przedsiębiorca może wnosić poprawki i uzupełnienia na zasadach i w terminach określonych w regulaminie konkursu. Warto poznać te zasady, aby nie zaprzepaścić swojej szansy na uzyskanie dotacji. 

Wniosek należy dostarczyć osobiście przez posłańca, listem poleconym lub przesyłką kurierską. Nabór wniosków odbywa się w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

Polecamy serwis Mała firma

Ocena formalna wniosku o dofinansowanie

Po złożeniu i zarejestrowaniu wniosku o dofinansowaniu jest on poddawany ocenie pod kątem spełniania wymagań formalnych. Podczas tej oceny badana jest m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy, tzn. czy przedsiębiorca spełnia wymagania stawiane w konkursie (czy jest małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych), kompletność i poprawność wnioski i załączników do wniosku, spójność zapisów, montaż finansowy. 

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik do Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Są dostępne pod adresem strony internetowej: http://www.malopolskie.pl

Jest to ocena tzw. zero-jedynkowa, czyli jeśli wniosek spełnia dane kryterium otrzymuje 1, a jeśli nie spełnia otrzymuje 0. Pamiętajmy, że po złożeniu dokumentacji aplikacyjnej istnieje możliwość je poprawy lub uzupełniania. Podczas oceny formalnej, jeżeli istnieje konieczność uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień do wniosku, przedsiębiorca jest wzywany do ich złożenia. Wezwanie takie następuje za pomocą faksu i/lub e-maila. Musimy pamiętać, że po stronie wnioskodawcy ciąży obowiązek zapewnienia działającego faksu oraz wskazania prawidłowego numeru faksu i/lub adresu e-mail. W przypadku wystąpienia problemów w transmisji faksu, wnioskodawca jest zawiadamiany za pośrednictwem e-maila. 

Wnioskodawca składa wyjaśnienia lub dokonuje uzupełnienia lub poprawy dokumentacji w terminie wskazanym przez Instytucję Oceniającą Konkurs, co do zasady nie krótszym niż 5 dni roboczych, liczonych z początkiem następnego dnia od daty doręczenia, za pośrednictwem faksu lub e-maila, wezwania do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub poprawy dokumentacji.

Zapoznaj się także Dokumentacja na wsparcie elektronicznego biznesu. Działanie 8.2 POIG

Musimy pamiętać, że uzupełnieniu lub poprawie podlegają wyłącznie elementy wskazane do uzupełnienia w wezwaniu. Uzupełnienie dokumentacji oznacza złożenie 2 egzemplarzy pełnej wersji wniosku o dofinansowanie lub załączników, zgodnie z uwagami przekazanymi w piśmie do wnioskodawcy. Po złożeniu wyjaśnień, dokonaniu uzupełnień lub poprawy wniosek jest poddawany ponownej ocenie formalnej, której wynik jest wynikiem ostatecznym. W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosek jest przekazywany do oceny pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu przeprowadzania oceny wniosku o dofinansowanie w ramach tego konkursu zawiera regulamin, dostępny na stronie internetowej: http://www.mcp.malopolska.pl

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »