REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podpis elektroniczny a wysyłanie informacji przez platformy zakupowe

Piotr Nowaczyk
trener, konsultant
Bez wskazania podmiotu, od którego pochodzi informacja, jego siedziby i podpisu osoby uprawnionej, nie można dokonać indywidualizacji zamawiającego.
Bez wskazania podmiotu, od którego pochodzi informacja, jego siedziby i podpisu osoby uprawnionej, nie można dokonać indywidualizacji zamawiającego.

REKLAMA

REKLAMA

Czy wysyłanie informacji do wykonawców poprzez platformę zakupową zgodnie z nowym prawem zamówień publicznych musi być opatrzone podpisem elektronicznym?

Podpis elektroniczny a zamówienia publiczne

Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019), dalej „pzp”.

REKLAMA

Przepisy pzp nie nakładają na Zamawiającego obowiązku zachowania formy elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podczas wysyłania informacji do Wykonawców poprzez platformy zakupowe.

Odrębną kwestią jest przesyłanie przez Zamawiającego informacji do Wykonawców poprzez platformy zakupowe w sposób wadliwy. A za taki np. może być uznany brak podpisu Zamawiającego pod dokumentem.

Udzielenie zamówienia

Komunikacja [1] w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym:

 • składanie ofert,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,
 • wymiana informacji oraz
 • przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
 • z uwzględnieniem wyjątków określonych w pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

REKLAMA

Przez środki komunikacji elektronicznej [2] należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wskazana ustawa, definiuje środki komunikacji elektronicznej, jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną [3].

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustawodawca formę elektroniczną, jako obligatoryjną zastrzegł pod rygorem nieważności w przypadku postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w przypadku składania [4]:

 • oferty,
 • wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie,
 • wniosku, o którym mowa w art. 371 ust. 3 pzp,
 • oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp.

Podobne zastrzeżenie ma miejsce w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne [5], z tym, że ustawodawca dopuszcza w tym przypadku złożenie:

 • oferty,
 • wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie,
 • oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp.
 • w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający w ogłoszeniu oraz specyfikacji warunków zamówienia [6] umieszcza informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Sposób przekazywania wniosków

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) określa:

 • sposób sporządzania oraz sposób przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3 pzp, ofert, prac konkursowych, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu lub konkursie,
 • wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych zawierających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 pzp, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu lub konkursie,
 • wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych, o których mowa w pkt 2.

REKLAMA

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest równoznaczne z obowiązkiem posługiwania się podpisem elektronicznym przez wszystkie strony postępowania.

Żaden z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019), ani aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zachowania formy elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podczas wysyłania informacji do Wykonawców poprzez platformy zakupowe.

Informacje Zmawiającego przeznaczone dla Wykonawców takie jak np.:

 • wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 • informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 • informacja z otwarcia ofert
 • mogą być przesłane do Wykonawców poprzez platformę zakupową jako skan papierowej wersji dokumentu.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, iż nie należy utożsamiać zasady pisemności [7] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z formą pisemną.

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pisemnie oznacza zastosowanie w tym postępowaniu takich środków przekazu, które zapewniają wyrażanie informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jest to konsekwencją przyjęcia w pzp [8] definicji pojęcia „pisemność”.

Pisemne oświadczenia i zawiadomienia

Pojęcie pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie oznacza przekazywania dokumentów, oświadczeń i informacji wyłącznie w postaci papierowej, ale przede wszystkim w postaci elektronicznej ze względu na zasadę komunikacji elektronicznej przyjętej w pzp [9].

Pisemne oświadczenia i zawiadomienia, do których nawiązuje pzp, są przekazywane z zasady w postaci elektronicznej (o ile inny sposób komunikacji, jak np. w postępowaniach w dziedzinach obronności lub bezpieczeństwa, nie jest dopuszczony samą ustawą). Przy czym trzeba pamiętać, że do środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z definicją, nie należy faks.

Zasada pisemności nie dotyczy wyłącznie komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ale również dokumentowania przebiegu postępowania przez zamawiającego, czyli sporządzania protokołu postępowania.

W przypadkach, w których pzp wymaga formy pisemnej, należy przez to rozumieć formę określoną art. 78 § 1 Kc zdanie pierwsze, zgodnie z którym do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Warto zauważyć, że na gruncie Kc oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej [10], natomiast do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym [11].

Brak podpisu elektronicznego

Odrębną kwestią jest przesyłanie przez Zamawiającego informacji do Wykonawców poprzez platformy zakupowe w sposób wadliwy. A za taki może być uznany brak podpisu Zamawiającego pod dokumentem. W ocenie autora niniejszej publikacji pisma kierowane do wykonawców poza określonymi w pzp wymogami powinny zawierać również takie informacje jak wskazanie Zamawiającego od którego pochodzą, jego siedzibę oraz podpis przez osobę uprawomocnioną do dokonania takiej czynności.

Bez wskazania podmiotu, od którego pochodzi informacja, jego siedziby i podpisu osoby uprawnionej, nie można dokonać indywidualizacji zamawiającego. Podpis warunkuje, że dokument pochodzi od osoby, reprezentującej Zamawiającego. Brak jego podpisu, przy równoczesnym braku podpisu osoby przez niego umocowanej, gdy nie zostanie usunięty, może powodować brak uniemożliwiający wywołanie określonego skutku prawnego.

Pisma kierowane do Wykonawców, jak również dokumenty udostępniane przez Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania powinny być podpisane w taki sposób, by ich odbiorca miał pewność, że korespondencja i odpowiednio stosowne dokumenty zostały zaakceptowane przez upoważnione osoby.

Dokumenty publikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania powinny spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Piotr Nowaczyk

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

[1] art. 61 pzp

[2] art. 7 pkt 23 pzp

[3] art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

[4] art. 63 ust. 1 pzp

[5] art. 63 ust. 2 pzp

[6] art. 67, art. 134 ust. 1 pkt 10, art. 281 ust. 1 pkt 8 pzp

[7] art. 20 ust. 1 pzp

[8] art. 7 pkt 16 pzp

[9] art. 61 ust. 1 pzp

[10] art. 781 § 2 Kc

[11] art. 781 § 1 Kc

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

REKLAMA

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA