REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wykluczenie wykonawcy za składanie nieprawdziwych informacji

Józef Edmund Nowicki
CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych
Józef Nowicki
wykluczenie wykonawcy
wykluczenie wykonawcy

REKLAMA

REKLAMA

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Kiedy nieprawdziwe informację skutkują wykluczeniem wykonawcy?

REKLAMA

Informacje takie mogą być zawarte m. in. dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (np. wykazie wykonanych robót budowlanych, wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, poświadczeniu, innych dokumentach - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia lub własnym oświadczeniu wykonawcy) lub dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (np. próbkach, fotografiach produktów, oświadczeniu własnym wykonawcy). Wykluczenie wykonawcy na podstawie tego przepisu może nastąpić zatem po spełnieniu się dwóch przesłanek.

REKLAMA

Pierwsza - dotyczy stwierdzenia, że informacje złożone przez wykonawcę są nieprawdziwe, a druga - że złożone przez wykonawcę informacje mogły lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, który należy rozumieć, jako wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych ugruntowany jest pogląd, że przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp ma zastosowanie wówczas, gdy złożenie nieprawdziwych informacji jest wynikiem celowego i zamierzonego zachowania wykonawcy, działającego z zamiarem wprowadzenia zamawiającego w błąd i wykorzystania tego błędu dla uzyskania zamówienia.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Polecamy: Podatki 2014 - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2014

Pomiędzy czynnością złożenia nieprawdziwych informacji, a wynikiem postępowania, musi istnieć zatem związek przyczynowo-skutkowy. Wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp może mieć miejsce na każdym etapie postępowania. Nieprawdziwe informacje to takie, które nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Informacje mają wpływ lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jeżeli ich złożenie przesądza o wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub możliwości uznania oferty za najkorzystniejszą (zob. KIO 1424/11). Złożenie nieprawdziwych informacji jest stanem faktycznym i polega na rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez wykonawcę a rzeczywistym stanem rzeczy. Dla uznania, że informacja jest nieprawdziwa, nie ma znaczenia, czy pochodzi ona od wykonawcy. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia z dnia 19 listopada 2013 r., KIO 2575/13, uznała, że „(…) stwierdzenie nieprawdziwości informacji musi mieć postać uzyskania pewności, że informacje nie odzwierciedlają rzeczywistości. Nie jest wystarczającym zaistnienie pewnego stanu niepewności, czy wywołanie pewnych wątpliwości, że być może informacje są nieścisłe, czy nie w pełni oddają rzeczywistość. Przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. wymaga uzyskania ponad wszelką wątpliwość pewności, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje. Jest to szczególna przesłanka, wymagająca każdorazowo jednoznacznego przesądzenia nieprawdziwości zawartych w ofercie wykonawcy twierdzeń o rzeczywistości. Ustalenie, czy też potwierdzenie nieprawdziwości informacji musi mieć zatem charakter definitywnego i kategorycznego, nie pozostawiającego żadnych wątpliwości stwierdzenia.”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych – cena w ofercie

Informacje mają wpływ lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jeżeli ich złożenie przesądza o wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyniku oceny ofert lub możliwości uznania oferty za najkorzystniejszą (zob. wyroki KIO: z dnia 25 sierpnia 2011 r., KIO 1736/11, KIO 1735/11; z dnia 20 lipca 2011 r., KIO 1424/11). Złożenie nieprawdziwej informacji ze skutkiem w postaci wykluczenia wykonawcy z postępowania, to czynność dokonana przez wykonawcę w sposób zamierzony tj. z winy umyślnej, nie zaś w wyniku błędu czy niedbalstwa (zob. wyrok KIO z dnia 7 kwietnia 2014 r., KIO 552/14). Wykluczając wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp należy bezspornie wykazać, że składane w postępowaniu oświadczenia lub dokumenty zawierają nieprawdziwe informacje, a ich złożenie jest wynikiem zamierzonego, zawinionego działania wykonawcy, nie zaś wynikiem niezrozumienia treści ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Jeżeli ze stanu faktycznego wynika, że wykonawca w dniu składania ofert działał w dobrej wierze, to nie sposób uznać, że jego celem było wprowadzenie zamawiającego w błąd (zob. wyrok KIO z dnia 23 października 2012 r., KIO 2196/12, z dnia 12 kwietnia 2012 r., KIO 590/12, KIO 600/12; z dnia 26 marca 2012 r., KIO 491/12; z dnia 22 lutego 2012 r., KIO 267/12.

Rozszerzenie zakresu zamówienia w odniesieniu do umowy ramowej


Wykonawca nie nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli złożenie nieprawdziwych informacji nastąpiło wskutek omyłki, działania pod wpływem błędu co do rzeczywistego stanu rzeczy wywołanego własnym, jak również cudzym działaniem. Podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania nie może być jedynie "uprawdopodobnienie" przez zamawiającego złożenia nieprawdziwych informacji. Zamawiający wykluczając wykonawcę z powodu złożenia nieprawdziwych informacji musi mieć pewność co do tego, że ich złożenie było wynikiem celowego i zamierzonego działania wykonawcy i ponadto te informacje mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia (zob. wyrok KIO z dnia 5 lutego 2013 r., KIO 138/13). W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, niemożliwe jest wezwanie wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz  przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Obowiązek ustalenia, które informacje są nieprawdziwe i mają lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania ciąży na zamawiającym. Niejednokrotnie będzie to wymagało prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym na podstawie art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 Pzp.

Jak liczyć termin związania ofertą?

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, a wykonawca złożyłby dokumenty zawierające nieprawdziwe informacje odnoszące się do wszystkich części zamówienia, to wykonawca podlegałby wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ze wszystkich części postępowania, natomiast jeżeli dokumenty zawierające nieprawdziwe informacje odnosiłyby się do niektórych tylko części zamówienia, niemożliwe będzie wykluczenie wykonawcy z innych części postępowania (zob. wyrok KIO z dnia 7 czerwca 2011 r., KIO 1104/11). Podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp nie jest prawomocny wyrok sądu powszechnego stwierdzający fakt popełnienia przestępstwa karnego. Ustawodawca w art. 24 ust. 2 pkt 3 nie wskazał bowiem takiej podstawy, w przeciwieństwie np. do przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1 (zob. wyrok KIO z dnia 28 czerwca 2012 r., KIO 1257/12; KIO 1262/12).

Przesłanki wykluczenia oferenta z postępowania u udzielenie zamówienia

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Finansowanie ze środków UE. Z jakich programów mogą korzystać przedsiębiorcy z MŚP?

Z jakich programów finansowania może skorzystać przedsiębiorca w 2024 roku? Unia Europejska kontynuuje swoje zaangażowanie we wsparcie przedsiębiorców z MŚP. Stawia na różnorodne programy i ułatwienia, które mają na celu stymulowanie innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności firm w UE.

Od 12 czerwca zapłacisz okiem za zakupy. W których sklepach?

12 czerwca w pięciu salonach Empik w całej Polsce rozpoczyna się pilotażowy program płatności biometrycznych. To innowacyjne rozwiązanie opiera się na fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy. Dostawcą tej technologii jest polski fintech PayEye, we współpracy z Planet Pay. Program jest pierwszym tego rodzaju w Europie i działa w ramach programu Mastercard Biometric Checkout.

Będzie zakaz nowych licencji na transport międzynarodowy, zablokuje zakładanie jednoosobowych firm

Planowany przez Ministerstwo Infrastruktury pomysł zakazu wydawania licencji dla transportu międzynarodowego może okazać się dużym problemem dla polskich przewoźników. To praktycznie zakaz zakładanie nowych jednoosobowych firm. Ponadto blokada zakupu nowych ciężarówek.

Mikrofirmy budowlane mogą się pożegnać z kredytami?

Przeterminowane zaległości firm budowlanych to już ponad półtora miliarda złotych. Większość zadłużonych przedsiębiorców to mikrofirmy. Prognozowana poprawa płynności wcale nie oznacza, że firmy mogą liczyć na kredyty bankowe.

REKLAMA

Rewolucja w handlu internetowym. Szczegółowe dane trafią do skarbówki

Szczegółowe informacje o transakcjach internetowych, w tym wynajmu mieszkań, będą przekazywane do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo, konta na platformach takich jak Allegro, OLX czy Vinted mogą zostać zablokowane, a wypłaty wstrzymane - informuje "Gazeta Wyborcza".

Połowa konsumentów deklaruje, że wybierze firmę wspierającą odpowiedzialny rozwój zamiast tej, która nie podejmuje takich działań

Inwestowanie ESG (Environmental, Social, Governance), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu może być odpowiedzią na pościg za wynikami. Celem działalności firm powinno być dziś nie tylko osiąganie dobrych wyników finansowych, widocznych w raportach kwartalnych, ale także budowanie otoczenia społecznego, ochrona środowiska czy wspieranie ważnych inicjatyw. To istotne dla wielu inwestorów instytucjonalnych, jak również detalicznych, którzy wybierają inwestycje online mające na uwadze środowisko i otoczenie społeczne.

Co robią małe firmy gdy kontrahent nie płaci. Zaległe płatności sięgnęły już 10 miliardów złotych

Ponad połowa firm wysyła wezwania do zapłaty, 47 proc. negocjuje z dłużnikiem, a co 5. zleca odzyskanie należności kancelarii prawnej – tak najczęściej postępują małe i średnie przedsiębiorstwa, kiedy kontrahent im nie płaci.

Dlaczego duże, międzynarodowe firmy opuszczają Polskę?

Levis Strauss czy Beko - dlaczego duże, międzynarodowe firmy opuszczają Polskę? Przyjrzyjmy się przyczynom i skutkom. Jak należy reagować na tego typu odejścia z polskiego rynku?

REKLAMA

Przedsiębiorca na etacie nadal z podwójną składką zdrowotną

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie składki zdrowotnej w przypadku łączenia pracy na etacie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika z niej, iż obecnie nie są planowane zmiany legislacyjne ingerujące w zasadę odprowadzania składki od każdego tytułu odrębnie.

Weryfikacja kontrahenta na białej liście VAT może być skomplikowana

Przedsiębiorca, aby nie stracić możliwości zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych, musi upewnić się, że w dniu realizacji przelewu konto odbiorcy znajduje się na białej liście VAT. Jednak od tej reguły istnieją pewne wyjątki. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w sytuacji, gdy przelew jest realizowany przez pośrednika, istotna jest data wydania mu pisemnej dyspozycji przelewu. Przepisy jednoznacznie wskazują na konieczność weryfikacji rachunku w wykazie "na dzień zlecenia przelewu". 

REKLAMA