reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Jakie wymogi musi spełnić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane?

Jakie wymogi musi spełnić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane?

Zamawiający został zobowiązany do opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, natomiast w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – za pomocą programu funkcjonalno użytkowego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, wydane na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Pzp, reguluje szczegółowo kwestie dotyczące sposobu opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, obejmujące w szczególności wykonanie oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Wymienione powyżej dokumenty ujmują opis przedmiotu zamówienia jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, muszą one w całości być przekazywane wszystkim wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu. Zamawiający nie może arbitralnie decydować, która część dokumentów opisujących przedmiot zamówienia jest wykonawcom potrzebna w celu przygotowania oferty, w tym skalkulowania ceny, a która nie. Jako sprzeczne z ustawą Pzp należy uznać zachowanie zamawiającego polegające na przekazywania w ramach siwz wyłącznie niektórych dokumentów, przy jednoczesnym umożliwieniu jedynie wglądu do posiadanej przez siebie pełnej dokumentacji w siedzibie zamawiającego, we wskazanych dniach i godzinach.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Jakie warunki finansowe musi spełnić wykonawca?

Wymagana dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający, biorąc pod uwagę tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy Prawo budowlane. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, przedmiaru robót, projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Jeśli zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Rażąco niska cena w prawie zamówień publicznych

Autor: Aleksandra Sołtysińska

Źródło: System zamówień publicznych w Polsce

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Źródło:

Urząd Zamówień Publicznych

Zdjęcia

Jakie wymogi musi spełnić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane? / fotolia
Jakie wymogi musi spełnić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane? / fotolia

Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama