| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Przedszkole > Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego

Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego

Jeżeli myślisz o założeniu przedszkola może zainteresujesz się w pierwszej kolejności łatwiejszymi w prowadzeniu formami jakimi są zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne.

Zasady ich powoływania zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Przepisy te wprowadziły możliwość prowadzenia wychowania przedszkolnego następujących formach, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, a mianowicie:
1) zespołach wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia;
2) punktach przedszkolnych, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Polecamy: Jak wybrać formę opodatkowania firmy

Kto może założyć?

Decyzję o utworzeniu zespołu lub punktu mogą podjąć zarówno samorząd lokalny, rodzice przy pomocy organizacji pozarządowych (stowarzyszenie, fundację) jak i osoby fizyczne.

Osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne mogą zakładać i prowadzić zarówno publiczne, jak i niepubliczne punkty przedszkolne czy też zespoły wychowania przedszkolnego, podobnie jak jest w przypadku przedszkoli.

Publiczne?

W przypadku tworzenia publicznego punktu należy uzyskać zezwolenie gminy właściwej ze względu na miejsce jego prowadzenia. Aby uzyskać zezwolenie należy złożyć wniosek, do którego dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego.

Wniosek taki powinien zawierać następujące elementy:
1) nazwę zespołu lub punktu i miejsce jego prowadzenia;
2) cele i zadania zespołu lub punktu oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
3) dzienny wymiar godzin zajęć w zespole lub punkcie, w tym wymiar godzin zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a w przypadku zespołu również dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia;
4) warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w zespole lub punkcie;
5) prawa i obowiązki wychowanków zespołu lub punktu, w tym:
a) warunki pobytu dzieci w zespole lub punkcie zapewniające im bezpieczeństwo,
b) przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków zespołu lub punktu;
6) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć;
7) warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
8) warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
9) terminy przerw w pracy zespołu lub punktu;
10) zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w zespole lub punkcie, związanych z:
a) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w zespole lub punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
b) zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej,
c) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,
d) przeprowadzeniem diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej,
e) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

Polecamy: Jak założyć firmę

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego
Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »