| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Jak założyć firmę > Jak założyć kantor wymiany walut?

Jak założyć kantor wymiany walut?

Założenie i prowadzenie kantoru wymiany walut wymaga zarejestrowania jak inne działalności gospodarcze, a ponadto wymaga wpisu do rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez NBP. Jak założyć kantor wymiany walut?

Kto może prowadzić i pracować w kantorze?

Działalność związaną z wymianą walut mogą prowadzić zarówno osoby fizyczne, osoby prawne i spółki nie mające osobowości prawnej. Warunkiem jest niebycie skazanym za przestępstwa skarbowe albo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Osobna kwestia są warunki jaki muszą spełnić pracownicy takiego kantoru. Osoby takie muszą przejść odpowiednie szkolenia m.in. ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej udokumentowane świadectwem lub praca w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowana świadectwem pracy oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem. Ponadto przedsiębiorca jak i pozostali pracownicy kantoru muszą corocznie uzyskiwać, z końcem każdego roku działalności, zaświadczenie o niekaralności.

Kurs złotego wpłynie na preferencje podatkowe

Obowiązkowy wpis do rejestru NBP

W pierwszej kolejności rejestrujemy działalność kantorową jako działalność gospodarczą zgodnie z procedurą rejestracji. Drugim krokiem jest rejestracja do rejestru prowadzonego przez NBP. Wniosek powinien zawierać: firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej (NIP), siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność kantorowa, oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej, podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku. Dodatkowo trzeba do wniosku zawrzeć oświadczenia: oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą, oświadczenie, że znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, oświadczenie o posiadaniu zaświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje.

Porozmawiaj na Forum

Jaki lokal?

Warunki jakie musi spełniać lokal aby możliwa była prowadzona działalność kantorowa określone są w rozporządzeniu ministra finansów z 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych. A są to: umieszczenie  na zewnątrz, w widocznym miejscu, nazwy "kantor", ze wskazaniem adresu oraz dni i godzin prowadzenia działalności kantorowej, umieszczenie rejestrów kupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych, uwidocznić pieczątkę z nazwą i adresem kantoru oraz pieczątki imienne kasjerów, uwidocznić oryginalny, wydawany przez Narodowy Bank Polski, zaktualizowany album zagranicznych znaków pieniężnych, jeżeli przedmiotem działalności kantorowej jest kupno i sprzedaż walut obcych lub pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży, przygotować formularze druków wystawianych na dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych, umieszczenie tablicy informacyjnej przedstawiającej: wykaz skupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych oraz aktualne ceny (kursy) ich kupna i sprzedaży, informację o wydawaniu dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych, na okaziciela lub imiennych, informację, że wartość kupna lub sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nie może przekroczyć w ramach jednej umowy równowartości 20.000 euro.

Operacje kantorowe i kontrola

Dla bezpieczeństwa operacji dokonywanych w kantorze przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję wykonywanych operacji. Takie transakcję powinny być ewidencjonowane w kantorze a także klient, który dokonuje operacji musi otrzymać potwierdzenie dokonania transakcji zawierające nazwę i kwotę oraz kurs waluty, pieczątkę z oznaczeniem kantoru, datę zawarcia transakcji oraz pieczątkę imienną i podpis. Kontrola kantoru odbywa się poprzez skontrolowanie prawidłowości wykonywania działalności kantorowej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie prawo dewizowe. Kontrola odbywać się może zarówno w lokalu gdzie mieści się kantor lub w siedzibie NBP.

Import, export a wymiana walut

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »