| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Biznesplan > Biznesplan - krok piąty – plan finansowy

Biznesplan - krok piąty – plan finansowy

Ostatnim krokiem w przygotowaniu biznesplanu, ale zarazem najważniejszym dającym kropkę nad i, to plan inwestycyjny firmy. Obejmuje informacje dotyczące: przychodów ze sprzedaży, kosztów, płynności finansowej i zapotrzebowania na środki pieniężne.

W poprzednich częściach biznesplanu przedsiębiorca dokonywał analizy jakościowej, natomiast na tym etapie musi ją przełożyć na analizę ilościową. Przedsiębiorca podaje w tej części całkowity koszt realizacji inwestycji i źródła jej finansowania. W analizie finansowej projektu należy zamieścić:

  • założenia,
  • rachunek wyników (zysków i strat),
  • bilans,
  • przepływy środków pieniężnych.

Plan finansowy sporządzany jest na cały okres realizacji przedsięwzięcia – jeżeli biznesplan przewiduje pięć lat, to tak samo prognozy finansowe są sporządzane na każdy rok, niekiedy w rozbiciu na kwartały bądź miesiące. Jego autor powinien opracować go jak najbardziej szczegółowo, z dużym stopniem dokładności. Celem planu finansowego jest określenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa.

Porównaj: Co to jest biznesplan?

Założenia – w tej części autor biznesplanu prezentuje dane wejściowe, które są niezbędne do sporządzenia planu
finansowego, a w szczególności:

  • wydatki inwestycyjne w układzie miesięcznym uwzględniające kwoty i terminy,
  • źródła finansowania w układzie miesięcznym uwzględniające kwoty i terminy.

Założenia powinny uwzględniać zmiany wynikające z sezonowości, jak również założenia planu techniczno-organizacyjnego i marketingowego, w całym analizowanym okresie. Założenia muszą być spójne i konkretne. Rachunek zysków i strat jest podstawowym dokumentem służącym do oceny efektywności finansowej, zwany inaczej rachunkiem wyników, wskazuje na oczekiwania przedsiębiorstwa odnośnie zysku bądź straty w prognozie finansowej. Powinien być oparty na realistycznych założeniach odnośnie wielkości sprzedaży i kosztów.

Kolejność składników, jakie należy przedstawić w rachunku wyników jest zgodna z ustawą o rachunkowości. Ustawa ta daje możliwość prezentacji tego dokumentu w dwóch wariantach: porównawczym bądź kalkulacyjnym. Oba warianty rachunku zysków i strat ustalają wynik finansowy przedsiębiorstwa w zakresie:

  • działalności operacyjnej, czyli podstawowej działalności firmy,
  • działalności inwestycyjnej, jeżeli wystąpiły przychody lub koszty mające odzwierciedlenie w wyniku działalności gospodarczej firmy,
  • działalności finansowej, polegającej na poszukiwaniu różnorodnych źródeł finansowania.

Wariant kalkulacyjny jest stosowany przez duże przedsiębiorstwa. Dla małych i średnich przesiębiorstw przeznaczony
jest wariant porównawczy.

Bilans jest dokumentem zawierającym zestawienie, w ujęciu wartościowym, stanu majątku przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródeł jego finansowania (pasywa). Podstawowa zasada konstrukcji bilansu zakłada, że wartość wszystkich składników majątku będącego w dyspozycji firmy (aktywa) odpowiada sumie pasywów, czyli środków, za pomocą których zostały sfinansowane. W prognozie finansowej wskazuje się, jakie aktywa będą potrzebne i w jakiej wysokości, aby zrealizować założone przedsięwzięcie oraz w jaki sposób aktywa będą sfinansowane.

Polecamy Podatki

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »