| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Windykacja > Egzekucja należności pien. > Podział środków uzyskanych w toku egzekucji

Podział środków uzyskanych w toku egzekucji

W trakcie egzekucji prowadzonej na rzecz kilku wierzycieli może dojść do takiej sytuacji, gdy z sumy uzyskanej z egzekucji nie jest możliwe jednoczesne zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Wtedy konieczny jest podział tak uzyskanych kwot. Podział sumy uzyskanej z egzekucji jest to podział dokonany na podstawie planu podziału.

Ponadto podziału sumy dokonuje się w przypadku egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika i w przypadku sprzedaży takiego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa.

Plan podziału z reguły sporządza komornik. W przypadku egzekucji z nieruchomości komornik sporządza tylko projekt planu, który przedstawia sądowi (ten może go zaakceptować lub zmienić). W przypadku egzekucji przez zarząd plan sporządza zarządca. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa plan sporządza sąd.

Zobacz: Egzekucja z ruchomości będącej własnością leasingodawcy

Zasady podziału

Podział sumy oparty jest generalnie na zasadzie uprzywilejowania i równorzędności

Przepisy przyjmują zasadę uprzywilejowania jednych należności przed innymi, tj. należności zaliczone do kategorii wcześniejszej podlegają zaspokojeniu przed należnościami zaliczonymi do kategorii późniejszych.

O uprzywilejowaniu pewnych należności przed innymi decydują szczególnie ważne względy o charakterze społeczno-gospodarczym, socjalnym czy dotyczące interesu publicznego.

Zasada równorzędności mówi, że należności zakwalifikowane do tej samej kategorii są względem siebie równe i podlegają zaspokojeniu proporcjonalnie do swojej wysokości. Gdy uzyskana kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich należności zaliczonych do danej kategorii to wtedy przydziela się poszczególnym należnościom kwoty proporcjonalne do ich wysokości. Wyjątek od tej zasady został przewidziany do należności z kategorii czwartej, piątej i ósmej, gdzie obowiązuje zasada pierwszeństwa powstania wierzytelności (pierwsza zaspokajana jest wierzytelność powstała najwcześniej, druga powstała później itd.). O pierwszeństwie decyduje kolejność wpisu wierzytelności do danego rejestru (np. do księgi wieczystej).

Zobacz: Czy można zlicytować nieruchomość za mały dług?

Kolejność zaspokajania

Generalnie istnieje 11 kategorii zaspokajania. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się kolejno:

 1. Koszty egzekucyjne {do tej kategorii zaliczamy m.in. opłatę egzekucyjną czy wydatki poniesione w toku egzekucji};
 2. Alimenty {Alimenty tym renty mające charakter alimentów};
 3. Należności za pracę (w wysokości najniższego ustawowego wynagrodzenia) za okres 3 miesięcy {do tej kategorii nie zaliczamy wynagrodzenia otrzymywane na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia};
 4. Należności zabezpieczone hipoteką morską;
 5. Należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym {do tej kategorii zaliczamy każdą należność zabezpieczona hipoteką umowną, ustawową i przymusową};
 6. Pozostałe należności za pracę, które nie zostały zaspokojone w kategorii trzeciej {do tej kategorii także nie zaliczamy wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia};
 7. Podatki i inne należności Skarbu Państwa, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych;
 8. Należności zabezpieczone zastawem lub te, które korzystały z ustawowego pierwszeństwa niewymienione w kategoriach wcześniejszych;
 9. Należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję {tj. wierzyciele, na których wniosek egzekucja została wszczęta, wierzyciele, na rzecz, których egzekucja została wszczęta z urzędu i wierzyciele, którzy przyłączyli się do wszczętej egzekucji};
 10. Inne należności {do tej kategorii zaliczymy należności tych wierzycieli, którzy nie prowadzili egzekucji a którzy złożyli wniosek o uwzględnienie ich w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji};
 11. Kary pieniężne i grzywny (sądowe i administracyjne).

Czytaj także

Ekspert:

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Podział sumy oparty jest generalnie na zasadzie uprzywilejowania i równorzędności.
Podział sumy oparty jest generalnie na zasadzie uprzywilejowania i równorzędności.

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »