| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Windykacja > Egzekucja należności pien. > Powództwo przeciwegzekucyjne a spłacony dług

Powództwo przeciwegzekucyjne a spłacony dług

Kilka lat temu miałem duże problemy finansowe, ostatecznie wierzyciele wystąpili przeciwko mnie na drogę sądową, a następnie cześć z nich skierowała sprawy do Komornika. Egzekucje były w pełni skuteczne, jednakże obecnie jeden z wierzycieli, który nie prowadził sprawy u Komornika, a któremu spłaciłem cały dług z pominięciem Komornika, ponownie domaga się spłaty tego samego długu.

Rozmowy z byłym wierzycielem

Sytuacja nie jest trudna. Jeżeli wierzyciel został już spłacony, a nie skierował jeszcze sprawy do Komornika, wówczas zasadnym byłoby wysłanie do niego stosownego pisma wraz z dowodami spłaty długu, gdyż zaistniała sytuacja – żądanie zapłaty długu - może być jedynie pomyłką ze strony byłego wierzyciela.

Ponadto można poinformować wierzyciela, iż złożenie wniosku egzekucyjnego do Komornika spowoduje złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego oraz stosownego zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa oszustwa.

Powództwo przeciwegzekucyjne

W świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dłużnik może w drodze w/w powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Zobacz również serwis: Przedsiębiorca w sądzie

Powyższe oznacza, że jeżeli wierzycie, który został już spłacony, będzie na drodze postępowania egzekucyjnego tj. u komornika, domagał się prowadzenia egzekucji, wówczas dłużnik może bronić się poprzez złożenie wskazanego powództwa , gdzie będzie wykazywał, że dług został spłacony.

Powództwo przeciwegzekucyjne jest normalny powództwem, stąd pozew powinien spełniać wszelkie wymogi stawiane pismom procesowym (pozwom) – należy wskazać powoda (dłużnika) oraz pozwanego (wierzyciela), wraz ze wskazaniem ich danych i adresów. Ponad to należy uiścić opłatę sądową, a także dołączyć do pozwu odpowiednią ilość odpisów pozwu wraz z załącznikami.

Zobacz również serwis: Windykacja

Termin złożenia powództwa

Powództwo przeciwegzekucyjne może być złożone w każdym czasie, gdy już prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jego złożenie jest możliwe także przed wszczęciem egzekucji, ale tylko w sytuacji, gdy wyrokowi (innemu orzeczeniu sądu) nadana została już klauzula wykonalności, albowiem już wówczas istnieje potencjalna możliwość wszczęcie przez wierzyciela egzekucji.

Niedopuszczalnym jest złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego po wyegzekwowaniu przez Komornika dochodzonej należności. Wówczas dłużnikowi będą przysługiwały inne środki, dzięki którym będzie mógł odzyskać wyegzekwowaną należność, która już została spłacona.

Właściwość sądu i dowody

Powództwo przeciwegzekucyjne należy wytoczyć przed sąd rzeczowo właściwym, w którego okręgu Komornik prowadzi egzekucję (Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy).

Jeżeli egzekucję prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, powództwo przeciwegzekucyjne do kwoty 75.000,00 zł należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie.

Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej tj. wg miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego (wierzyciela).

W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu (tzw. prekluzja dowodowa).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

Czytaj także

Ekspert:

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Powództwo przeciwegzekucyjne jest normalny powództwem, stąd pozew powinien spełniać wszelkie wymogi stawiane pismom procesowym
Powództwo przeciwegzekucyjne jest normalny powództwem, stąd pozew powinien spełniać wszelkie wymogi stawiane pismom procesowym

Biała lista podatników VAT59.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »