| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Windykacja > ABC windykacji > Kompensata zobowiązań

Kompensata zobowiązań

Kompensata jest jedną z metod rozliczeń zobowiązań. Chodzi w niej zawsze o wzajemne umorzenie wierzytelności. W przypadku skompensowania się długu z wierzytelnością pokrywają się one wzajemnie i kontrahenci nie muszą się rozliczać pieniężnie.

O kompensacie możemy mówić w przypadku, kiedy przedsiębiorca sam mając długi w jednej firmie domaga się od niej spłaty swoich pieniędzy. Tak wiec kompensaty można dokonać, jeżeli dwie osoby są wobec siebie jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem. Kompensata pozwala na łatwe i szybkie umorzenie wierzytelności.

Są dwa rodzaje potrąceń wierzytelności: umowne i ustawowe. 

Potrącenie umowne nie jest regulowane Kodeksem cywilnym a jedynie zapisem w umowie między kontrahentami. Nie muszą oni przejmować się wyłączeniami od potrąceń, jakie nakłada Kodeks cywilny na potrącenia ustawowe. Umowa taka może być swobodnie kształtowana przez obie strony.

Potrącenie ustawowe natomiast normuje Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 498 Kc:

§ 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko, co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Sprzedaż wierzytelności - opodatkowanie VAT

Zwrot kosztów noclegów pracownikowi niebędącemu w podróży służbowej

Aby potrącenie ustawowe mogło nastąpić musimy wystąpić do drugiej osoby z oświadczeniem:

Przepis art. 499. Kc stanowi:

Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.

W kodeksie cywilnym nie ma informacji, w jakiej formie takie oświadczenie musi być sporządzone a więc forma jego jest dowolna. Można je złożyć ustnie, ale dla bezpieczeństwa lepiej zrobić to w formie pisemnej. Ważne tylko jest, aby doszło takie oświadczenie do wiadomości adresata. Kolejna informacja o potrąceniu ustawowym jest taka, że wierzytelności obu stron muszą być wymagalne.

Co to znaczy? Oznacza to, że ich termin wymagalności, co do spłaty już minął.

Można również skompensować wierzytelności przeterminowane. Tutaj jednak trzeba zwrócić uwagę na to czy potrącenie było możliwe jeszcze przed jej przeterminowaniem czy też nie.
W sytuacji, kiedy potrącenie było możliwe już po przedawnieniu niestety takie ustawowe potrącenie nie jest możliwe. Potrącenie wierzytelności przedawnionej dokonuje się tak samo jak w przypadku nieprzedawnionych zaległości (długów).

Przesłanki potrącenia wierzytelności przedawnionej:

Na podstawie art. 502 Kc Wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.

Potrącenie wierzytelności zajętej

Co w sytuacji, kiedy wierzytelność została zajęta? Może zdarzyć się taka sytuacja, kiedy osoba trzecia zajmie wierzytelność, którą chcielibyśmy skompensować.

Zgodnie z art. 504 kc. Zajęcie wierzytelności przez osobę trzecią wyłącza umorzenie tej wierzytelności przez potrącenie tylko wtedy, gdy dłużnik stał się wierzycielem swego wierzyciela dopiero po dokonaniu zajęcia albo, gdy jego wierzytelność stała się wymagalna po tej chwili, a przy tym dopiero później aniżeli wierzytelność zajęta.

Jest to trochę skomplikowany zapis, oznacza on, że można potrącić taką wierzytelność tylko wtedy, gdy dłużnik stał się wierzycielem swojego wierzyciela przed dokonaniem zajęcia.

Potrącone mogą być tylko wierzytelności pieniężne oraz rzeczy tej samej jakości oznaczone, co do gatunku. Oznacza to nic innego jak to, ze nie możemy kompensować wierzytelności,
z których jedna dotyczy np. warzyw a druga samochodu.

Aby doszło do kompensaty należy sprawdzić czy można je zaskarżyć w sądzie.

Wierzytelności, które nie mogą być umorzone przez potrącenie ustawowe to m.in.:

- odszkodowanie

- alimenty

- zadośćuczynienie

- wierzytelności niepodlegające zajęciu komorniczemu

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »