| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Nowe zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - od 1 stycznia 2017 r.

Nowe zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - od 1 stycznia 2017 r.

W ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Ministerstwo Rozwoju przygotowało modyfikację ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zmiany dotyczyć będą złagodzenia wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców poprzez podniesienie progu zobowiązującego do utworzenia ZFŚS z 20 do 50 pracowników. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Nowe brzmienie otrzyma art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800), zgodnie z którym pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, zobowiązani byli utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pomysłodawcy projektu zwiększyli wysokość zatrudnienia do 50 pracowników.

Zmiana nie dotyczy pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, na których spoczywa obowiązek utworzenia ZFŚS bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Natomiast pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, będą tworzyć fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. W przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, możliwe będzie utworzenie funduszu na dotychczasowych zasadach określonych w art. 5 ustawy lub wypłacenie świadczenia urlopowego.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ZFŚS

Analogicznie zmianie ulegnie art. 3 ust. 3b ustawy informujący, że u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek ten będzie dotyczył pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia ZFŚS i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników potrzebnych do utworzenia ZFŚS wynika z działania przedsiębiorców, którzy zawierają umowy cywilnoprawne lub sztucznie dzielą przedsiębiorstwo, bojąc się zwiększać zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę. Działania te prowadzą do ograniczenia rozwoju przedsiębiorstwa. Według badania przeprowadzonego przez PARP aż 41,2% przedsiębiorców wskazuje na zniesienie obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako zmianę, która może najbardziej usprawnić funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa.

Polecamy: Pakiet 3 wideoszkoleń Zmiany w prawie pracy – pendrive

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego (równowartość dokonanych odpisów na rachunek bankowy funduszu), naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na ZFŚS  lub postanowić, że nie będzie on tworzony. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W przypadku pracowników młodocianych, wysokość odpisu podstawowego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim 6%, a w trzecim 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W odniesieniu do pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, prawodawca określił wysokość odpisu na 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dla osób, u których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25%.

Środki z ZFŚS przeznaczane są na działalność socjalną, tzn. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Uprawnionymi do korzystania z tych usług są pracownicy, emeryci i renciści będący byłymi pracownikami oraz ich rodziny. Mogą to być również inne osoby określone w regulaminie funduszu, np. wychowankowie domów dziecka.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »