reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > Umowa - samochód > Umowa sprzedaży samochodu osobowego - przykładowe postanowienia

Umowa sprzedaży samochodu osobowego - przykładowe postanowienia

Umowa sprzedaży samochodu, często mylnie nazywana umową kupna – sprzedaży, powinna zawierać dane sprzedawcy, kupującego oraz samochodu. Jakie konieczne elementy powinny znaleźć się w umowie sprzedaży samochodu?

Elementy umowy sprzedaży samochodu

Sprzedaż samochodu nie musi być koniecznie potwierdzona na piśmie. Oznacza to, że sprzedać lub kupić samochód można na podstawie umowy ustnej. Na szczęście wśród kupujących utrwalił się zwyczaj zawierania umowy w formie pisemnej. Forma umowna jest również niezbędna przy formalnościach związanych z zarejestrowaniem samochodu, wynika to z art. 72 Prawa o ruchu drogowym.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Miejsce i data sporządzenia umowy

W umowie sprzedaży samochodu należy określić miejsce i datę jej sporządzenia. Określenie daty w umowie ma duże znaczenie, gdyż od tej daty biegnie dwutygodniowy termin na zawiadomienie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu.

Dokładne dane sprzedającego i kupującego

Podczas spisywania umowy należy zadbać o zawarcie w niej dokładnych danych stron umowy. Dlatego też, każda ze stron powinna posiadać dowód osobisty, ewentualnie paszport. Należy wystrzegać się sprzedających, którzy wpisują swoje dane z pamięci, albo posiadających wypełnione już wzory umów. Wypełnione dane zawsze należy sprawdzić z potwierdzającym je dokumentem.

Dane stron, które należy zawszeć:

 1. Imię i nazwisko
 2. Miejsce zamieszkania
 3. Dane dokumentu – seria, numer, wydany przez
 4. Nr PESEL
 5. Nr NIP

Oznaczenie stron umowy – komparycja umów

Przedmiot umowy – samochód

Określając przedmiot umowy, należy zawrzeć w umowie następujące dane samochodu:

 1. Marka/model
 2. Rok produkcji
 3. Nr silnika
 4. Nr nadwozia
 5. Nr rejestracyjny
 6. Kolor nadwozia
 7. Dodatkowe wyposażenie (np. radio, opony zimowe, itp.)

Jak prawidłowo określić w umowie zadatek?

Oświadczenia stron

Strony powinny w umowie zawrzeć kilka oświadczeń, umożliwiających bezproblemowe zawarcie jak i realizację umowy, są to oświadczenia Sprzedającego, np.:

 1. Sprzedawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem Samochodu.
 2. Samochód jest wolny od wszelkich wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania mogącego wywierać w chwili obecnej oraz w przyszłości jakiekolwiek skutki w zakresie niniejszego oświadczenia Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca oświadcza, że Samochód jest bezwypadkowy oraz nie posiada usterek technicznych, które nawet nieznacznie ograniczałyby jego przydatność do użytku

oraz oświadczenia Kupującego:

 1. Kupujący oświadcza, iż pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej z (...), zamieszkałym w (...) przy ul. (...), legitymującym się dowodem osobistym o serii (...) nr (...), wydanym przez (...), nr PESEL: (...), NIP: (...) (zwanym dalej „Współmałżonkiem”) i nabywa Samochód z dochodów z majątku wspólnego.
 2. Współmałżonek wyraża zgodę na zawarcie Umowy na warunkach w niej określonych, co potwierdza złożeniem podpisu pod treścią Umowy.
 3. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny Samochodu i nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń dotyczących Samochodu.

Przejście majątkowych praw autorskich – jak uregulować w umowie?

Cena samochodu i sposób jej zapłaty

Jeżeli cena samochodu jest uiszczana przy sporządzaniu umowy, postanowienie w niej zawarte jest bardzo proste i ogranicza się do podania ceny -  liczbowo i słownie oraz stwierdzeniu, że cena została uiszczona w całości.

Jeżeli płatność ceny ma być rozłożona na raty postanowienie umowne powinno być bardziej rozbudowane i określać szczegółowo sposób zapłaty umówionej kwoty.

Przykładowe postanowienie:

 1. Strony ustalają cenę Samochodu na kwotę 20 000 zł, (słownie: dwudziestu tysięcy złotych).
 2. W dniu zawarcia Umowy, tytułem zaliczki, Kupujący zapłaci Sprzedawcy kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) jako część ceny kupna.
 3. Pozostała część ceny tj. 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zostanie zapłacona przez Kupującego w dwóch miesięcznych ratach w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) każda, zgodnie z następującym harmonogramem spłaty:
  1. pierwsza rata w wysokości 5 000 zł płatna do dnia 10.12.2014 r.,
  2. druga rata w wysokości 5 000 zł płatna do dnia 10.01.2015 r.
 4. Zapłata rat ceny dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Słoneczny w Warszawie, nr rachunku: 00 9999 8888 7777 6666
 5. Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór kwoty określonej w ust. 2 powyżej.

Umowa z operatorem telefonicznym a dane osobowe

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAAC Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama