Kategorie

Umowa sprzedaży samochodu osobowego - przykładowe postanowienia

Redakcja serwisu Biznes
umowa kupna - sprzedaży samochodu
umowa kupna - sprzedaży samochodu
Fotolia
Umowa sprzedaży samochodu, często mylnie nazywana umową kupna – sprzedaży, powinna zawierać dane sprzedawcy, kupującego oraz samochodu. Jakie konieczne elementy powinny znaleźć się w umowie sprzedaży samochodu?

Elementy umowy sprzedaży samochodu

Sprzedaż samochodu nie musi być koniecznie potwierdzona na piśmie. Oznacza to, że sprzedać lub kupić samochód można na podstawie umowy ustnej. Na szczęście wśród kupujących utrwalił się zwyczaj zawierania umowy w formie pisemnej. Forma umowna jest również niezbędna przy formalnościach związanych z zarejestrowaniem samochodu, wynika to z art. 72 Prawa o ruchu drogowym.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Miejsce i data sporządzenia umowy

W umowie sprzedaży samochodu należy określić miejsce i datę jej sporządzenia. Określenie daty w umowie ma duże znaczenie, gdyż od tej daty biegnie dwutygodniowy termin na zawiadomienie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu.

Dokładne dane sprzedającego i kupującego

Podczas spisywania umowy należy zadbać o zawarcie w niej dokładnych danych stron umowy. Dlatego też, każda ze stron powinna posiadać dowód osobisty, ewentualnie paszport. Należy wystrzegać się sprzedających, którzy wpisują swoje dane z pamięci, albo posiadających wypełnione już wzory umów. Wypełnione dane zawsze należy sprawdzić z potwierdzającym je dokumentem.

Dane stron, które należy zawszeć:

 1. Imię i nazwisko
 2. Miejsce zamieszkania
 3. Dane dokumentu – seria, numer, wydany przez
 4. Nr PESEL
 5. Nr NIP

Oznaczenie stron umowy – komparycja umów

Przedmiot umowy – samochód

Określając przedmiot umowy, należy zawrzeć w umowie następujące dane samochodu:

 1. Marka/model
 2. Rok produkcji
 3. Nr silnika
 4. Nr nadwozia
 5. Nr rejestracyjny
 6. Kolor nadwozia
 7. Dodatkowe wyposażenie (np. radio, opony zimowe, itp.)

Jak prawidłowo określić w umowie zadatek?

Oświadczenia stron

Strony powinny w umowie zawrzeć kilka oświadczeń, umożliwiających bezproblemowe zawarcie jak i realizację umowy, są to oświadczenia Sprzedającego, np.:

 1. Sprzedawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem Samochodu.
 2. Samochód jest wolny od wszelkich wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania mogącego wywierać w chwili obecnej oraz w przyszłości jakiekolwiek skutki w zakresie niniejszego oświadczenia Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca oświadcza, że Samochód jest bezwypadkowy oraz nie posiada usterek technicznych, które nawet nieznacznie ograniczałyby jego przydatność do użytku

oraz oświadczenia Kupującego:

 1. Kupujący oświadcza, iż pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej z (...), zamieszkałym w (...) przy ul. (...), legitymującym się dowodem osobistym o serii (...) nr (...), wydanym przez (...), nr PESEL: (...), NIP: (...) (zwanym dalej „Współmałżonkiem”) i nabywa Samochód z dochodów z majątku wspólnego.
 2. Współmałżonek wyraża zgodę na zawarcie Umowy na warunkach w niej określonych, co potwierdza złożeniem podpisu pod treścią Umowy.
 3. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny Samochodu i nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń dotyczących Samochodu.

Przejście majątkowych praw autorskich – jak uregulować w umowie?

Cena samochodu i sposób jej zapłaty

Jeżeli cena samochodu jest uiszczana przy sporządzaniu umowy, postanowienie w niej zawarte jest bardzo proste i ogranicza się do podania ceny -  liczbowo i słownie oraz stwierdzeniu, że cena została uiszczona w całości.

Jeżeli płatność ceny ma być rozłożona na raty postanowienie umowne powinno być bardziej rozbudowane i określać szczegółowo sposób zapłaty umówionej kwoty.

Przykładowe postanowienie:

 1. Strony ustalają cenę Samochodu na kwotę 20 000 zł, (słownie: dwudziestu tysięcy złotych).
 2. W dniu zawarcia Umowy, tytułem zaliczki, Kupujący zapłaci Sprzedawcy kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) jako część ceny kupna.
 3. Pozostała część ceny tj. 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zostanie zapłacona przez Kupującego w dwóch miesięcznych ratach w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) każda, zgodnie z następującym harmonogramem spłaty:
  1. pierwsza rata w wysokości 5 000 zł płatna do dnia 10.12.2014 r.,
  2. druga rata w wysokości 5 000 zł płatna do dnia 10.01.2015 r.
 4. Zapłata rat ceny dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Słoneczny w Warszawie, nr rachunku: 00 9999 8888 7777 6666
 5. Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór kwoty określonej w ust. 2 powyżej.

Umowa z operatorem telefonicznym a dane osobowe


Wydanie samochodu

Do skuteczności umowy sprzedaży samochodu niezbędne jest jego wydanie wraz z oryginałem polisy OC. Postanowienie dotyczące wydania samochodu również powinno znaleźć się w umowie.

Przykładowe postanowienie:

 1. W dniu zawarcia Umowy Sprzedawca wydaje przedmiot sprzedaży Kupującemu, a Kupujący kwituje odbiór Samochodu wraz z dwiema parami oryginalnych kluczyków do Samochodu, oryginałem dowodu rejestracyjnego, książką przeglądów oraz niezbędną dokumentacją wyposażenia.
 2. Sprzedawca przekazuje Kupującemu w dniu zawarcia Umowy oryginał polisy ubezpieczenia OC Samochodu.\

Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu w 2015 roku

Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych w 2015 roku

Opóźnienie w zapłacie ceny

W przypadku rozłożenia ceny na raty, w umowie należy również zawrzeć postanowienia dotyczące ewentualnych opóźnień w zapłacie ceny. Można zatem zastrzec prawo m.in. do odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty, określić kwotę zapłaty za korzystanie z samochodu pomiędzy dniem wydania a odstąpienia od umowy, odszkodowanie z tytułu zużycia lub uszkodzenia samochodu.

Dodatkowe postanowienia

Jeśli chodzi o postanowienia dodatkowe, warto pamiętać o poniższych:

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Odliczenie 100% VAT od samochodu – kompendium wiedzy

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.