| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > Umowa-pełnomocnictwo > Czym jest pełnomocnictwo ogólne?

Czym jest pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwo ogólne pozwala na wykonywanie praw majątkowych mocodawcy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Forma pełnomocnictwa

Co do zasady pełnomocnictwo ogólne udziale powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jednakże w sytuacji, w której do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma (np. aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości), pełnomocnictwo do jej dokonania powinno być udzielone w tej samej formie.

Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

Zobacz: Pobierz wzór pełnomocnictwa ogólnego

Brak umocowania

W obrocie gospodarczym zdarza się, że podmiot występujący jako pełnomocnik określonego mocodawcy, wcale pełnomocnikiem nie jest. W takiej sytuacji, jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, to ważność umowy uzależniona jest od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. Druga strona może przy tym dokonać wyznaczenia tej osobie odpowiedniego terminu do dokonania potwierdzenia umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zainteresowana strona staje się wolna. W przypadku braku potwierdzenia na podmiocie występującym jako pełnomocnik ciąży obowiązek zwrotu tego, co uzyskał od drugiej strony na skutek zawarcia umowy. Dodatkowo musi on również naprawić szkodę poniesioną przez drugą stronę z tytułu zawarcia umowy przy niewiedzy o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

Dokonania w cudzym imieniu jednostronnej czynności prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu powoduje jej nieważność. Wyjątkowo w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania, jeżeli podmiot, któremu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu wyraził zgodę na działanie bez umocowania.

Porównaj: Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Inni pełnomocnicy

Pełnomocnik posiada możliwość ustanowienia dla mocodawcy również innych pełnomocników. Dopuszczalne jest to tylko w sytuacji, gdy:

  • umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa,
  • umocowanie takie wynika z ustawy;
  • umocowanie takie wynika ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Ustanowienie przez mocodawcę kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania powoduje, że każdy z nich jest uprawniony do samodzielnego działania. Takie samo rozwiązanie odnosi się do pełnomocników ustanowionych dla mocodawcy przez innego pełnomocnika.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »