| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Spółka z o.o. > Zatrudnienie członka zarządu sp. z o.o. w spółce

Zatrudnienie członka zarządu sp. z o.o. w spółce

Członek zarządu, zgodnie z art. 201 par 4 k.s.h. jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej . Wynikiem powołania jest nawiązanie stosunku organizacyjnego, który nie musi być jedynym stosunkiem, jaki wiąże członka zarządu i spółkę.

Umowa o pracę

 Odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu, więc zgodnie z art. 203 k.s.h. można z nim nawiązać umowę o pracę. Zawierana umowa, z powodu braku regulacji w k.s.h., będzie umową o pracę zgodną z brzmieniem art. 22 par. 1 k.p., więc poprzez jej zawarcie pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Poza tym rodzi się obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie chorobowe, a wszystkie inne aspekty podlegają rygorom zawartym w k.p.

W przypadku zatrudnienia członka zarządu uzyskane przez niego wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Umowy cywilnoprawne

Członek zarządu może wykonywać swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy o świadczenie usług, zlecenie, kontrakt menadżerski itp. Przy zawieraniu umów tego rodzaju obowiązuje zasada swobody umów co do praw i obowiązków stron. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to jego wysokość i zasady wypłaty powinny być określone w treści umowy.

Osoby zatrudnione na takich zasadach objęte są obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, lecz dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Uzyskane wynagrodzenie przez członka zarządu z tytułu zawarcia umowy zlecenia lub kontraktu menadżerskiego, umowy o  zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mówi art. 13 ustawy o podatku dochodowym.

Trwają prace nad kolejnymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy

Łączenie stanowisk

Członek zarządu nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Przepis ten nie dotyczy jednak łączenia stanowisk polegającego na tym, że udziałowiec spółki z o.o. staje się również pracownikiem spółki na podstawie umowy o pracę. W takim wypadku może on brać udział w zgromadzeniu wspólników nie łamiąc zakazu zawartego w art. 214 k.s.h.

Czy można zawiesić działalność spółki cywilnej?

Orzecznictwo

Sąd Najwyższy zaznaczył w wyroku z 7 kwietnia 2010r. (sygn. akt II UK 357/09), że umowa o pracę nie może być nawiązana pomiędzy spółką z o.o. a jej jedynym wspólnikiem i jednocześnie jedynym członkiem zarządu, ponieważ nie zachodzi tu element podporządkowania pracownika pracodawcy. W takiej sytuacji nie istnieje ekwiwalentność świadczeń między pracodawcą a pracownikiem. SN dopuszcza natomiast, aby spółka z o.o. zawarła umowę o pracę z członkiem zarządu i jednocześnie jednym z dwóch jej wspólników, o ile przy zawieraniu tej umowy zachowane będą elementy konstrukcyjne stosunku pracy.

W wyroku z 12 maja 2011 r. (sygn. akt II UK 20/11) SN stwierdził, że podległość wobec pracodawcy wyraża się w respektowaniu uchwał wspólników i wypełnianiu obowiązków płynących z k.s.h.

SN uchwale z 16 maja 2012 r. (sygn. akt  III PZP 3/12) zaznacza on, że ustanie stosunku korporacyjnego, co do zasady nie powoduje ustania stosunku pracy , ponieważ oba stosunki prawne są od siebie niezależne, choć pozostają w funkcjonalnym związku.

Czy prokurent może zastąpić zarząd spółki z o.o?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »