| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Rejestr przedsiębiorców > Dokonywanie zmian i sprostowań w KRS

Dokonywanie zmian i sprostowań w KRS

Każda zmiana danych podmiotu wpisanego w KRS musi zostać zarejestrowana. Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania wniosków o zmianę wpisu w KRS na urzędowych formularzach. Mogą tego dokonywać również drogą elektroniczną.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203 -j.t.) zawiera wytyczne dotyczące rejestracji i wszelkich zmian danych podmiotów w obrocie gospodarczym. Każdy z podmiotów posiada w KRS akta rejestrowe, które są jawne i nie mogą zostać usunięte (chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej). Formularze, na podstawie których dokonuje się wpisów bądź zmian są różnorodne, w zależności od tego, jakiego podmiotu dotyczą oraz od rodzaju wpisu. Można zatem wyróżnić formularze udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej, niebarwne formularze stanowiące wydruki komputerowe oraz niebarwne formularze będące kserokopiami formularzy urzędowych.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Wymogi formalne dotyczące wniosków

Art. 19 ustawy o KRS wskazuje na konsekwencje niedopełnienia wymogów formalnych wniosków kierowanych do sądu rejestrowego. Otóż wnioski składane na formularzach elektronicznych powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W razie niespełnienia wskazanego wymogu wniosek zostanie zwrócony bez wcześniejszego wezwania do uzupełnienia braków formalnych. W innym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Odnośnie wniosków do KRS błędy w większości dotyczą błędnego uzupełnienia formularza czy też użycie niezrozumiałych sformułowań. Co do zasady treści zamieszczone w formularza powinny odpowiadać zasadom ogólnym dotyczącym pism procesowych, a mianowicie:

1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

2. imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3. oznaczenie rodzaju pisma;

4. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

5. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

6. wymienienie załączników.

Zobacz również: Adres mailowy w rejestrze KRS

Wniosek o zmianę wpisu

Art 19b ustawy o KRS nakłada na przedsiębiorcę, dokonującego zmian w rejestrze obowiązek dołączenia:

1)   wniosku o wpis albo zmianę nr REGON,

2)   zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany,

3)   zgłoszeń identyfikacyjnych albo aktualizacyjnych, o którym mowa w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Jednakże w sytuacji, gdy wniosek obejmuje jedynie zmiany obejmowane wpisem w KRS, wówczas przedsiębiorca nie ma obowiązku składania dokumentów we wszystkich urzędów.

Zobacz: Zgłoszenie spółki osobowej do sądu rejestrowego

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »