| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Pozostałe rejestry > Czym jest rejestr dłużników niewypłacalnych?

Czym jest rejestr dłużników niewypłacalnych?

Rejestr dłużników niewypłacalnych jednym z trzech rejestrów prowadzonych przez sądy rejestrowe. Jest prowadzony w celu możliwości oceny wiarygodności podmiotów funkcjonujących w obrocie, pełni też rolę sankcji za nierzetelność.

Rejestr dłużników niewypłacalnych („RDN”)

Jest trzecim rejestrem wskazanym w ustawie z dnia 10 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186). Można przypisać mu następujące cele: informacyjne i represyjne.

Służy jako źródło informacji dla podmiotów chcących uzyskać informację o wiarygodność podmiotu w działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, iż nie jest to źródło idealne, a brak wpisu danego podmiotu w RDN nie oznacza, iż podmiot aktualnie nie ma problemów finansowych.

Zobacz: Kogo można wpisać do rejestru dłużników niewypłacalnych?

Wpisy w RDN umieszczane są zarówno z urzędu jak i na wniosek

Wpis z urzędu umieszczane są przez sąd rejestrowy na podstawie zgłoszenia odpowiedniego organu.

Zgodnie z art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:

  1. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  2. wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  3. dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;
  4. osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni; 
  5. dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego (dłużnicy alimentacyjni).

Wpis na wniosek do RDN – dokonywany jest przez sąd rejestrowy na podstawie odpowiedniego wniosku.

Zgodnie z art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Oznacza to, iż wierzyciel chcąc zgłosić dłużnika do RDN w pierwszej kolejności musi wezwać go do spełnienia świadczenia po uzyskaniu przeciwko niemu tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym będzie np. prawomocny wyrok sądowy (tytuł egzekucyjny) opatrzony w klauzulę wykonalności.

Zobacz: Jak założyć fundację?

Jawność RDN

Rejestr dłużników niewypłacalnych jest jawny. Wynika to z art. 8 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jawność oznacza, iż każdy podmiot może wystąpić do Centralnej Informacji KRS z wnioskiem o udzielenie informacji czy dany podmiot jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.
Informacje te mogą okazać się istotne przed wszczęciem ewentualnej kosztownej sprawy sądowej czy postępowania egzekucyjnego.

Czytaj także

Autor:

- prawnik, Kancelaria Studio Prawne w Warszawie - Kancelaria dla przedsiębiorców www.studioprawne.pl

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Rejestr dłużników niewypłacalnych jest jawny.
Rejestr dłużników niewypłacalnych jest jawny.

INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »