reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > ABC spółek > Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży udziałów w sp. z o.o. musi być zawarta w formie pisemnej. z podpisami poświadczonymi notarialnie. Umowa spółki może uzależniać sprzedaż od wyrażenia zgody przez spółkę. Pobierz bezpłatny wzór umowy.

Zobacz: Zmiana umowy spółki z o.o.


UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

zawarta w  ..................... w dniu .......................... r., pomiędzy:


1. ............................., zamieszkałym w ................................. przy ul. .............. nr ......., wspólnikiem Spółki „Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w .................... wpisanej Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w ............................. – Wydziału Gospodarczego KRS pod nr KRS ...................., zwaną dalej Zbywającym,


a

2. ............................., zamieszkałym w ................................. przy ul. .............. nr ......., zwanym dalej Nabywcą.


§ 1

Zbywający sprzedaje, a Nabywca nabywa ....................................... (słownie: ..............) udziałów spółki „Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w ....................................

§ 2

1. Sprzedaż i nabycie udziałów następuje w takim stanie, w jakim się udziały znajdują.

2. Zbywajacy zapewnia Nabywcę, że udziały są wolne od wszelkich wad prawnych, tzn., że:

– udziały te prawnie istnieją,

– przysługują one Zbywającemu,

– udziały nie są obciążone żadnym prawem poza zobowiązaniami, jakie nakładają na każdy udział umowa spółki, uchwały Zgromadzeń Wspólników.

3. Nabywca oświadcza, że wszystkie okoliczności określone w ust. 1 i 2 są mu znane i w związku z tym zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne.

§ 3

Zbywający  legitymuje się pisemnym zezwoleniem Zgromadzenia Wspólników spółki „Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w ......................... na zbycie udziałów, o których mowa w § 1.

§ 4

Strony ustalają cenę nabycia udziałów na kwotę ...................... złotych za każdy udział.

§ 5

Nabywca zawiadomi spółkę „Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w ...................... o nabyciu udziałów.

§ 6

1. Strony potwierdzają sobie otrzymane wzajemnie świadczenia.

2. Rozliczenia między stronami co do korzyści i ciężarów wynikających ze zbywanych udziałów nastąpiło według stanu z chwili zawarcia niniejszej umowy.

3. Zbywający zapewnia pod rygorem odszkodowania, że ze zbytego udziału nie zalega żadnego świadczenia.

4. Nabywca zrzeka się prawa żądania obniżenia ceny sprzedaży.

§ 7

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Nabywca.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz prawa cywilnego...........................................          ...........................................
               Zbywający                                 Nabywca    

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama