| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > ABC spółek > Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży udziałów w sp. z o.o. musi być zawarta w formie pisemnej. z podpisami poświadczonymi notarialnie. Umowa spółki może uzależniać sprzedaż od wyrażenia zgody przez spółkę. Pobierz bezpłatny wzór umowy.

Zobacz: Zmiana umowy spółki z o.o.


UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

zawarta w  ..................... w dniu .......................... r., pomiędzy:


1. ............................., zamieszkałym w ................................. przy ul. .............. nr ......., wspólnikiem Spółki „Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w .................... wpisanej Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w ............................. – Wydziału Gospodarczego KRS pod nr KRS ...................., zwaną dalej Zbywającym,


a

2. ............................., zamieszkałym w ................................. przy ul. .............. nr ......., zwanym dalej Nabywcą.


§ 1

Zbywający sprzedaje, a Nabywca nabywa ....................................... (słownie: ..............) udziałów spółki „Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w ....................................

§ 2

1. Sprzedaż i nabycie udziałów następuje w takim stanie, w jakim się udziały znajdują.

2. Zbywajacy zapewnia Nabywcę, że udziały są wolne od wszelkich wad prawnych, tzn., że:

– udziały te prawnie istnieją,

– przysługują one Zbywającemu,

– udziały nie są obciążone żadnym prawem poza zobowiązaniami, jakie nakładają na każdy udział umowa spółki, uchwały Zgromadzeń Wspólników.

3. Nabywca oświadcza, że wszystkie okoliczności określone w ust. 1 i 2 są mu znane i w związku z tym zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne.

§ 3

Zbywający  legitymuje się pisemnym zezwoleniem Zgromadzenia Wspólników spółki „Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w ......................... na zbycie udziałów, o których mowa w § 1.

§ 4

Strony ustalają cenę nabycia udziałów na kwotę ...................... złotych za każdy udział.

§ 5

Nabywca zawiadomi spółkę „Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w ...................... o nabyciu udziałów.

§ 6

1. Strony potwierdzają sobie otrzymane wzajemnie świadczenia.

2. Rozliczenia między stronami co do korzyści i ciężarów wynikających ze zbywanych udziałów nastąpiło według stanu z chwili zawarcia niniejszej umowy.

3. Zbywający zapewnia pod rygorem odszkodowania, że ze zbytego udziału nie zalega żadnego świadczenia.

4. Nabywca zrzeka się prawa żądania obniżenia ceny sprzedaży.

§ 7

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Nabywca.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz prawa cywilnego...........................................          ...........................................
               Zbywający                                 Nabywca    

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK