Kategorie

Nieodpłatne używanie samochodów osobowych do celów prywatnych - porada

KPMG Sp. z o.o.
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego
Paweł Fałkowski
Nieodpłatne używanie samochodów osobowych do celów prywatnych
Od 2011 roku podatnicy nie muszą naliczać VAT od nieodpłatnego użytkowania niektórych samochodów firmowych do celów prywatnych. Ekspert radzi jakie samochody kwalifikują się do wyłączenia dotyczącego nieodpłatnego użytkowania.

Nieodpłatne używanie samochodów osobowych do celów prywatnych wymaga ustalenia, które samochody kwalifikują się na to wyłączenie. Żeby tego dokonać, należy sięgnąć do ustawy nowelizującej z 16 grudnia 2010 r., która wprowadziła zmiany do ustawy o VAT i ustawy o transporcie drogowym. Właśnie tam, a nie w samej ustawie o VAT, zawarte są interesujące nas regulacje. Przepis, który wprowadza wyłączenie prywatnego używania samochodów służbowych z opodatkowania VAT, to art. 5 ustawy nowelizującej. Stanowi on, że do końca 2012 r., w przypadku wykorzystywania przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

W opisanej regulacji znajdujemy aż dwa odesłania do innych przepisów.  Pierwsze z nich referuje do art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Artykuł ten przewiduje opodatkowanie VAT m.in. nieodpłatnego użytkowania majątku firmowego (np. samochodów) do celów prywatnych, o ile VAT przy nabyciu podlegał przynajmniej częściowemu odliczeniu. Ustanawia on zasadę, że gdy pracownik korzysta nieodpłatnie z samochodu pracodawcy, a pracodawcy przysługiwało choćby częściowe prawo do odliczenia VAT od tego auta, to takie korzystanie powinno podlegać pod VAT. Natomiast omawiane wyłączenie stosowania tej regulacji na okres 2 lat w odniesieniu do niektórych samochodów powoduje, że ich nieodpłatne używanie do celów prywatnych nie będzie opodatkowane VAT, nawet jeśli VAT przy nabyciu tych samochodów podlegał odliczeniu.

Kolejne odwołanie, do art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, ma na celu zdefiniowanie tych aut, które mogą korzystać z omawianej preferencji. Artykuł 3 ust. 1 ustawy nowelizującej stanowi, że do końca 2012 r., przy nabyciu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, podatnik ma prawo do odliczenia 60% kwoty VAT  faktury, jednak nie więcej niż 6 tysięcy złotych. Dodatkowo, w art. 3 ust. 2 pełne prawo do odliczenia VAT przewidziano dla niektórych kategorii samochodów: pojazdów mających jeden rząd siedzeń, pojazdów z otwartą częścią do przewozu ładunków, etc

Nieodpłatne używanie samochodów

Wyłączenie z opodatkowania VAT nieodpłatnego używania samochodów do celów prywatnych dotyczy aut, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej, a więc samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, z pewnymi wyjątkami wymienionymi w art. 3 ust. 2.

Nie ma natomiast żadnego ograniczenia w stosowaniu tej regulacji według kryterium daty nabycia lub wzięcia w leasing auta. Wyłączenie z opodatkowania znajdzie więc zastosowanie nie tylko do samochodów nabytych (wziętych w leasing) w 2011 r., ale również samochodów nabytych (wziętych w leasing) w latach wcześniejszych. Jedyne ograniczenie odnosi się do aut leasingowanych jeszcze przed 2011 r., które zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym i na tej podstawie od ich leasingu podatnik ma pełne prawo do odliczenia VAT.

Polecamy: Ekspert radzi: Samochód prywatny w firmie

Reklama

Jeśli zaś chodzi o kategorie aut, to w uproszczeniu można powiedzieć, że nie jest opodatkowane użycie do celów prywatnych zarówno samochodów osobowych, jak i samochodów „z kratką”, czyli samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (z pewnymi wyjątkami). W praktyce można spotkać się ze stanowiskiem, że wyłączenie z opodatkowania VAT nieodpłatnego używania samochodów dotyczy jedynie aut nabytych lub wziętych w leasing od 2011 r.  Skąd taka interpretacja tego przepisu?

Jak wskazałem powyżej, regulacja wyłączająca z opodatkowania używanie aut do celów prywatnych mówi o samochodach wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej. Ten z kolei przepis wymienia określone kategorie pojazdów w kontekście ograniczenia prawa w odliczeniu VAT. Mowa jest więc o tym, że ograniczenie stosuje się przy nabyciu tych aut w latach 2011-2012.

Nie jest jednak uprawnione twierdzenie, że skoro omawiany przepis mówi o nabyciu samochodów w latach 2011-2012, to nieodpłatne używanie w celach prywatnych tylko takich samochodów (nabytych od 2011 r.) nie podlega opodatkowaniu VAT. Data nabycia samochodu nie stanowi kryterium, według którego określamy, czy używanie samochodu podlega VAT, czy też nie.

Warto także wspomnieć, że analogicznie, poprzez odesłanie do art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, został skonstruowany przepis pozbawiający podatników prawa do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do niektórych samochodów. Jeżeli przyjąć, że nieodpłatne używanie aut dotyczy tylko samochodów nabytych od stycznia 2011 r. , należałoby w konsekwencji uznać, że również tylko w odniesieniu do tych aut podatnicy nie mają prawa do odliczenia VAT od paliwa. Jak wspomniałem, taka interpretacja nie jest prawidłowa.

Skąd w ogóle pojawił się w polskiej ustawie przepis o nienaliczaniu VAT przy użyciu aut do celów prywatnych? Czy taki przepis jest zgodny z Dyrektywą?

Reklama

Aby to wyjaśnić, sięgnąć trzeba do genezy obecnych zmian w zakresie rozliczania VAT od samochodów i paliwa. W 2008 r. polskie przepisy dotyczące odliczania VAT od samochodów zostały uznane za niezgodne z Dyrektywą (wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie spółki Magoora). Aby wprowadzić skutecznie ograniczenia w odliczeniu VAT, Polska musiała więc wystąpić do Komisji Europejskiej o specjalną zgodę. W tym samym wniosku Polska poprosiła o możliwość nienaliczania VAT od używania niektórych aut do celów prywatnych.

Zgoda taka została wydana przez Radę UE decyzją nr 2010/581/UE z 27 września 2010 r. Polska została uprawniona do ograniczenia w odliczeniu VAT przy nabyciu i leasingu samochodów o ładowności powyżęj 500 kg, lecz o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w latach 2011-2013. Na podstawie tej decyzji Polska skorzystała z prawa do ograniczenia odliczenia VAT, ale tylko na lata 2011-2012.

W tej samej decyzji Polska została także uprawniona do wyłączenia z opodatkowania VAT używania niektórych samochodów firmowych do celów prywatnych. Trzeba bowiem wyjaśnić, że w świetle Dyrektywy takie nieodpłatne użycie samochodów stanowi świadczenie usługi, które podlega opodatkowaniu, jeżeli podatnik miał prawo do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów. Dyrektywa przewiduje jednak mechanizm, na podstawie którego państwa członkowskie mogą uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów Dyrektywy, np. w celu uproszczenia rozliczeń VAT. Na tej podstawie Polska uzyskała możliwość odstępstwa od zasady, że nieodpłatne używanie samochodów do celów prywatnych podlega opodatkowaniu VAT.

Co istotne, prawo Polski do wyłączenia z opodatkowania VAT nieodpłatnego używania samochodów do celów prywatnych dotyczy tylko tych aut, w przypadku których brak pełnego prawa do odliczenia VAT wynika z decyzji Rady UE. Oznacza to, że Unia zezwoliła Polsce na nieopodatkowanie VAT używania do celów prywatnych jedynie aut „z kratką”, nabytych lub leasingowanych w 2011 r., gdyż tylko takie samochody nie kwalifikują się do odliczenia VAT w wyniku decyzji Rady.

Polska nie miała natomiast prawa do wyłączenia z opodatkowania używania samochodów osobowych. Samochody te nigdy nie dawały pełnego prawa do odliczenia VAT i w tym zakresie Decyzja Rady niczego nie zmieniła. Nie jest także zgodne z Decyzją wyłączenie z opodatkowania VAT używania do celów prywatnych samochodów „z kratką” nabytych w 2010 r., gdy podatnik posiadał pełne prawo do odliczenia podatku.

Brak zgodności z Dyrektywą

Co powinien zatem zrobić przedsiębiorca, gdy przepisy krajowe nie są zgodne z Dyrektywą?

Ponieważ w tym wypadku krajowe przepisy są bardziej korzystne, podatnicy mają pełne prawo stosować się do nich. Organy podatkowe nie mogą natomiast nakładać na podatników obowiązków (takich jak np. konieczność rozliczenia VAT należnego), które wynikają co prawda z regulacji unijnych (Dyrektywy VAT), lecz nie znajdują oparcia w krajowych regulacjach.

Nieodpłatne używanie - o czym pamiętać?

O czym jeszcze powinni pamiętać przedsiębiorcy, którzy pozwalają pracownikom korzystać z samochodów służbowych do celów prywatnych?

Nie wolno zapominać, że Preferencja dotycząca braku opodatkowania używania samochodu do celów prywatnych dotyczy wyłącznie podatku VAT. Nie zwalnia ona pracodawcy i pracownika od ustalenia wartości świadczenia, która stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Trzeba także wspomnieć, że możliwość nienaliczania VAT od używania aut do celów prywatnych dotyczy wyłącznie czynności nieodpłatnych. Jeżeli w zamian za możliwość używania auta służbowego w czasie urlopu lub weekendu pracownikowi potrącana jest pewna część wynagrodzenia, to mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, które podlega opodatkowaniu według stawki 23%.

Polecamy: Samochód jako środek trwały w działalności gospodarczej

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.