Kategorie

Jak opłacać składki ZUS od kontraktu menedżerskiego?

Piotr Kostrzewa
ZUS od kontraktu menagerskiego
ZUS od kontraktu menagerskiego
inforCMS
W zależności od charakteru kontraktu menedżerskiego, osoba wykonująca pracę na zasadach umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym na tych samych zasadach jak pracownik. Co w sytuacji, gdy kontrakt jest umową o świadczenie usług?

Na ogół kontrakt menedżerski jest umową o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. Osoby fizyczne, które na obszarze Polski wykonują pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorcy, a zatem obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, a dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Obowiązkowe dla menedżera zatrudnionego na takiej podstawie jest również ubezpieczenie zdrowotne.

Do celów ubezpieczeniowych osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego (umowy cywilnoprawnej) podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na takich samych zasadach jak zleceniobiorca.

Zobacz: Składki ZUS dla nowych firm w 2015 roku

Reklama

Menedżer jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń od dnia oznaczonego w kontrakcie menedżerskim jako dzień rozpoczęcia pracy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tego kontraktu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne menedżera, który podlega ubezpieczeniom na zasadach określonych dla zleceniobiorców, stanowi przychód z tytułu kontraktu menedżerskiego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jan K. zawarł ze spółką z o.o. kontrakt menedżerski, do którego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. Z uwagi na to, że Jan K. nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z tytułu kontraktu menedżerskiego podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!!!

Kontrakt w ramach działalności gospodarczej

Reklama

Zdarza się, że menedżer zawiera i wykonuje kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Gdy umowa-zlecenie lub inna umowa o świadczenie usług jest realizowana przez zleceniobiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego stanowi tylko ta działalność. ZUS stoi jednak na stanowisku, że nie dotyczy to kontraktu menedżerskiego, gdyż przychód z takiego kontraktu na podstawie przepisów podatkowych nie jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej, ale jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. W ocenie ZUS, mimo że kontrakt menedżerski jest realizowany w ramach działalności gospodarczej, stanowi on tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej menedżer wykonuje tylko i wyłącznie usługi będące przedmiotem zawartego przez niego kontraktu i w związku z tym osiąga tylko przychody z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu przepisów podatkowych, zdaniem ZUS, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorca. Jeżeli natomiast oprócz przychodów z działalności wykonywanej osobiście menedżer osiąga również przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych, to - zdaniem ZUS - mamy do czynienia ze zbiegiem dwóch tytułów ubezpieczeniowych, tj. umowy o świadczenie usług i działalności gospodarczej. W przypadku gdy w takiej sytuacji przychód z kontraktu menedżerskiego jest niższy od obowiązującej menedżera minimalnej podstawy wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej, obowiązkiem ubezpieczeń społecznych jest on objęty z tytułu działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli przychód z kontraktu menedżerskiego jest co najmniej równy obowiązującej menedżera minimalnej podstawie wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej, menedżer podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu, który powstał najwcześniej.

Zobacz: Składki ZUS pracodawcy i pracownika 2015

Przedstawione stanowisko ZUS co do kontraktu menedżerskiego wykonywanego w ramach działalności gospodarczej zostało odrzucone przez Sąd Najwyższy, który w wyroku z 9 grudnia 2008 r. (I UK 138/08) rozstrzygnął, że kontrakt menedżerski realizowany w ramach prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, a co za tym idzie również tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Takim tytułem jest tylko i wyłącznie działalność gospodarcza.

Jeżeli zatem ZUS nakaże zgłosić do ubezpieczeń (jako zleceniobiorcę) menedżera realizującego kontrakt w ramach własnej działalności, od takiej decyzji organu rentowego przysługuje zainteresowanemu odwołanie do sądu. Jest prawdopodobne, że sąd podzieli stanowisko SN wskazane w orzeczeniu z 9 grudnia 2008 r. i uzna, że kontrakt menedżerski wykonywany w ramach działalności gospodarczej nie stanowi odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli zatem zainteresowany jest gotowy na ewentualny spór sądowy z ZUS, to może kierować się wskazaniami zawartymi w ww. wyroku z 9 grudnia 2008 r. Jeżeli natomiast chce uniknąć takiego sporu, powinien zastosować się do wskazań ZUS.

Zobacz: Wypłacanie świadczeń po śmierci pracownika

Menedżer jako pracownik

Czasami zdarza się też, że zawarty przez menedżera kontrakt menedżerski jest umową o pracę, gdyż praca na jego podstawie jest świadczona w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy (wyrok SN z 11 października 2005 r., I PK 42/05). W takim przypadku menedżer podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach określonych dla pracowników. Oznacza to, że obowiązkowe są dla niego zarówno wszystkie ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek tych ubezpieczeń istnieje od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania.

Jeżeli kontrakt menedżerski zostanie zakwalifikowany jako umowa o pracę, to osoba go wykonująca podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach obowiązujących pracowników.

Więcej przeczytasz w Serwisie Prawno - Pracowniczym

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?