| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta

Weryfikacja kontrahenta jest zalecana nie tylko przed zawarciem pierwszej transakcji gospodarczej, ale powinna być także procesem ciągłym. Pozwoli to uchronić firmę przed nieuczciwymi kontrahentami lub przynajmniej zminimalizować ryzyko utraty należności.


Prowadząc działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca stara się minimalizować ryzyko. Ryzykiem w czasie prowadzenia działalności jest niewątpliwie utrata należności spowodowana niewypłacalnością czy nieuczciwością kontrahenta. Na to ryzyko jest narażony zarówno sprzedawca towarów i usług, w wyniku nieuzyskania zapłaty za dostarczone towary i usługi, jak i inwestor, który poprzez współudział w inwestycji chce uzyskać zwrot zaangażowanego kapitału (może to być potencjalny współudziałowiec, wspólnik).

Jedną z czynności minimalizujących ryzyko utracenia należności jest sprawdzenie wiarygodności swojego kontrahenta. Weryfikacja kontrahentów powinna być procesem ciągłym, nawet jeżeli współpracujemy już z nimi jakiś czas (nie tylko przed pierwszą transakcją). W stale zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej sytuacja finansowa kontrahenta może ulec gwałtownej zmianie. Okresowy monitoring kontrahentów pozwoli na zmniejszenie ryzyka utraty należności. Każdy przedsiębiorca powinien określić, jaka wartość transakcji stanowi zagrożenie dla jego działalności i na tej podstawie zdecydować, czy weryfikować kontrahenta, a jeżeli tak, to czy weryfikacja wiarygodności ma być jednorazowa czy okresowa.

Weryfikacja kontrahenta polega na sprawdzeniu:

•  czy dany kontrahent nie próbuje nas oszukać i faktycznie prowadzi działalność oraz jak długo funkcjonuje na rynku,

•  czy jest on rzetelnym płatnikiem zarówno wobec budżetu państwa, jak i wobec innych kontrahentów,

•  w jakiej jest kondycji finansowej.

Weryfikując rzetelność kontrahenta, możemy się posłużyć Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub, jeżeli kontrahentem jest osoba fizyczna, Ewidencją Działalności Gospodarczej (EDG). Sprawdzając natomiast jego kondycję finansową oraz to, jakim jest płatnikiem, można wykorzystać informacje:

•  zawarte w KRS - dla podmiotów gospodarczych, oraz w ewidencji działalności - dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

•  z zaświadczeń wydanych przez ZUS i urząd skarbowy o niezaleganiu w zapłacie podatków,

•  Biura Informacji Gospodarczej (np. Krajowy Rejestr Długów),

•  finansowe pozyskane ze sprawozdań finansowych ogłaszanych w Monitorze Polskim B lub ze sprawozdawczości GUS (sprawozdania F-01),

•  pozyskane z wywiadowni gospodarczych.

Kontrahenta warto sprawdzić wcześniej

Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr podmiotów prawnych, a w szczególności spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni. Składa się on z sześciu działów dostarczających istotnych informacji.

Tabela. Działy KRS i informacje w nich zawarte

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wpisy do KRS podlegają obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Krajowy Rejestr Sądowy, jako publiczna informacja, jest ogólnodostępny. Organem prowadzącym KRS jest sąd rejestrowy właściwy dla siedziby podmiotu. Jednostka zainteresowana może uzyskać odpis pełny, wyciąg lub zaświadczenie. Akta rejestrowe są udostępniane do przeglądu. Za wyciąg i odpis należy wnieść stosowne opłaty na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast przegląd akt rejestrowych jest bezpłatny.

Z KRS możemy uzyskać także informację o dłużnikach niewypłacalnych - czy nasz kontrahent nie jest wpisany do rejestru dłużników.

Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG) służy do ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie jak KRS ewidencja ta jest jawna. Prowadzą ją gminy. Dane z EDG pozwalają na sprawdzenie, czy dany kontrahent prowadzi działalność gospodarczą (informacje na temat osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Warszawy można znaleźć na stronie www.um.warszawa.pl, wybierając link „Działalność gospodarcza”).

Informacje o kontrahencie warto zbierać jeszcze przed podpisaniem z nim umowy

Zgodnie z Ordynacją podatkową możemy, za zgodą naszego kontrahenta, uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w zapłacie podatków. Podobnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki dokument świadczy o tym, że kontrahent jest rzetelnym płatnikiem podatków, a jego sytuacja finansowa pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Dodatkowo takie zaświadczenie jest przydatne w sytuacji, gdy przedmiotem transakcji z kontrahentem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku. W przypadku bowiem, gdy zaległości podatkowe są związane z danym majątkiem, nabywca tegoż majątku odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem zbywającym go (dotyczy zaległości podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć we właściwym dla kontrahenta organie podatkowym. Wniosek powinien zawierać podstawę, tj. interes prawny wnioskodawcy. Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa. Zwyczajowo jednak zaświadczenia o niezaleganiu pobiera kontrahent i przedstawia nam przed zawarciem transakcji.

Jest wiele źródeł informacji o kontrahentach

Należy pamiętać, żeby przy weryfikacji kontrahenta zwrócić uwagę, aby wszelkie zaświadczenia z urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz odpisy z KRS miały datę jak najbliższą dacie zawarcia transakcji (najbardziej aktualną).

Przy weryfikacji kontrahenta można też skorzystać z Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Obecnie funkcjonują trzy BIG-i:

•  Krajowy Rejestr Długów,

•  Europejski Rejestr Informacji Finansowej,

•  Centrum Informacji Gospodarczej.

Biura te gromadzą dane na temat dłużników będących przedsiębiorcami zalegającymi z płatnościami łącznie powyżej 500 zł, wymagalnymi od co najmniej 60 dni oraz gdy upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym na adres dłużnika wezwania do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji do BIG.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK