| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przedsiębiorca w urzędzie > Cofnięcie skargi w postępowaniu administracyjnym

Cofnięcie skargi w postępowaniu administracyjnym

Skargę w postępowaniu administracyjnym może wnieść strona, której nie przysługuje już żaden środek zaskarżenia bądź na działanie organu administracyjnego. Skarżący może jednak, do momentu wydania wyroku przez sąd, cofnąć skargę na piśmie bądź ustnie do protokołu. Jakie są skutki cofnięcia skargi?

Skargę na działalność, bezczynność bądź przewlekłość postępowania organu administracyjnego może wnieść każdy, kto ma w tym interes prawny. Stanowi swego rodzaju zabezpieczenie w sytuacji, gdy stronie nie przysługują już żadne środki zaskarżenia. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w kwestii dopuszczalnego momentu wniesienia skargi i stwierdził, że o wyczerpaniu środków zaskarżenia można mówić dopiero po rozpoznaniu środka zaskarżenia przez organ administracji. Niezachowanie wskazanego trybu będzie miało miejsce zatem zarówno, gdy nie wniesiono w ogóle środka zaskarżenia, jak i w przypadku złożenia do sądu administracyjnego skargi po uprzednim wniesieniu środka zaskarżenia, a przed jego rozpoznaniem przez organ (post. NSA, II GSK 1355/13).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Terminy i sposób wniesienia skargi

Skargę należy wnieść w terminie:

  • 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia,
  • 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • 60 dni od dnia wniesienia wezwania, jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie.

Skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie obejmuje przedmiotowa skarga, a sama jej forma powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Następnie organ w terminie 30 dni przekazuje sądowi skargę wraz z aktami i odpowiedzią na nią. Skarżący powinien mieć na uwadze, iż nie każda skarga zostanie przez sąd uwzględniona. Zgodnie z art. 58 postępowania przed sądami administracyjnymi sąd odrzuci skargę w określonych wypadkach, wskazanych w ustawie. Należ jednak pamiętać, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobierany jest wpis stały lub stosunkowy. Wskazaną opłatę należy uiścić w kasie sądu lub przelewem na konto bankowe, z podaniem sygnatury akt.

Jak zmienić niekorzystną decyzję administracyjną?

Cofnięcie skargi

Ustawodawca przyznał skarżącemu możliwość zmiany swoje decyzji poprzez cofnięcie skargi. W konsekwencji cofnięcia, skarżący nie będzie mógł kontynuować rozpoczętego postępowania przed sądem.

Skargę można cofnąć od chwili wniesienia do momentu wydania orzeczenia przez sąd. Możliwe jest jednak uznanie cofnięcia za skuteczne po uchyleniu wyroku sądu pierwszej instancji.

Cofnięcie skargi może mieć formę zarówno pisemną, jak i ustną do protokołu rozprawy.

Dopuszczalne jest również cofnięcie skargi w części, jednak wówczas czynność ta nie będzie wiążąca dla sądu. W pozostałym zakresie skarga będzie ważna, jeżeli spełnia określone warunki formalne i nie zawiera braków uniemożliwiających dalsze jej rozpoznanie. Sąd może natomiast uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne wydając stosowne postanowienie i jednocześnie umarzając postępowanie. Postanowienie o umorzeniu będzie zarazem postanowieniem kończącym postępowanie, wobec czego służy na nie skarga kasacyjna.

Jeżeli skarżący do chwili rozpoczęcia posiedzenia cofnie skargę, wówczas otrzyma zwrot całej kwoty wpisu. Nie jest to jednak możliwe po rozpoczęciu posiedzenia sądu.

Skutki zawarcia ugody przed organem administracji

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »