| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przedsiębiorca w urzędzie > Jak ubiegać się o dodatek aktywizacyjny?

Jak ubiegać się o dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny mogą otrzymać osoby posiadające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dodatek aktywizacyjny uregulowany jest w art. 48 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak ubiegać się o dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny

W przypadku, gdy w wyniku skierowania przez Urząd Pracy m. st. Warszawy ww. osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, może ubiegać się o dodatek aktywizacyjny w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. (art. 48 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

W przypadku, gdy ww. osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może się ubiegać o dodatek aktywizacyjny w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art 72 ust. 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek (art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku (art 48 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

  1. skierowania bezrobotnego przez Urząd do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
  2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony, lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
  3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
  4. przebywania na urlopie bezpłatnym.

Aktywizowanie bezrobotnych przez profilowanie

Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku

Dodatek aktywizacyjny przysługuje pod warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Otrzymujący dodatek zobowiązuję się powiadomić urząd pracy w ciągu 7 dni o ustaniu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, o przerwie w świadczeniu pracy, która obejmuje dni robocze oraz o urlopie bezpłatnym udzielonym przez pracodawcę.

Dodatek aktywizacyjny wypłacony za okres po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej oraz za okres przebywania na urlopie bezpłatnym stanowi nienależnie pobrane świadczenie i podlega zwrotowi zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z jakich bonów mogą skorzystać bezrobotni?

Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Inwestycje w Kurortach

Serwis nieruchomościowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »