reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Dokumenty > Druk pełnomocnictwa - co musi zawierać?

Druk pełnomocnictwa - co musi zawierać?

Treść druku pełnomocnictwa oraz jego granice określa mocodawca, jednak przepisy Kodeksu Cywilnego wskazują na różne rodzaje pełnomocnictwa oraz określają podstawowe wymagania i rygory co do ich treści i formy. Żeby pełnomocnictwo było udzielone prawidłowo, należy więc odpowiednio stosować te uregulowania i mieć świadomość istnienia czterech podstawowych typów pełnomocnictwa. Co musi zawierać druk pełnomocnictwa?

Polski Kodeks Cywilny przewiduje cztery rodzaje pełnomocnictwa. Są to kolejno pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe, szczególne oraz prokura. Treść pełnomocnictwa jest odmienna w zależności od typu pełnomocnictwa. Pomimo pewnych odrębności każde pełnomocnictwo powinno jednak zawierać:

  • Określenie mocodawcy oraz jego dane (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)
  • Wyraźne ustanowienie osoby pełnomocnika oraz jego dane (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)
  • Zakres umocowania
  • Własnoręczny podpis mocodawcy
  • Datę i miejsce sporządzenia pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo może zawierać także wskazanie jego odwołalności oraz ustanowienie dalszych pełnomocników (tzw. pełnomocnictwo substytucyjne). Może być ono udzielone jednej osobie fizycznej albo kilku osobom fizycznym łącznie (tzw. pełnomocnictwo łączne).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych

Pełnomocnictwo ogólne

Zgodnie z art. 98. k.c. pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Ustawodawca nie zdefiniował przy tym pojęcia „zwykły zarząd”, jednak uważa się, że należy przez nie rozumieć codzienne czynności takie jak na przykład zawieranie umów najmu czy dzierżawy, pobieranie czynszu, zawieranie umów dotyczących bieżących remontów lokalu, dokonywanie czynności prawnych, które są konieczne do prowadzenia danej działalności. Dalsze przepisy ustawy doprecyzowują, że pełnomocnictwo ogólne musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 99 § 2 k.c.).

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO

Warszawa, dn. 10 września 2014 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisana, Katarzyna Nowak, zamieszkała w Warszawie przy ul. Kruczej 15/78, posiadająca numer PESEL nr 12345678901 reprezentująca spółkę ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udzielam Panu Janowi Kowalskiemu pełnomocnictwa do występowania w imieniu Spółki we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością, a w szczególności do występowania w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i arbitrażowych.

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Katarzyna Nowak

Własnoręczny podpis mocodawcy .………………………..

Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

Pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe)

Pełnomocnictwo rodzajowe jest wymagane do czynności, które przekraczają zwykły zarząd (art. 98 k.c.). Jak sama nazwa wskazuje ten typ pełnomocnictwa zawiera określenie rodzaju (danej kategorii) czynności prawnych, które obejmuje umocowanie. Musi ono zawierać nie tylko wskazanie rodzaju czynności prawnej, lecz także jej przedmiot. Pełnomocnictwo rodzajowe może zostać udzielone na przykład do czynności takich jak zawieranie umowy o pracę w imieniu pracodawcy czy też do sprzedawania nieruchomości.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA RODZAJOWEGO

Warszawa, dn. 10 września 2014 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisana, Katarzyna Nowak, zamieszkała w Warszawie przy ul. Kruczej 15/78, posiadająca numer PESEL nr 12345678901 działając w imieniu spółki ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udzielam Panu Janowi Kowalskiemu pełnomocnictwa do zawierania w imieniu Spółki umów o pracę.

Katarzyna Nowak

Własnoręczny podpis mocodawcy .………………………..

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa procesowego

Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo szczególne obejmuje umocowanie do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnej, która jest indywidualnie określona. Kodeks Cywilny stanowi, iż pełnomocnictwo szczególne do danej czynności prawnej, powinno mieć taką samą formę jaka jest wymagana do dokonania tej czynności (mówimy tu o tzw. formie pochodnej pełnomocnictwa).

Przedsiębiorca chce zbyć przedsiębiorstwo, które obejmuje nieruchomość. Pełnomocnictwo do takiej czynności prawnej powinno więc zostać sporządzone w formie aktu notarialnego, ponieważ takiej formy wymaga czynność prawna polegająca na zbyciu nieruchomości.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO

Warszawa, dn. 10 września 2014 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisana, Katarzyna Nowak, zamieszkała w Warszawie przy ul. Kruczej 15/78, posiadająca numer PESEL nr 12345678901 udzielam niniejszym Panu Janowi Kowalskiemu pełnomocnictwa do zawarcia w moim imieniu umowy sprzedaży samochodu osobowego marki Mercedes-Benz SLR McLaren, posiadającego nr rejestracyjny……………

Katarzyna Nowak

Własnoręczny podpis mocodawcy .……………………….

W jaki sposób wypowiedzieć pełnomocnictwo procesowe?

Prokura

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.  Obejmuje ono umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 § 1. k.c.). Charakteryzuje się więc przy tym stosunkowo szerokim zakresem umocowania. Powinna być ona udzielona na piśmie pod rygorem nieważności (art. 1092 k.c.), a jej udzielenie musi zostać zgłoszone do rejestru przedsiębiorców (art. 1098). W piśmiennictwie wskazuje się, że prokura powstaje poprzez zgodne oświadczenie woli stron np. poprzez zawarcie umowy o pracę, która przewiduje zobowiązanie prokurenta do podejmowania czynności prawnych w imieniu swego mocodawcy.

Co to jest prokura?

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama