| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Prawo autorskie > Prawo prasowe > Odmowa udzielania informacji publicznej prasie

Odmowa udzielania informacji publicznej prasie

Ograniczenie w stosowaniu i wykonywaniu prawa dostępu do informacji publicznej wprowadza ustawa o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.).

Art. 5 tej ustawy stanowi, że prawo to jest ograniczone:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, 
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 •  ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy. 

Polecamy: Prawo autorskie a prawo pracy

Zaznaczyć jednak należy, że ograniczenie dotyczące prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorstwa nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 2 u.d.i.p.).

Zobacz też: Materiały i dokumenty urzędowe a prawo autorskie

Jako tajemnice prawnie chronione należy w szczególności wskazać:

 1. Tajemnicę państwowa – jest to informacja określona w wykazie rodzajów informacji, stanowiącym załącznik nr 1, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa; (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych).
 2. Tajemnica służbowa – informacja niejawna nie będąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej. Informacje zaklasyfikowane jako tajemnice służbowe opatrywane są klauzulą poufne lub zastrzeżone (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych).
 3. Tajemnica skarbowa - tajemnica indywidualnych danych zawartych w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów, tajemnicą skarbową objęte są także dane zawarte w informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez inne podmioty, aktach dokumentujących czynności sprawdzające, aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach spraw karnych skargowych, dokumentacji rachunkowej organu podatkowego, informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz innych źródeł (ustawa Ordynacja podatkowa).
 4. Tajemnica lekarska- wszelkie informacje zawiązane z pacjentem a uzyskane przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i art. 50-52 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 5. Tajemnica adwokacka, radcowska – wszystko, o czym adwokat lub radca prawny, notariusz dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, przy czym obowiązek ten nie może zostać ograniczony w czasie, a podmioty te nie mogą zostać zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy co do faktów, o których dowiedzieli się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę (art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze; art. 3 ust. 3-5 ustawy o radcach prawnych).
 6. Tajemnica bankowa- wszystkie wiadomości dotyczące m.in. czynności bankowej i osób będących stornami umowy, uzyskane w czasie negocjacji oraz związanych z zawarciem umowy z bankiem i jej realizacją, z wyjątkiem wiadomości, bez których ujawnienia nie jest możliwe należyte wykonywanie zawartej umowy. Tajemnica ta rozciąga się na banki i zatrudnione w nim osoby oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe (ustawa Prawo bankowe).
 7. Także inne tajemnice prawnie chronione np. tajemnica statystyczna, tajemnica przedsiębiorstwa.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »