| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Odszkodowania > Odszkodowania pracownicze > Terminy wypłat odszkodowań i rent

Terminy wypłat odszkodowań i rent

Zakłady ubezpieczeń nagminnie przekraczają terminy wypłat odszkodowań za każdym razem wymyślając coraz to bardziej dziwne powody.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( DZ.U. Nr 124, poz. 1152) a w szczególności art. 14 zakłady ubezpieczeń powinny:

1. Wypłacać odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

2. W przypadku, gdyby wyjaśnienie (w terminie, o którym mowa w pkt 1. okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe - wypłacać odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe - nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Terminu tego można niedotrzymać, jeżeli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

W terminie 30 dni zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Zobacz: Co gdy orzeczenie sądu wyrządziło szkodę?

3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń powinien poinformować o tym na piśmie osobę występującą roszczeniem w terminie, o którym mowa w pkt 1 albo 2, wskazując na:
- okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również
- przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie.
Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, z. u. nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwym do wypłaty odszkodowania jest UFG na zasadach określonych w rozdziale 7.

Reasumując zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody lub w ciągu 14 dni od ustalenia okoliczności zdarzenia lecz nie dłużej niż w terminie 90 dni.

Czytaj także

Ekspert:

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Reasumując zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody lub w ciągu 14 dni od ustalenia okoliczności zdarzenia lecz nie dłużej niż w terminie 90 dni.
Reasumując zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody lub w ciągu 14 dni od ustalenia okoliczności zdarzenia lecz nie dłużej niż w terminie 90 dni.

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »