| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Jakie zagrożenia wynikają z uznania przez ZUS umowy zlecenia za wykonywaną na rzecz pracodawcy

Jakie zagrożenia wynikają z uznania przez ZUS umowy zlecenia za wykonywaną na rzecz pracodawcy

Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy zlecenia zawartej z podmiotem trzecim, jest płatnikiem składek ZUS z tytułu tej umowy. Oznacza to dla firmy zagrożenie, że zostanie obciążona składkami należnymi z umowy, o której osoby odpowiedzialne za rozliczenia mogły nawet nie wiedzieć. Generuje także liczne problemy związane z koniecznością przeliczenia wynagrodzenia i skorygowania dokumentacji rozliczeniowej ZUS.

W przepisach ubezpieczeniowych pojęcie „pracownik” ma szerszy zakres, niż to wynika wyłącznie z Kodeksu pracy. Za pracownika uważa się osobę:

● pozostającą w stosunku pracy lub służby,

● wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy,

● wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Co oznacza „praca na rzecz pracodawcy”

Przepisy nie definiują jednoznacznie, co należy rozumieć przez pojęcie „praca wykonywana na rzecz pracodawcy”. Czynnikiem decydującym o tym, na rzecz jakiego podmiotu praca była świadczona, jest finalny efekt tej pracy, a raczej to, który podmiot osiąga w ostatecznym rozrachunku korzyść z wykonania umowy (uchwała Sądu Najwyższego z 2 września 2009 r., sygn. II UZP 6/09, OSNP 2010/3–4/46). Nie ma tu znaczenia fakt, że zakres prac zleconych jest całkowicie różny od zakresu obowiązków pracowniczych zleceniobiorcy. Rozstrzyga to jednoznacznie ZUS, który w interpretacji indywidualnej z 14 lutego 2014 r., znak: DI/200000/43/109/2014, stwierdził, że:

(...) Podnoszony przez Wnioskodawcę fakt, że (...) rodzaj czynności określonych w umowach o dzieło jest całkowicie odmienny w stosunku do obowiązków wykonywanych w ramach umowy o pracę jest w świetle art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych bez znaczenia, gdyż powołany przepis wymaga (...) by kumulatywnie były spełnione następujące przesłanki tj.: praca wykonywana jest na podstawie, zawartej z innym niż pracodawca podmiotem, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, natomiast faktycznym beneficjentem pracy wykonywanej na podstawie umowy jest pracodawca wykonawcy umowy cywilnoprawnej.

Analogiczny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 10 lipca 2015 r. (III AUa 253/15).

Kto jest płatnikiem składek

Jeżeli pracownik wykonuje na rzecz swojego pracodawcy dodatkowo umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia lub umowę o dzieło) zawartą z innym podmiotem niż pracodawca, to z tytułu wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę, tj. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Składki te powinien naliczać i odprowadzać pracodawca, czyli podmiot, z którym pracownik ma podpisaną umowę o pracę. Taką wykładnię konsekwentnie prezentuje Sąd Najwyższy m.in. w wyrokach: z 22 lutego 2010 r. (I UK 259/09) i z 18 października 2011 r. (III UK 22/11, OSNP 2012/21–22/266) oraz w przywołanej wyżej uchwale Sądu Najwyższego z 2 września 2009 r. (II UZP 6/09, OSNP 2010/3–4/46).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »