| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Państwo finansuje wynagrodzenia pracowników u pracodawcy dotkniętego embargiem

Państwo finansuje wynagrodzenia pracowników u pracodawcy dotkniętego embargiem

Państwo finansuje wynagrodzenia pracowników u pracodawcy dotkniętego rosyjskim embargiem poprzez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiana w tym zakresie nastąpiła od 1 lutego 2015 roku. Na pomoc zostało przeznaczone aż 500 mln zł.

Państwo stara się zrekompensować pracodawcom skutki wprowadzonych zagranicznych sankcji gospodarczych, w szczególności rosyjskiego embarga. Mówi się o liczbie nawet kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorstw, które zanotowały znaczny spadek obrotów w związku ze wspomnianymi sankcjami. Od 1 lutego 2015 roku nastąpiła zmiana w zakresie możliwości uzyskania pomocy ze strony państwa dla pracodawców, którzy ponoszą skutki sankcji gospodarczych. Pracodawcy będą mieli możliwość w latach 2015-2017 skorzystania z rozwiązań, które zostały przewidziane w ustawie z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Kto skorzysta ze wsparcia z budżetu państwa?

Z pomocy będą mogli skorzystać w szczególności przedsiębiorcy, których produkt działalności doznał pewnych ograniczeń ilościowych, jak i wartościowych w obrocie na krajowych lub obcych rynkach towarowych. Skutkiem są czasowe ograniczenia wwozu towarów na obszary innych państw, które  przyczynowo są niezależne od przedsiębiorcy. Ponadto uprawnieni do skorzystania z rozwiązań tzw. drugiej ustawy antykryzysowej są przedsiębiorcy, u których ograniczenia handlowe spowodowały spadek obrotów gospodarczych. Wspomniany spadek definiowany jest jako sprzedaż towarów lub usług, obliczany w ujęciu ilościowym lub wartościowym, na łącznie nie mniej niż 15%. Spadek obliczany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy  kalendarzowych (które przypadają na okres po 6 sierpnia 2014 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń) do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych w roku poprzednim. Z pomocy mogą skorzystać pracodawcy, dla których przeważającym rodzajem wykonywanej działalności  gospodarczej zgodnie z PKD wpisanym  w REGON jest działalność związana z handlem, przetwórstwem, transportem, uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt oraz wynikającymi z nich usługami na krajowych i zagranicznych rynkach towarowych.

Kiedy za pracownika niepełnoetatowego nie opłaca się składki na Fundusz Pracy?

Jak pracodawca może ubiegać się o pomoc?

Pomoc pracodawcy będzie możliwa po złożeniu wniosku do marszałka województwa o wypłatę środków.  Przewidzianych jest aż 500 mln zł do rozdysponowania, po 250 mln zł kolejno w roku 2015 i 2016.

Przedsiębiorca narażony na skutki rosyjskiego embarga ma możliwość wprowadzenia szczególnych warunków pracy w czasie przestoju ekonomicznego. Koniecznym do wprowadzenia takich zmian przez pracodawcę jest zgoda organizacji związkowej. W przypadku braku takiej organizacji wymagana jest zgoda reprezentacji pracowników.

Przedsiębiorca ma możliwość obniżenia wymiaru etatu, jednak w takiej sytuacji pracownik musi otrzymywać wynagrodzenia nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Uwzględnia się tu wymiar czasu pracy przed jego obniżeniem. Wskazane obniżenie obciążeń płacowych pracodawcy jest powodowane odpowiednim obniżeniem wysokości wynagrodzenia w stosunku do jego pierwotnej wysokości na skutek redukcji etatu na warunkach ustalonych w porozumieniu.  Odrębną kwestią jest przestój ekonomiczny różniący się od tego zdefiniowanego przepisami prawa pracy. W czasie trwania takiego przestoju pracownicy muszą otrzymywać wynagrodzenie, które nie jest niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy konkretnego pracownika.

Kiedy pracownik jest chroniony przed zwolnieniem?

Istotne są źródła dofinansowania w okresie przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy na skutek zagranicznych sankcji. Zasadniczo wynagrodzenie pracowników może być finansowane z dwóch źródeł:

  1. ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (jest to państwowy fundusz celowy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych). W tym wypadku do 100% podstawowej wysokości zasiłku dla bezrobotnych, jednak powiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne;
  2. ze środków własnych pracodawcy. We wspomnianych wcześniej warunkach przedsiębiorcy automatycznie otrzymują z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy od tej części wynagrodzenia wypłacanego pracownikom, która jest finansowana ze środków Fundusz.  

Jakie składniki wlicza się do wynagrodzenia minimalnego?

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy;

  2. Ustawa z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »