| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Podatki > Limit jednorazowej amortyzacji w 2018 r.

Limit jednorazowej amortyzacji w 2018 r.

W 2018 r. wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć kwoty 216 tys. zł. Zgodnie z przepisami uprawnionymi do jednorazowej amortyzacji są podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności oraz mali podatnicy.

Podmioty uprawnione do jednorazowej amortyzacji

Uprawnionymi do dokonania jednorazowej amortyzacji środków trwałych są dwie grupy podmiotów. Pierwszą z nich są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, poza wyjątkami wskazanymi w następujących przepisach:

1) zgodnie z art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z jednorazowej amortyzacji nie może skorzystać:

- podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną,

- podatnik, którego małżonek prowadził ww. działalność, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa;

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

2) także, jak wynika z art. 16k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z jednorazowej amortyzacji nie może skorzystać podatnik, który został utworzony:

- w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

- w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

- przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

Ponadto z możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji korzystają, tzw. mali podatnicy. Zgodnie z ustawą o VAT taki status posiada podatnik podatku od towaru i usług:

- u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,

- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.

Po dokonaniu przeliczenia, małym podatnikiem do celów VAT w 2018 r. będzie podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5 176 000 zł (kurs euro w dniu 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł; tabela średnich kursów walut obcych NBP nr 190/A/NBP/2017).

Małym podatnikiem w 2018 r. będzie również podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2017 r. wartości 194 000 zł.

Polecamy książkę: Jednolity Plik Kontrolny

W przypadku ustawy PIT i ustawy o CIT małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Po przeliczeniu według wyżej wymienionego kursu euro, małym podatnikiem PIT i CIT w 2018 r. będzie podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5 176 000 zł.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Zostały one uregulowane rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE l 06.379.5 z dnia 28 grudnia 2006 r.).

Dodatkowo, w związku z nowelizacją, która weszła w życie 12 sierpnia 2017 r. dodane do ustaw o podatku dochodowym nowe uregulowania w zakresie jednorazowej amortyzacji dają prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji także każdemu podatnikowi PIT i CIT, u którego nakłady na środki trwałe w danym roku podatkowym wyniosły co najmniej 10 000 zł i nie przekroczyły 100 000 zł. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną limit 100 000 zł odnosi się do wszystkich wspólników tej spółki.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »