| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Finanse i rozwój > Towary w księgach rachunkowych

Towary w księgach rachunkowych

Towary stanowią element zapasów i są ujmowane w bilansie w grupie aktywów obrotowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości są to towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Na dzień nabycia zapasy rzeczowych składników obrotowych ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia. Jeżeli koszty związane z zakupem nie są istotne, jednostki mogą też wyceniać towary w cenie zakupu.

1. Bieżąca wycena towarów

Przyjęcie towarów do magazynu wycenia się na dzień ich nabycia:

● w cenach zakupu,
● w cenach nabycia,
● w stałych cenach ewidencyjnych.

Wybrany sposób wyceny towarów jednostka powinna opisać w polityce rachunkowości.

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Zobacz serwis: Prawo dla firm

Natomiast za cenę zakupu przyjmuje się kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu VAT, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym.

Zatem w przypadku wyceny towarów w cenach zakupu koszty zakupu odpisywane są w całości na bieżąco w koszty w okresie ich poniesienia.

Cena zakupu może być stosowana wtedy, gdy nie zniekształca wartości aktywów i wyniku finansowego. Ten warunek nie będzie spełniony w przypadku, gdy koszty zakupu są wysokie i kształtują się na zmiennym poziomie, przy zmiennym poziomie sprzedaży towarów w danym okresie sprawozdawczym. Wówczas wycena towarów wg ceny zakupu doprowadza do zniekształcenia aktywów i wyniku finansowego.

Stałe ceny ewidencyjne to ceny indywidualnie ustalane przez podmiot gospodarczy we własnym zakresie, które stosuje się przez dłuższy czas do wyceny towarów przyjmowanych do magazynu oraz wydawanych z magazynu.

Wartość stałej ceny ewidencyjnej towarów może być wyliczona na podstawie: cen zakupu, cen sprzedaży netto, cen sprzedaży brutto, lub może to być umownie przyjęta kwota służącą jedynie do ewidencji zapasów towarów.

Różnica pomiędzy stałą ceną ewidencyjną towarów a ceną zakupu lub nabycia stanowi odchylenie kredytowe lub debetowe od ceny ewidencyjnej.

W bilansie odchylenia te korygują wartość towarów ujętych na koncie „Towary” i w efekcie wartość towarów jest doprowadzona do ich ceny zakupu lub nabycia.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes  cały artykuł: Towary w księgach rachunkowych

W artykule omówiono również ewidencję towarów oraz wycenę towarów do bilansu.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »