Kategorie

Lean Management - metoda zarządzania, która zdumiewa cz. I

Jerzy Fiuk
Doradca ekonomiczny
Lean Management
Lean Management
Będzie to próba zaprezentowania metody zarządzania, a może jak wolą inni, koncepcji zarządzania, której genezę odnajdziemy w firmie giganta motoryzacyjnego, w Toyocie Motor Corporation, gdzie określana jest mianem Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS). Razem z opracowaną przez koncern Motorola, metodą zarządzania jakością, znaną jako Six Sigma, metoda ta plasuje się w czołówce metod wyznaczających współczesne kierunki kierowania przedsiębiorstwem.

O ile jednak Six Sigma, bardzo wyraźnie, odnosi się do produkcji i to produkcji wielkonakładowej, o tyle TPS, mimo swojej genezy, jest metodą uniwersalną w każdym aspekcie. Nie ma absolutnie żadnej wątpliwości co do jej przydatności w tej czy w innej branży.  Podobnie wielkość firmy czy stosunki własnościowe. Żadna z zasad TPS nie ma też wyraźnego kontekstu kulturowego[i], który by ograniczał jej stosowanie. Niekiedy spotykam się z odmiennymi opiniami na ten temat, to prawda, ale nigdy nie spotkałem się solidnymi argumentami, które by za tym przemawiały. Jedynie opinie bez potwierdzenia, usprawiedliwiające tych, którzy nie do końca rozumiejąc metodę, ponieśli porażkę przy jej wdrażaniu[ii] albo, co gorsza, tylko powtarzają cudzy tekst[iii].  Czy, w takim razie, krytyka nie jest możliwa? Zapewne jest i w miarę popularyzowania się tej metody, pojawią się kolejne próby[iv].

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Dlaczego ta metoda zarządzania jest warta uwagi każdego managera? Ponieważ jest inspirująca i ciekawa. Wręcz zdumiewa! Dlaczego? Bo łamie nasze naturalne stereotypy, nakłania do postępowania odmiennego niż te, z którym spotykamy się na co dzień i uważamy za prawidłowe. Bo pokazuje nam, że "można inaczej[v]". Niekiedy potrafi wykazać irracjonalność czy nawet szkodliwość takiego postępowania jakie znamy. Wreszcie dlatego, że poprawnie zastosowana, jest bardzo afektywna ekonomicznie. Daje zyski płynące z oszczędności po wyeliminowaniu marnotrawstwa i  zwiększa stabilność rynkową dzięki poprawie jakości produktów oraz usług danej firmy.  Przypuszczam, że można ją za to polubić.

Czy, w związku z tym, jest to metoda lepsza od innych metod? Dla tych, którzy ją wybierają i konsekwentnie stosują, na pewno tak. Natomiast dla tych, którzy z niej zrezygnowali lub w ogóle nie podjęli, nie jest lepsza. Przysłowiowe 99% firm nie stosuje jej w ogóle w sposób świadomy i konsekwentny. A wiele z nich, mimo to, dobrze sobie radzi. Świat może istnieć bez Systemu Produkcyjnego Toyoty, choć Toyota, bez TPS, na pewno byłaby inną firmą niż jest obecnie. Na szczęście nie musi wybierać. Jest liderem w branży i wie czemu to zawdzięcza. My, mamy wybór i choćby dlatego warto poznać i zrozumieć fenomen TPS.

Toyota Way - dlaczego tu tak trudno o sukces?

Na początku był Sakichi Toyoda.

Kiedy w roku 1918 Sakichi Toyoda zakładał fabrykę produkcji krosien tkackich, zapewne nie przypuszczał, że jednocześnie kładzie podwaliny pod firmę, która kilkadziesiąt lat później będzie największym, światowym, producentem samochodów, a ich niezawodność będzie budzić szacunek u całej konkurencji w branży motoryzacyjnej. Jednak założenie firmy produkującej przemysłowe krosna dziewiarskie, to nie jedyna zasługa tego wybitnego przedsiębiorcy. Dał on firmie co najmniej trzy ważne zasady, które najprawdopodobniej będą obowiązywać w Toyocie do jej ostatnich dni, a w połączeniu z innymi zasadami,  jakie wypracowali następcy Sakichi Toyody, tworzą Toyota Production System (TPS). To jest system  zarządzania przedsiębiorstwem, który w świecie Zachodu rozpoznawany jest jako Lean Management.

Sakichi Toyota urodził się w drugiej połowie XIX wieku. Syn rzemieślnika okazał się wybitnym wynalazcą i przemysłowcem. Otworzył fabrykę krosien tkackich i jak przypuszczam, fakt że to były właśnie krosna może tu mieć pewne znaczenie. Otóż krosna przemysłowe są maszynami dużymi, skomplikowanymi i pracującymi ze sporą szybkością. Jednocześnie, materiał tkacki (jedwabna; bawełniana czy teraz też nitka syntetyczna) jest bardzo delikatny. Każde zerwanie cienkiej nitki, w czasie pracy krosna, było przyczyną ogromnych strat w produkcji. Zanim maszyna została wyłączona przez operatora i wyhamowała, zdążyła zniszczyć znaczną część surowca. Sakichi Toyoda opracował system natychmiastowego wyłączania się maszyny i jej zatrzymywania w przypadku awarii i wykonywało się to bez udziału człowieka. Dzięki tak radykalnemu zmniejszeniu strat produkcyjnych, wynikających nie tyle z  samego faktu zerwania się nitki przędzy, ile z konsekwencji, pacy rozpędzonej maszyny zaraz potem, krosna pana Toyody zyskiwały niebywałą przewagę konkurencyjną.

Co dla nas ważne, rozwiązanie to zainspirowało też kierownictwo firmy koncepcją, którą obecnie znamy pod nazwą "Jidoka". To jest umożliwienie maszynie, albo człowiekowi, natychmiastowego zatrzymania całego procesu produkcyjnego w przypadku zauważenia nieprawidłowości tego procesu. Dzięki temu zapobiega się stratom z tytułu wad produkcyjnych. Zauważmy, że tutaj jest to element procesu produkcji, a nie nadzoru nad procesem produkcji. To bardzo ważne, bowiem jest to kontrola jakości zasymilowana z procesem wytwarzania. Czy to nie zdumiewa w świecie, gdzie wydziały produkcji mają wytwarzać, a aby zapewnić jakość, opracowuje się dla nich normy i procedury, nad przestrzeganiem których czuwają ludzie z nadzoru, z działu kontroli jakości?  Właśnie Jidoka, jest jedną z owych trzech ważnych zasad TPS, jaką firma zawdzięcza swojemu założycielowi.

Indeksy dynamiki zjawisk w modelach następstw szeregowych


Inną trwałą wartością wniesioną przez Sakichi Toyodę jest Kaizen. Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie. Pozornie nie ma tu czego tłumaczyć. Wszystko wydaje się jasne. Ja też tak myślałem przez pewnien czas. Jednak któregoś dnia poznałem anegdotę z historii Toyoty i wtedy zrozumiałem nieco więcej.

Otóż nieuczciwy człowiek, wykradł i odsprzedał konkurencji plany krosien p. Toyody. Pracownicy firmy, która sukces zawdzięczała swojemu know how, oczami wyobraźni, zobaczyli własną klęskę, kiedy tajemnica produkcyjna będzie już znana konkurencji. Ku ich wielkiemu zdumieniu, sam szef firmy przejmował się znacznie mniej, a może w ogóle się nie przejmował? W każdym razie, na zebraniu jakie odbyło się po tym przykrym incydencie, powiedział zgromadzonym takie, mniej więcej, słowa: To prawda, że wykradziono nam plany krosien. To prawda, że za jakiś czas konkurencja, w oparciu o te plany, wyprodukuje krosna równie dobre jak nasze. Ale prawdą też jest, że zajmie im to trochę czasu. Oni nie mają doświadczeń wynikających z naszych porażek. My, w tym czasie, znacznie ulepszymy nasze krosna i dalej będziemy najlepsi. W ten sposób, konkurencja może nas tylko godzić, ale nigdy nie przegoni. Wracajmy wobec tego do pracy[vi].  

5Why - prosty sposób zdiagnozowania przyczyny problemu

Czy zaprezentowane podejście do doskonalenia produktu, nie jest czymś innym niż to, co potocznie rozumiemy pod tym pojęciem? Czy tak pojmowany Kaizen nie zdumiewa? A przecież Kaizen zawiera jeszcze inne głębokie treści, które niestety, tutaj musimy pominąć.

Na zakończenie tej części przybliżania Lean Management, opowiem o wprowadzonej przez Sakichi Toyodę metodzie rozwiązywania problemów. Znana jako 5Whs (5 x dlaczego), metoda ta jest elementem Kaizen.

Naturalnie, że doskonalimy "niedoskonałe", a więc w jakimś sensie stanowiące problem. Jeśli popatrzeć na problem bardziej wnikliwie, okaże się, że jest on dla przedsiębiorstwa tym, czym dla istot żywych jest ból. Kto lubi ból? Ale gdyby zechcieć wyeliminować wyłącznie sam ból, nie ruszając całej reszty, nasze życie i zdrowie będzie zagrożone. Per analogiam, gdyby w Lean Managemet, zdezawuować znaczenie jakie przypisywane jest zjawisku "problemu", najprawdopodobniej, metoda ta by przestała mieć rację bytu. Czy to nie zdumiewa?

Zagadnienie funkcji "problemu" w Lean Management, zasługuje na oddzielne potraktowanie i nie w tym tekście jest miejsce na jego rozwiniecie. Zauważmy jedynie, że w tradycyjnie zarządzanej firmie, przełożeni nie przepadają za pracownikiem, który często zgłasza, że: "ma jakiś problem". W firmie potrafiącej dobrze operować zasadami Lean Management, takiemu pracownikowi przełożeni będą dziękować i może on liczyć na uznanie załogi[vii]. Czy to nie zdumiewa?

Wracając do samej metody 5Whs[viii]. Naturalną tendencją jest, żeby niwelować skutki problemów, z którymi mamy do czynienia. Jednak gdyby przyjrzeć się naszemu działaniu bliżej, okaże się, że już nie tak dobrze idzie nam z docieraniem do przyczyny danego problemu. Ktoś nadużywa alkoholu, mówimy mu: "nie pij tyle, może byś poszedł na odwyk?". Kogoś boli kręgosłup, to usłyszy dobrą radę, by się oszczędzał itd. W efekcie, problemy do nas wracają (sic!), a jedynie ledwo usunięte skutki problemów, bez usunięcia przyczyn, z małych problemów potrafią uczynić problem faktycznie sporych rozmiarów. I tak bywa bardzo często, co potwierdza praktyka.

Metoda 5Whs ma temu zapobiegać. Zadając kolejne pytania "dlaczego", zgłębiamy problem i docieramy do jego przyczyny. Zwykle zadanie tego pytania pięć razy, wystarcza. Ale pamiętajmy, że to jest nazwa metody, a nie recepta jej stosowania. Nikt nie wie ile razy trzeba zapytać "dlaczego" żeby dotrzeć do przyczyny konkretnego problemu. Dla zilustrowania, podam przykład jaki można usłyszeć w Toyocie. Otóż: w jednym z parków stało kilka pomników wykonanych z tego samego kamienia. Kamień jednego  z nich, szybciej niż inne, degradował się i wymagał konserwacji. Pomniki stały na tyle blisko siebie, że trudno było winy doszukać się w usytuowaniu właśnie tego pomnika. Fakt, przylatywało tam wyjątkowo dużo owadów i to uszkodzenia kamienia ich odchodami stanowiły problem. Pomyślano, że można by było zastosować rozwiązania, które by odstraszały owady. Ale działało to tylko przez krótki czas i problem się powtarzał, angażując pacę ludzi i generując koszty.  Postanowiono więc szukać dalej i odnaleźć powód, dla którego w tym miejscu owady zachowywały się inaczej niż przy innych pomnikach? Powód odnalazł się wyjątkowo szybko. Oświetlenie! Zastosowanie światła o innej niż w pozostałych przypadkach, dosyć specyficznej, temperaturze barowej, wieczorem, przyciągało owady. Wystarczył prosty zabieg wymiany oświetlenia, by usunąć przyczynę problemu i zlikwidować jego występowanie na zawsze. To właśnie jest istota metody 5Whs. A prostota zawartego w niej rozumowania, może zdumiewać. Szczególnie, kiedy obserwujemy jak to bywa w naszej rzeczywistości  gospodarczej i w praktyce dnia codziennego, kiedy po raz kolejny musimy zmierzyć się z niwelowaniem negatywnych skutków dobrze już nam znanego problemu.

Wady Lean Management


Trochę przydługa refleksja

Czytając powyższe, ktoś nie znający metody, może dojść do wniosku, że w gruncie rzeczy on ją stosuje we własnej firmie albo i wżyciu codziennym. Coś zawsze jest udoskonalane; staramy się być dociekliwi i wnikliwi, no i nikt przy zdrowych zmysłach ani nie nakrzyczy na podwładnego który zgłosi istotny problem, ani go nie zwolni z pracy. A i zatrzymanie produkcji można sobie wyobrazić. Tyle, że to jeszcze nie jest Lean Management. O istocie metody nie decydują przywołane tu symptomy ją opisujące, ani inne, z których jeszcze niektóre opiszę. Temat jest daleko bardziej złożony. Zdarzało się już, że bywałem zaproszony do firmy jako konsultant. Firma deklaruje, że ludzie są przeszkoleni, a metoda zarządzania Lean Management jest znana i stosowana - przynajmniej w jakieś części. Co najczęściej mogę stwierdzić po przyjeździe? Że narzędzia Lean Management faktycznie są używane, ale sama metoda, niestety, nie działa.

Nie potrzeba mieć wiele czasu by to zdiagnozować. Wystarczy dać się oprowadzić po firmie. Nawet nie trzeba, w tym czasie, zadawać pytań, można wyłącznie słuchać. Z zawodowego obowiązku potem, przy kawie, jeszcze kilka pytań kontrolnych i możemy mieć pewność na jakim etapie, w zakresie wykorzystywania tej metodyki, znajduje się przedsiębiorstwo. Dlaczego to bywa takie łatwe? Ponieważ o metodzie decydują zrozumienie intencji; stosowane procedury i sposoby myślenia, a nie wykorzystywane narzędzia. Te narzędzia, jeśli stosowane bez zrozumienia intencji, są bezużyteczne. Deprecjonują się nad wyraz szybko, burząc naszą wiarę w metodę.

Być może dobrze zilustruje to taki przykład: Jeśli zapytać dowolnego człowieka "co dzisiaj robił?", zapewne odpowie, że był w pracy; zjadł posiłek; czytał książkę; pił kawę itp. Ale czy wspomni o tym, że cały czas oddychał; słuchał; patrzył oraz sporo myślał i to bez przerwy? Zapewne o tym nie usłyszymy "bo to oczywiste". Lean Management też ma takie swoje "oczywistości",  w postaci procedur; sposobów myślenia oraz postępowania i rozumienia intencji. Tylko się je bagatelizuje sądząc, że wdrożone narzędzia wystarczą. Dlaczego? Bo relatywnie łatwo nauczyć się o narzędziach i nawet je wdrożyć. Ale sposób myślenia i procedury, to co innego. Tego na kursie przyswoić się nie da. Żeby to opanować potrzebny jest czas i spore doświadczanie w praktyce[ix]. Warto o tym pamiętać, powtarzać jak mantrę i chyba lepiej nie bagatelizować, jeśli już wkraczamy na ścieżkę metody zarządzania, o której tutaj mowa.

[i] Nie stoi to w sprzeczności z tym, co napisałem wyżej, ponieważ łamanie stereotypów i odmienne postępowanie, nie wiąże się z różnicami kulturowymi, tylko ma związek w logiką i racjonalnością naszego postępowania. A to jest ponadkulturowe.

[ii] O minimalizowaniu prawdopodobieństwa niepowodzenia nowych wdrożeń w artykule dostępnym poprzez moją stronę internetową: www.bwmkonsultant.pl/publikacje , art. pn.  "Dlaczego zdawałoby się dobry pomysł upadł i co z tym ma wspólnego cykl Deminga" , dostępny też na portalu Infor.pl , autor Jerzy Fiuk 2013r.

[iii] Odróżnijmy tu aspekt kulturowy, którego znaczenie marginalizuję, od aspektu poziomu kultury organizacyjnej danej firmy, co może mieć znaczenie dla powodzenia skutecznego wdrożenia omawianej metody zarządzania.

[iv] W literaturze akademickiej łatwo można natknąć się opis wad Lean Management. Problem w tym, że ujęte są tam nie wady metody, tylko konsekwencje jej złego wdrożenia. Co czyni wielką różnicę. Więcej na ten temat w artykule dostępnym na mojej stronie internetowej www.bwmkonsultant.pl/publikacje , art. pn. "Wady Lean Management", dostępny też na portalu Infor.pl , autor: Jerzy Fiuk 2014r.

[v] Ten zwrot: "można inaczej", zapożyczam świadomie od prof. A.Bliklego, który wybrał taką właśnie domenę internetową dla swojej strony WWW, gdzie zamieszczane są  materiały z nurtu TQM, w którą opisywana metoda zarządzania świetnie koreluje.

[vi] Za Mike Rother: "Toyota Kata", 2010r.

[vii] Niedocenianie rangi "problemu" w stosowanej w praktyce Lean Management, to jedna z ważniejszych przyczyn (ale nie jedyna) niepowodzeń w uzyskiwaniu spodziewanych efektów stosowania tej metody zarządzania.

[viii] Więcej o metodzie w artykule dostępnym poprzez moją stronę internetową: www.bwmkonsultant.pl/publikacje , art. pn. "5Whs - prosty sposób zdiagnozowania przyczyny problemu" , dostępny też na portalu Infor.pl , autor: Jerzy Fiuk 2014r.

[ix] Jak wyżej, art. pn. "Wady Lean Management".

Personel i Zarządzanie 9/2021
Personel i Zarządzanie 9/2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.