REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zabezpieczenie majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym

 Julia Regulska
Aplikantka radcowska
Marek Pasiński
Radca prawny
Zabezpieczenie majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym.
Zabezpieczenie majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym.

REKLAMA

REKLAMA

Istotą instytucji zabezpieczenia majątku upadłego dłużnika w postępowaniu upadłościowym jest ochrona interesów wierzycieli w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że integralność majątku dłużnika zostanie naruszona. Zabezpieczenie to dokonywane jest w interesie wszystkich wierzycieli podmiotu, którego dotyczy wniosek o upadłość.

Wszczęcie postępowania zabezpieczeniowego

REKLAMA


Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego przepisu art. 36 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze w postępowaniu o ogłoszenie upadłości wszczętym na wniosek dłużnika, sąd obligatoryjnie z urzędu przeprowadza postępowanie zabezpieczające. Czynności w tym zakresie są podejmowane przez niego niezwłocznie po wpłynięciu wniosku do sądu. Wszczyna on więc postępowanie jeszcze przed ostatecznym ogłoszeniem upadłości dłużnika.

Mechanizm ten został wprowadzony, gdyż absurdalne byłoby oczekiwanie, że o podjecie czynności mających de facto na celu ograniczenie prawa dłużnika do dysponowania swym majątkiem, wystąpi sam dłużnik.

Niezwykle istotne znaczenie ma jednak fakt, że w sytuacji, gdy z wnioskiem o ogłoszenie upadłości występuje wierzyciel lub inny uprawniony podmiot, rzecz ma się odmiennie. Wówczas to podmiot inicjujący postępowanie jest uprawniony do złożenia wniosku o zabezpieczenie i on właśnie jest jego dysponentem.

Zobacz: Wybrane miary oceny sytuacji majątkowej firmy

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Oznacza to, że on sam musi zadbać o ochronę swoich interesów w tej kwestii. Należy jednak mieć na względzie, że w przypadku, gdy wniosek o upadłość zostanie oddalony, a ponadto w rezultacie zabezpieczenia majątku dłużnik poniesie szkodę, to będzie mu przysługiwało prawo wobec wierzyciela do żądania odszkodowania w oparciu o przepis art. 746 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 37 prawa upadłościowego.

Ustalając zasady działania uczestników postępowania zabezpieczającego zauważamy, że regulacja wskazana w ustawie pr. up. i napr. jest niepełna. Wśród wskazanych przepisów dotyczących zabezpieczenia majątku dłużnika określono właściwie wyłącznie te kwestie, które odbiegają od ogólnych reguł postępowania zabezpieczającego wypływających z kodeksu postępowania cywilnego.

Do grupy odrębności zalicza się czynności obejmujące dokonanie zabezpieczenia przez sąd z urzędu, jeżeli wniosek o upadłość złożył dłużnik, powołanie specyficznych sposobów zabezpieczenia oraz określenie szczególnej podstawy upadku zabezpieczenia. W zakresie nieobjętym ustawą stosuje się odpowiednio kodeks postępowania cywilnego, mając jednak na uwadze specyfikę zabezpieczenia majątku w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.

Należy podkreślić, że w ramach tego rodzaju postępowania, odmiennie niż w postępowaniu egzekucyjnym, jest przewidziana możliwość złożenia zażalenia. Zażalenie przysługuje zarówno dłużnikowi, jak i każdemu z uczestników. Co istotne, takie zażalenie służy wyłącznie w celu zaskarżenia sposobu zabezpieczenia, a nie zaś samego faktu ustalenia zabezpieczenia majątku dłużnika.

Zobacz: Rachunkowość działań rutynowych a rachunkowość projektów – kluczowe różnice

Podstawy zabezpieczenia majątku dłużnika

REKLAMA

Regulacja ustawowa nie wskazuje konkretnych przesłanek, których spełnienie należałoby choćby uprawdopodobnić, aby móc domagać się podjęcia przez sąd czynności zmierzających do zabezpieczenia majątku dłużnika. Nie wydaje się jednak również słuszne, odwoływanie się w tym zakresie do przepisów procedury cywilnej. Badanie istnienia określonych w niej podstaw zabezpieczenia, takich jak wiarygodność zabezpieczanego roszczenia, czy też okoliczność, że w braku zabezpieczenia wierzyciel byłby pozbawiony zaspokojenia, byłoby nieuzasadnione.

Jak już wzmiankowano, istnieją dwie drogi dla wszczęcia postępowania zabezpieczającego. W przypadku, gdy wniosek o upadłość składa sam dłużnik, czyli osoba mająca ponieść w przyszłości skutki zgłoszenia upadłości uznaje się, że prawdopodobieństwo istnienia podstaw upadłości graniczy z pewnością. Wydaje się, że również wówczas, gdy wniosek składa inny uprawniony podmiot, kwestii wiarygodności wierzytelności wnioskodawcy nie należy przypisywać większej wagi.

Wynika to bowiem bezpośrednio z idei zabezpieczenia, które w tym przypadku dokonywane jest w interesie wszystkich wierzycieli, nie zaś pojedynczego podmiotu. Jego indywidualne uprawnienie w tym względzie nie odgrywa więc znaczącej roli. Finalnie może się nawet okazać, że wierzytelność wnioskodawcy w ogóle nie znalazła się na liście wierzytelności.

Sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika

Podstawową forma zabezpieczenia majątku dłużnika jest ustanowienie przez organ prowadzący tymczasowego nadzorcy sądowego. W rezultacie jego powołania dłużnik zostaje w znacznym zakresie ograniczony w prawie zarządu swoim majątkiem. Od tej chwili dłużnik jest uprawniony wyłącznie do samodzielnego podejmowania czynności mieszczących się w granicach zwykłego zarządu, czyli w zasadzie związanych bezpośrednio z jego bieżącą działalnością. Natomiast wszystkie czynności przekraczające ten zakres, tj. wszelkie inwestycje, zaciąganie kredytów, sprzedaż składników majątkowych, wymagają zgody nadzorcy.

Na uwagę zasługuje okoliczność, iż ustawa określając zakres obowiązków tymczasowego nadzorcy sądowego nakazuje stosować przepisy o nadzorcy sądowym, który ustanawiany jest w toku głównego nurtu postępowania upadłościowego. Zgodnie z tą regulacją nadzorcą sądowym może być osoba fizyczna posiadająca odpowiednią licencję lub też spółka handlowa, której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania całym majątkiem bez ograniczenia albo członkowie jej zarządu posiadają odpowiednią licencję.

Nadzorca tymczasowy wykonuje czynności na rachunek dłużnika, lecz we własnym imieniu. Nie odpowiada więc on za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących majątku dłużnika, ponosi natomiast odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.

Zobacz: Wsparcie ze strony firm consultingowych

W ramach postępowania zabezpieczającego sąd jest uprawniony ponadto do podjęcia innych czynności mających na celu zabezpieczenie majątku dłużnika.

Warto wskazać, że sąd jest władny podjąć czynności prowadzące do zawieszenia egzekucji przeciw dłużnikowi, zmiany lub uchylenia zarządzeń tymczasowych, a szczególnie do uchylenia dokonanych zajęć. Odnosi się to więc do czynności egzekucyjnych podjętych w stosunku do dłużnika, zanim jeszcze został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Trzeba dodać jednak, że gdy egzekucja z majątku dłużnika prowadzona była w celu wydobycia od niego kwot na świadczenia alimentacyjne, renty za wywołane choroby, niezdolność do pracy oraz należności za pracę, nie zostanie ona objęta tym zabezpieczeniem.

Wśród dalszych czynności, które mogą okazać się przydatne do zabezpieczenia majątku, na podkreślenie zasługuje uprawnienie do ustanowienia zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika. Sąd podejmuje takie działania jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli. W tym przypadku zakres i sposób wykonywania przez niego zarządu określa sąd.

Tak ustanowiony zarządca ma jednak obowiązek złożenia niezwłocznie wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto możliwe jest podjęcie czynności polegających na opieczętowaniu składników majątku dłużnika, wydaniu zakazu dokonywania pewnych czynności faktycznych i czynności prawnych dotyczących przemieszczania lub zbywania składników majątkowych, dokonaniu zajęć rachunków bankowych dłużnika, a także innych czynności obejmujących nakazy określonego zachowania.

Zaprezentowanie sposoby zabezpieczenia zmierzają głównie jednak do uzupełnienia zabezpieczenia opierającego się na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego, nie czyniąc go w żadnej mierze zbędnym.


Upadek czynności w toku postępowania zabezpieczającego

Zabezpieczenie obejmujące powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, czy też ustanowienie zarządu przymusowego, upada z mocy prawa po ogłoszeniu upadłości dłużnika, gdy tylko majątek upadłego zostanie objęty przez syndyka, zarządcę albo gdy nadzór nad tym majątkiem przejmie nadzorca sądowy.

Odnośnie innych zabezpieczeń zastosowanych przez sąd po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przyjmuje się, że upadają one z chwilą ogłoszenia upadłości.


Marek Pasiński – Radca Prawny
Julia Regulska – Aplikant Radcowski

Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie www.pasinski.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

  "Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

  Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

  W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

  Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

  12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

  Sprzedaż miodu - nowe przepisy od 18 kwietnia 2024 r.

  Nowe przepisy dotyczące sprzedaży miodu wchodzą w życie 18 kwietnia 2024 r. O czym muszą wiedzieć producenci miodu?

  REKLAMA

  Branża HoReCa nie jest w najlepszej kondycji. Restauracja z Wrocławia ma 4,2 mln zł długów

  Branża HoReCa od pandemii nie ma się najlepiej. Prawie 13,6 tys. obiektów noclegowych, restauracji i firm cateringowych w Polsce ma przeterminowane zaległości finansowe na ponad 352 mln zł. 

  Branża handlu detalicznego liczy w 2024 roku na uzyskanie wyższych marż – i to mimo presji na obniżanie cen

  Choć od pandemii upłynęło już sporo czasu, dla firm handlu detalicznego dalej największym wyzwaniem jest zarządzanie kosztami w warunkach wciąż wysokiej inflacji oraz presji na obniżkę cen. Do tego dochodzi w dalszym ciągu staranie o ustabilizowanie łańcucha dostaw. Jednak coraz więcej przedsiębiorstw patrzy z optymizmem w przyszłość i liczy na możliwość uzyskania wyższej marzy.

  Coraz więcej firm ma w planach inwestycje – najwięcej wśród średnich, co trzecia. Co to oznacza dla gospodarki

  Czwarty kwartał z rzędu rośnie optymizm wśród przedsiębiorców, co oznacza powrót do normalności jakiego nie było od czasów pandemii. Stabilność w pozytywnych nastrojach właścicieli i kadry zarządzającej firmy dobrze rokuje dla tempa wzrostu polskiej gospodarki.

  KPO: Od 6 maja 2024 r. można składać wnioski na dotacje dla branży HoReCa - hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej i hotelarskiej

  Nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy ogłoszono w kwietniu 2024 r. Wnioski będzie można składać od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

  REKLAMA

  Ile pracuje mikro- i mały przedsiębiorca? 40-60 godzin tygodniowo, bez zwolnień lekarskich i urlopów

  Przeciętny mikroprzedsiębiorca poświęca dużo więcej czasu na pracę niż przeciętny pracownik etatowy. Wielu przedsiębiorców nie korzysta ze zwolnień lekarskich i nie było na żadnym urlopie. Chociaż mikroprzedsiębiorcy zwykle zarabiają na poziomie średniej krajowej albo trochę więcej, to są zdecydowanie bardziej oszczędni niż większość Polaków.

  Duży wzrost cyberataków na świecie!

  Aż 28 proc. O tyle procent wzrosła liczba ataków cyberprzestępców. Hakerzy stawiają także na naukę i badania oraz sektor administracyjno-wojskowy. W Europie liczba ataków ransomware wzrosła o 64 proc. Jest się czego obawiać. 

  REKLAMA