| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej

Przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej

Po zbudowaniu nowego budynku dla firmy należy przyłączyć go do sieci elektroenergetycznej. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy, po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci.

Obowiązki dystrybutora a prawa odbiorcy

Dystrybutor ma obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie z konsumentem ubiegającym się o nie, jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia i odbioru. Umowa musi być zawarta na zasadach równoprawnego traktowania. Jeżeli dystrybutor odmówi zawarcia umowy, jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie zarówno Prezesa URE, jak i konsumenta, podając przyczyny odmowy.

Konsument ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do dystrybutora wniosek o określenie warunków przyłączenia. Dystrybutor ustala wzór wniosku oraz udostępnia ten wzór na swojej stronie internetowej, w swojej siedzibie oraz w punktach obsługi klientów.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Dystrybutor jest obowiązany wydać warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia przez konsumenta przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Dystrybutor nie ma obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie, gdy konsument ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana.

Dotacja na zakup działki dla firmy

Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – najważniejsze komponenty

Umowa o przyłączenie powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:

• termin realizacji przyłączenia,
• wysokość opłaty za przyłączenie,
• miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego,
• zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia,
• wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo - rozliczeniowego i jego parametrów,
• harmonogram przyłączenia,
• warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,
• przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie energii,
• ilości energii przewidzianej do odbioru,
• moc przyłączeniową,
• odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,
• okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Dofinansowanie na rozwój firmy 2014 - 2015 r.

Opłaty związane z przyłączeniem do sieci

Dystrybutor ustala opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w oparciu o stawki opłat zawarte w obowiązującej go taryfie zatwierdzanej przez Prezesa URE. W przypadku gdy dystrybutor odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, za przyłączenie do sieci dystrybutor może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie, a nie w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie.

Pułapki w umowach timesharingu

Źródło: Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej, Urząd Regulacji Energetyki

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »