reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Finanse > Kredyty > Kredyty i pożyczki hipoteczne > Odwrócony kredyt hipoteczny uchwalony przez Sejm

Odwrócony kredyt hipoteczny uchwalony przez Sejm

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Określa ona zasady podpisywania umów, prawa i obowiązki stron umowy oraz reguły rozliczenia zobowiązań z tego tytułu.

W umowie odwróconego kredytu hipotecznego (dalej: umowa) bank zobowiąże się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę pieniędzy (ich spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy), a kredytobiorca zobowiąże się ustanowić zabezpieczenie spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.

Strony umowy

Umowę będzie mogła zawrzeć każda osoba fizyczna. Ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych dla kredytobiorcy, musi jednak przysługiwać mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą będzie zostać być także współwłaściciel nieruchomości lub osoba, której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Warunki podpisania umowy

Poza ofertą odwróconego kredytu hipotecznego bank nie będzie mógł uzależniać podpisania umowy od zawarcia innych umów, za wyjątkiem umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych nieruchomości lub lokalu do którego kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Kwota odwróconego kredytu hipotecznego będzie ustalana w oparciu o wartość nieruchomości należącej do kredytobiorcy.

Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy.

Odwrócona hipoteka – co należy o niej wiedzieć

Prawa kredytobiorcy

Na 7 dni przed podpisaniem umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank będzie zobowiązany dostarczyć kredytobiorcy formularz zawierający wszystkie informacje o tej formie kredytu, w tym

m.in. sposób ustalenia kwoty kredytu,  termin i sposób wypłaty jak również sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany.

Umowę trzeba będzie sporządzić na piśmie.

Kredytobiorca będzie mógł odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia jej podpisania. W taki wypadku kredytobiorca nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych, za wyjątkiem niepodlegających zwrotowi opłat lub ich części poniesionych przez bank na rzecz urzędów lub sądów.

Kredytobiorca będzie mógł również wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego w każdym czasie, z zachowaniem  30-dniowego terminu.

Ponadto kredytobiorca będzie miał prawo w każdym czasie całkowicie lub częściowo spłacić kredyt, a bank nie pobierze prowizji z tego tytułu.

Na jakiej zasadzie działa odwrócona hipoteka?

Uprawnienia banku

Bank również będzie miał prawo w określonych sytuacjach wypowiedzieć umowę. Chodzi tu np. o przypadki, gdy z nieruchomości została wszczęta egzekucja, albo kredytobiorca przeniesie na osobę trzecią własność nieruchomości.

Dla celów umów odwróconego kredytu hipotecznego banki będą musiały ustalić zasady zarządzania ryzykiem długowieczności.

Jeżeli bank ogłosi upadłość, wówczas z chwilą jej ogłoszenia umowa odwróconego kredytu hipotecznego ulegnie rozwiązaniu w zakresie niewykonanej części.

Odwrócony kredyt hipoteczny w pigułce

Rozliczenie kredytu

Całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem:

  • okresu wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
  • roku od dnia śmierci kredytobiorcy.

Spadkobiercy w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci kredytobiorcy lub ostatniego z kredytobiorców będą mogli spłacić kredyt i zachować prawo do mieszkania. W przeciwnym razie to bank stanie się właścicielem nieruchomości.

Omawiana ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Obecnie pozostaje ona w rękach Senatu.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kolmers Legal

Kancelaria prawna dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama