| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Finanse > Inwestycje > Rodzaje funduszy > Dlaczego nowe zasady opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych wzbudzają kontrowersje?

Dlaczego nowe zasady opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych wzbudzają kontrowersje?

Aby zagwarantować wszystkim równość wobec prawa oraz powszechność opodatkowania wprowadzono zmiany w zasadach opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Eksperci mają wiele wątpliwości w związku z nowymi kryteriami formalnymi. Czy nowelizacja faktycznie pomoże wyeliminować nierówne traktowanie podmiotów, działających w zbliżonych do siebie warunkach?

a) podlegają opodatkowaniu w państwie swojej siedziby (zarówno nieograniczony obowiązek podatkowy, jak i status rezydenta podatkowego);
b) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznej lub niepublicznej subskrypcji, w papiery wartościowe i podobne instrumenty finansowe;
c) prowadzą działalność na podstawie zezwolenia;
d) podlegają nadzorowi regulatora;
e) posiadają depozytariusza, który przechowuje aktywa.
- Trudno przyjąć uzasadnienie wprowadzenia odrębnego zwolnienia podatkowego dla funduszy zagranicznych, które - powołując się na zasady wykładni ulg i zwolnień podatkowych - wskazuje,
że art. 6 ustęp 10 dotyczył jedynie funduszy polskich – rozumianych jako fundusze inwestycyjne, utworzone i działające w oparciu o Ustawę o funduszach inwestycyjnych, ponieważ rzeczony artykuł odnosi się jedynie do kryterium „działania”, nie wspominając przy tym o kryterium „utworzenia” funduszu – dodaje Tomasz Hatylak.

Polecamy serwis: Kredyty

Jednocześnie przepisy znowelizowanej ustawy wprowadzają także dodatkowe kryteria formalne, których spełnienie jest konieczne w przypadku ubiegania się o zwolnienie podatkowe. Wśród stawianych warunków znajdują się:

• obowiązek zapewnienia organom podatkowym dostępu do informacji podatkowych (klauzula przeciwdziałająca nadużyciom, ugruntowana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości);
• udokumentowanie miejsca siedziby funduszu zagranicznego certyfikatem rezydencji;
• a także – złożenie przez fundusz zagraniczny pisemnego oświadczenia podmiotowi, wypłacającemu należności na rzecz funduszu, o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 10a oraz o byciu rzeczywistym właścicielem wypłacanych mu należności.
- Zgodnie z zasadami wykładni prawa podatkowego, od 1 stycznia br. zwolnieniu podatkowemu podlega każdy zagraniczny fundusz inwestycyjny, spełniający literalnie powyższe kryteria. Zmodyfikowane przepisy nie tworzą nowej rzeczywistości prawnej, mają zaś bardziej charakter porządkujący. Powodują także powstanie szeregu wątpliwości natury interpretacyjnej – mówi Tomasz Hatylak. Wątpliwości budzi przede wszystkim ocena podlegania nadzorowi właściwych władz państwa oraz posiadania depozytariusza. - Wydaje się, że powinny być one oceniane z punktu widzenia regulacji kraju rezydencji zagranicznego funduszu inwestycyjnego – nie zaś z perspektywy polskiego systemu – mówi Tomasz Hatylak. Problemy stwarza także zakres pojęciowy sformułowań ustawowych, mianowicie „inwestycji wspólnego inwestowania” oraz „lokowania środków pieniężnych”, interpretowany w oparciu o wykładnię systemową i analogię do definicji, znajdujących się w Ustawie o funduszach inwestycyjnych. „Tymczasem, interpretacja powinna opierać się o wykładnię językową, traktując Ustawę o funduszach inwestycyjnych jako narzędzie pomocnicze – mówi Tomasz Hatylak. Z kolei pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określających zwolnienie, odbierane jest jako nadmierny i nieuzasadniony obowiązek administracyjny. - Problematyczne jest także określenie treści i formy takiego dokumentu. Wydaje się bowiem, że każde, dowolne pisemne oświadczenie, zawierające informacje określone w przepisach, będzie ważne z prawnego punktu widzenia – ocenia Tomasz Hatylak. Analizując treść przepisów, zawartych w ustępach 10 i 10a, pojawia się także pytanie, czy warunki zwolnień podatkowych dla funduszy polskich i zagranicznych są analogiczne. - Wprowadzenie kryterium odbiorcy należności jako ich „rzeczywistego beneficjenta” w przypadku funduszy zagranicznych budzi wątpliwości w kwestii zgodność przepisów z prawem wspólnotowym. Nie ma bowiem takiej regulacji w odniesieniu do należności, wypłacanych na rzecz funduszy polskich, w których inwestorami mogą być podmioty zagraniczne – dodaje Tomasz Hatylak.

Zagadnienia, dotyczące nowych regulacji podatkowych w stosunku do zagranicznych funduszy inwestycyjnych, były przedmiotem dyskusji podczas seminarium „Nowe zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych – alternatywa dla dotychczasowych rozwiązań?”, które odbyło
się 19 kwietnia br. w siedzibie kancelarii prawnej Squire Sanders Święcicki Krześniak. Spotkanie zorganizowano pod auspicjami Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »