| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Jak poprawnie przygotować dokumentacje aplikacyjną na doradztwo i udział w targach w lubuskim

Jak poprawnie przygotować dokumentacje aplikacyjną na doradztwo i udział w targach w lubuskim

W ramach ogłoszonego konkursu przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez zewnętrzne podmioty oraz na udział w targach i misjach gospodarczych zarówno na terenie kraju jak i za granicą. Wszystko to możliwe jest w ramach działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego.

Informacje ogólne

Po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją konkursową możemy przystąpić do przygotowania dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki unijne, czyli wniosku o dofinansowanie i załączników. W artykule w sposób syntetyczny przedstawię podstawowe zasady przygotowania dokumentacji na potrzeby tego konkursu. Dokumentem wiążącym potencjalnych wnioskodawców jest dokumentacja konkursowa, w szczególności Regulamin konkursu.

Dokumenty programowe, wytyczne, wzory formularzy i załączników znajdują się pod adresem strony internetowej http://www.lrpo.lubuskie.pl, w zakładce „Aktualne konkursy”

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI), który jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Województwa Lubuskiego: http://www.lrpo.lubuskie.pl., w zakładce „Elektroniczny Wniosek”. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków w ramach LRPO na lata 2007-2013 Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. 

Polecamy: Unijne pieniądze na doradztwo, targi i misje gospodarcze w lubuskim

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Przedkładając dokumentację aplikacyjną do oceny powinniśmy załączyć kartę – Zestawienie dokumentów, w której zostaną wymienione wszystkie dokumenty umieszczone w danym komplecie dokumentów. Ważnym jest, aby każdy z dwóch egzemplarzy wniosku umieszczony był w osobnych segregatorach. Segregatory te powinny zostać odpowiednio opisane w sposób umożliwiający identyfikację beneficjenta, projekt, konkurs. 

Zgodne z obowiązującymi zasadami w zakresie informacji i promocji wymagane jest, aby segregatory zostały oznaczone linią logotypów, składającą się z logo Programu Regionalnego, logo LRPO na lata 2007-2013, logo Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje zawierają „Wytyczne IZ LRPO w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów”, dostępne pod adresem http://www.lrpo.lubuskie.pl.

Pamiętajmy o tym, aby wniosek podpisać.

Zapoznaj się z serwisem Umowy

Należy to zrobić na ostatniej stronie pod oświadczeniami. Podpis powinna zamieścić osoba lub osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta wraz z pieczątką imienną lub firmową beneficjenta oraz datą. Pomimo, że powyższy zapis może wydawać się banalny, brak podpisu na wniosku nie jest zjawiskiem incydentalnym. Oryginał wniosku przygotowany w powyższy sposób przedsiębiorca powinien skopiować i opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem”. W przypadku oryginałów załączników, które zostały sporządzone przez beneficjenta powinny być podpisane wraz z imienną lub firmową pieczątką przez osobę podpisującą oryginał wniosku. W przypadku oryginałów załączników, które są wydawane przez właściwe urzędy, nie muszą być potwierdzane w powyższy sposób. W przypadku, gdy do wniosku załączane są kopie załączników, koniecznie należy je potwierdzić „za zgodność z oryginałem”.

Załączniki muszą być umieszczone po formularzu wniosku, zgodnie z kolejnością i numeracją podaną w formularzu wniosku w części – Załączniki do wniosku.

Musimy również pamiętać, że załączniki o objętości większej niż 1 strona powinny mieć ponumerowane strony i być trwale spięte. Każdy załącznik powinien być oddzielony kartą informacyjną, zawierającą nazwę i numer załącznika. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w sposób właściwy, opisany w Regulaminie konkursu może decydować o powodzeniu procesu weryfikacji dokumentów, na etapie oceny formalnej.

Czytaj także

Ekspert:

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jak poprawnie przygotować dokumentacje aplikacyjną na doradztwo i udział w targach w lubuskim
Jak poprawnie przygotować dokumentacje aplikacyjną na doradztwo i udział w targach w lubuskim

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych79.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »