| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Międzynarodowe standardy sprawozdań finansowych

Międzynarodowe standardy sprawozdań finansowych

Firmy, a przede wszystkim spółki zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych z prowadzonych przez siebie działalności. Dopełnienie wskazanego obowiązku poprzez bieżącą ewidencję działań finansowych pozwala w pełni monitorować kondycję finansową firmy.

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Przepisy UE zobowiązują wszystkie unijne spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z jednolitym zestawem globalnych standardów, tzw. międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF).

Standardy te zostały opracowane przez niezależną organizację - Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. International Accounting Standards Board), a następnie przyjęte przez UE.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Przepisy dotyczące przedsiębiorstw spoza UE

Aby ograniczyć koszty i uprościć wymianę handlową dla wszystkich zainteresowanych stron, UE dąży do globalnej konwergencji zasad rachunkowości. Robi to poprzez zachęcanie firm spoza UE do sporządzania swoich sprawozdań finansowych w oparciu o MSSF albo w oparciu o krajowe standardy rachunkowości.

Uproszczone zasady dla małych przedsiębiorstw

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw lub mikroprzedsiębiorstw zarejestrowanych w UE, rząd kraju, z którego pochodzą, może zdecydować o zwolnieniu ich z wielu obowiązków w zakresie sprawozdawczości lub pozwolić im na sporządzanie uproszczonych sprawozdań.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego

Czym jest mikroprzedsiębiorstwo?

Zgodnie z prawem UE do mikroprzedsiębiorstw zaliczamy firmy, które w dniu zamknięcia swojego bilansu rocznego, spełniają co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

  • bilans całkowity nie może przekraczać 350 000 euro
  • obrót netto nie może przekraczać 700 000 euro
  • firma musi zatrudniać mniej niż 10 pracowników (średnio) w danym roku budżetowym.

Jeśli przez dwa kolejne lata Twoje przedsiębiorstwo nie spełnia dwóch z trzech wyżej wymienionych kryteriów, zastosowanie mają bardziej złożone zasady.

Roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Ewentualne zwolnienia i uproszczenia

  • Brak obowiązku obliczania stanu rozliczeń międzyokresowych na koniec roku - z wyjątkiem kosztów zużycia surowców i materiałów konsumpcyjnych, kosztów dotyczących pracowników, korekt wartości i podatku.
  • Mniej danych w informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego - każdy punkt wyjaśniony w przypisie do bilansu nie musi już być wyjaśniany w sprawozdaniu rocznym.
  • Uproszczona publikacja sprawozdania finansowego - możesz je przesłać do jednego organu krajowego, np. swojego organu podatkowego, który opublikuje je w Twoim imieniu.
  • Uproszczony wzór bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Unijne prawo pozwala na stosowanie uproszczonych zasad, jednak nie wszystkie kraje UE je stosują.

Uproszczone zasady nie mają zastosowania do firm, których papiery wartościowe (np. akcje lub obligacje) są przedmiotem obrotu giełdowego lub które są bankiem lub towarzystwem ubezpieczeniowym.

Sprawozdania Z-06 i Z-10 – kary za spóźnienie

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »