Kategorie

30 mln dla przedsiębiorców na rozwój technologii

Rusza piąte TANGO dla naukowców
Rusza piąte TANGO dla naukowców
Dotację na wsparcie rozwoju technologii mogą otrzymać przedsiębiorcy, jednostki naukowe i konsorcja naukowo - przemysłowe. Ruszył 5 konkurs TANGO dla naukowców.

Kiedy można składać wnioski do konkursu TANGO?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców i przedsiębiorców do aplikowania w piątym konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Środki przewidziane na wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych wynoszą tym razem 30 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony przez NCBR od 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku, z podziałem na dwie rundy. Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Polecamy: Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 2021

Kto może otrzymać dotację?

Reklama

Adresatami piątego konkursu TANGO są jednostki naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe prowadzące prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki. Nie ma w nim ograniczeń tematycznych.

– Poprzez inicjatywę realizowaną razem z Narodowym Centrum Nauki dążymy do wzrostu stopnia komercjalizacji technologii, które powstają z wykorzystaniem wyników badań naukowych – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Nie mamy wątpliwości, że to słuszny kierunek. Rezultaty programu TANGO poznamy w kilkuletniej perspektywie, gdy policzymy liczbę patentów uzyskanych na podstawie rezultatów już sfinalizowanych projektów, a przede wszystkim liczbę wyników prac wdrożonych i rzeczywiście wykorzystywanych w działalności gospodarczej – dodaje.

Jakie są ścieżki aplikowania?

Na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie TANGO V przeznaczonych jest 30 mln zł. Przewidziane są trzy ścieżki aplikowania (A, B, C), w zależności od stopnia zaawansowania badań w projekcie bazowym.

Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe. W zbiorze konkursów, z których mogą pochodzić projekty bazowe w Ścieżce A oraz C, znajdują się wszystkie konkursy krajowe oraz międzynarodowe Narodowego Centrum Nauki, z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA. Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest natomiast projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub IV (tylko Ścieżka A) konkursu TANGO.

Różnice w poszczególnych ścieżkach dotyczą też m.in. celu, adresatów i zakresu finansowanych prac:

 • Ścieżka A – celem jest znalezienie partnera gospodarczego zainteresowanego współpracą przy dalszej realizacji projektu w ramach Ścieżki B. Wnioskodawcami mogą być w tym przypadku jednostki naukowe. Dofinansowanie – maksymalnie 250 tys. zł na projekt – obejmuje prace koncepcyjne oraz badawczo-rozwojowe. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 6 mln zł.
 • Ścieżka B – adresowana jest do podmiotów, które już pozyskały partnera gospodarczego w ramach TANGO. Wnioski mogą składać konsorcja jednostek naukowych oraz przedsiębiorców, z jednostką naukową jako liderem konsorcjum. Dofinansowanie – maksymalnie 3 mln zł – obejmuje badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 6 mln zł.
 • Ścieżka C – stworzona z myślą o podmiotach, które pozyskały partnera gospodarczego poza TANGO. Wnioskodawcami mogą być konsorcja jednostek naukowych (lider) oraz przedsiębiorców. Dofinansowanie – maksymalnie 3 mln zł – obejmuje badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz element koncepcyjny. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 18 mln zł.

W przypadku Ścieżki B oraz C warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu.

Reklama

Zgodnie z celami programu, na etapie oceny merytorycznej eksperci będą oceniać projekty m.in. przez pryzmat zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia rezultatów. Istotne są także takie kryteria, jak cel projektu oraz prawa własności intelektualnej, potencjał do realizacji planowanego przedsięwzięcia czy nowość i konkurencyjność jego rezultatów.

Wieloletnia współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TANGO to wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu naszych grantobiorców na szybką ścieżkę wdrażania wyników uzyskanych przez nich w toku realizacji badań podstawowych – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. – Dzięki temu wyniki o dużym potencjale aplikacyjnym znacznie szybciej mogą przysłużyć się krajowej gospodarce oraz dalszemu rozwojowi polskiej nauki.

40 pozytywnych rekomendacji

Poprzednia edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Znamy już jej wyniki. Spośród 76 wniosków, które wpłynęły w konkursie TANGO IV, eksperci pozytywnie ocenili 40. Rekomendowana kwota dofinansowania to w sumie około 25,4 mln zł (z czego dla 32 projektów ze Ścieżki A – 7,2 mln zł; dla 2 projektów ze Ścieżki B – 4 mln zł; dla 6 projektów ze Ścieżki C – 14,3 mln zł).

W konkursie TANGO IV zostało już podpisanych 13 umów na łączną kwotę 8,3 mln zł. Dotyczą one rozmaitych dziedzin. Innowacyjną formułę nawozu o właściwościach hydrobiomikroaktywnych do regeneracji gleb produkcyjnych zamierzają opracować badacze z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Celem zespołu z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jest wytwarzanie warstwowych implantów chrząstek i kości nosa za pomocą metody druku 3D. Na Politechnice Opolskiej powstanie z kolei system ekspercki do oceny wyładowań niezupełnych w transformatorach elektroenergetycznych. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w konsorcjum z firmami GEOSYSTEMS Polska i Adaptronica będzie zaś rozwijać projekt „Aerostaty adaptacyjne, rozpięte na strukturze wsporczej SDT (Self-Deployable Tensegrity), jako platformy do celów wielo-tematycznego monitoringu powierzchni Ziemi (Aero-SDT)”.

Szybkie i czułe testy nawet w karetce

Opracowanie przenośnego mikrourządzenia do szybkiej diagnostyki zakażeń beta-koronawirusami, w tym SARS-CoV, MERS-CoV oraz nowym koronawirusem SARS-CoV-2, jest celem zespołu z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Przedsięwzięcie wpisuje się w globalny popyt na wiarygodne i szybkie testy do wykrywania wirusa wywołującego chorobę znaną jako COVID-19. Dodatkowo założenia badawcze umożliwiają elastyczne dostosowanie urządzenia do zmieniających się potrzeb rynkowych i społecznych.

– Nasz projekt jest odpowiedzią na potrzebę szybkiego i wiarygodnego diagnozowania zakażeń bezpośrednio przy pacjencie, bez konieczności wysyłania próbki do laboratorium i wielogodzinnego oczekiwania na wynik. W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia dla zdrowia nowych wirusów, które pokonując barierę międzygatunkową, przechodzą z określonych gatunków zwierząt na człowieka, wywołując poważne, często zagrażające życiu zakażenia. Wybitnym przykładem są beta-koronawirusy i ich przedstawiciel powodujący obecnie trwającą pandemię – wirus SARS-Cov-2 – tłumaczy dr hab. n. med. Aleksandra Zasada, profesor NIZP-PZH, kierownik Zakładu Badania Surowic i Szczepionek.

Niewielkie przenośne urządzenie będące tematem projektu ma umożliwić przeprowadzenie wiarygodnego, bo opartego o rekomendowaną do diagnostyki wirusów i bardzo czułą technikę PCR, testu bezpośrednio w gabinecie lekarskim, podczas wizyty domowej, w izbie przyjęć czy karetce pogotowia.

– Opracowana przez nas technologia, chociaż w samym projekcie skupia się na bieżącej potrzebie szybkiej diagnostyki SARS-CoV-2, ma ogromny potencjał, bo w prosty sposób może zostać zaadaptowana do wykrywania innych drobnoustrojów, gdy pojawi się taka potrzeba – akcentuje prof. Zasada.

Jak wyjaśnia, decyzja o aplikowaniu do konkursu TANGO IV wynikała z tego, że daje on unikatową możliwość uzyskania finansowania badań, które już nie spełniają definicji badań podstawowych (i tym samym nie mogą być finansowane w ramach konkursów NCN), ale są jeszcze zbyt mało zaawansowane, aby odpowiednio mocno zainteresować nimi przedsiębiorców, którzy chcieliby podjąć się ryzyka współfinansowania dalszych badań i wdrożenia ich wyników.

– Nasz projekt jest kontynuacją zrealizowanego projektu w ramach badań podstawowych, w którym opracowaliśmy metodę szybkiego powielania określonych fragmentów materiału genetycznego wybranych patogenów oraz biosensory umożliwiające wykrywanie tych fragmentów w sposób wysoce czuły i swoisty. Teraz technologia ta zostanie zaadaptowana do wykrywania SARS-CoV-2 w postaci niewielkiego modułu przenośnego urządzenia do diagnostyki prowadzonej bezpośrednio przy pacjencie – wyjaśnia prof. Aleksandra Zasada.

Grzejące meble umilą chłodne wieczory

Wytworzenie mebli posiadających niestandardowe właściwości jest celem projektu, do którego realizacji przystępują właśnie naukowcy z Politechniki Poznańskiej.

– Pomimo bardzo szybkiego rozwoju technologii Internetu rzeczy (inteligentne zegarki, ubrania, domy) do tej pory nie spopularyzowano rozwiązań inteligentnych mebli. Naszym zdaniem jest to związane z tym, że tradycyjne elementy elektroniczne zaburzają walory estetyczne mebli, szczególnie nietapicerowanych. Zastosowanie elektroniki na bazie technologii cienkowarstwowych, zawierających nanomateriały węglowe, pozwoli na implementację elementów elektronicznych do mebli, nie wpływając w żadnym stopniu na ich design wskazuje dr inż. Damian Łukawski z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej. – Rezultatem projektu będzie opracowanie technologii wytwarzania mebli drewnianych z funkcją grzania, które mogą znaleźć zastosowanie w meblach restauracyjnych, ogrodowych, okrętowych czy ławach kościelnych.

Żeby przedsięwzięcie okazało się sukcesem, konieczne jest znalezienie partnera biznesowego z branży meblarskiej, automatyki domowej lub technik grzewczych. Tym właśnie było podyktowane zgłoszenie do konkursu TANGO.

Podejmowane obecnie prace są rozwinięciem badań podstawowych prowadzonych w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM. Dotyczył on wykorzystania nanomateriałów w technologii drewna. – Konkurs TANGO pozwala na dalszy rozwój technologii i prace koncepcyjne, takie jak dokonanie zgłoszenia patentowego i współpraca z brokerem technologii, dzięki którym możliwe będzie znalezienie partnera biznesowego i przyszłe wdrożenie wskazuje beneficjent.

Szczegóły dotyczące zasad aplikowania i reguł wyboru projektów w V konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO znajdują się na stronie: ncbr.gov.pl.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Rynek nieruchomości biurowych w Polsce

  Rynek nieruchomości biurowych. Sytuacja związana z pandemią istotnie wpłynęła na rynek biurowy. Inwestorzy w sektorze biurowym jeszcze mocniej stawiają obecnie, zarówno na rozwiązania energooszczędne, jak również ekologię i udogodnienia z zakresu wellbeingu.

  Trudniej o kredyt hipoteczny - nowa Rekomendacja S

  Kredyty hipoteczne - Rekomendacja S. Od lipca bieżącego roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych. Co o „nowej” Rekomendacji S przyszły kredytobiorca wiedzieć powinien?

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.