Kategorie

Praca zdalna w Kodeksie pracy - założenia projektu ustawy

Marta Olkowicz
Młodszy Prawnik w Dziale Prawo dla Biznesu w Kancelarii Kopeć Zaborowski
Pracownicy, którzy będą wykonywali swoją pracę w formie zdalnej, nie będą mogli być z tego powodu w jakikolwiek sposób dyskryminowani
ShutterStock
Początkowo praca zdalna była uregulowana bardzo wąsko. Ustawodawca później doregulował tą kwestię. Jednak mnożące się w tym zakresie pytania zarówno pracowników, jak i pracodawców pokazały, że uregulowanie pracy zdalnej w jednym artykule jest niewystarczające.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany długo wyczekiwany projekt ustawy dotyczący wprowadzenia do Kodeksu pracy[1], pracy zdalnej[2] (dalej jako: ,,Projekt’’). Pandemia koronawirusa, która opanowała w 2020 roku cały świat, bezsprzecznie udowodniła, że praca w trybie zdalnym może okazać się koniecznością.

Reklama

W związku z tym, że w Kodeksie pracy brak jest przepisów dotyczących pracy zdalnej, ustawodawca wprowadził takową regulację w tzw. ustawie covidowej, a dokładnie w jej art. 3[3]. Początkowo praca zdalna była uregulowana bardzo wąsko. Ustawodawca później doregulował tą kwestię. Jednak mnożące się w tym zakresie pytania zarówno pracowników, jak i pracodawców pokazały, że uregulowanie pracy zdalnej w jednym artykule jest niewystarczające.

Wszystkich pracodawców, pracowników oraz innych czytelników zainteresowanych tą ważną zmianą, jaka ma zostać wprowadzona do polskiego systemu prawa pracy, serdecznie zapraszam do przeczytania poniższego artykułu.

Podstawowe założenia

Reklama

Na wstępie warto wskazać, że projekt ustawy zakłada usunięcie z Kodeksu pracy telepracy i wprowadzenie w jej miejsce pracy zdalnej. Zgodnie z Projektem, warunki stosowania telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie będą mogły być stosowane nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowego Projektu.

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo (hybrydowo) w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpiecznego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienia w tym zakresie będą mogły zostać poczynione przez pracownika i pracodawcę przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia.

Pracownicy będą mogli również wykonywać pracę zdalną okazjonalnie, na wniosek złożony pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 12 dni w roku kalendarzowym.

Pracodawcy będzie przysługiwało uprawnienie do wydania pracownikowi polecenia wykonywania pracy w formie zdalnej w szczególnych przypadkach:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe

– jeżeli pracownik złoży uprzednio w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawca będzie mógł w każdym czasie cofnąć takie polecenie.

Zasady pracy zdalnej będą określane w regulaminie, którego treść uprzednio pracodawca będzie musiał skonsultować z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym przez danego pracodawcę.

Praca zdalna a związki zawodowe

Pracodawca, u którego funkcjonują związki zawodowe, będzie musiał ustalić zasady pracy zdalnej w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli ustalenie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi okaże się niemożliwe, pracodawca będzie mógł ją ustalić z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w rozumieniu art. 25 [3] ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 263 z późn. zm.), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

Pracodawca będzie mógł sam ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do jego zawarcia, przy uwzględnieniu ustaleń podjętych z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia.

W przypadku nie zawarcia ww. porozumienia lub nieustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej w formie regulaminu, pracodawca będzie mógł je określić w poleceniu wykonywania pracy zdalnej wydawanym danemu pracownikowi lub w porozumieniu z tym pracownikiem.

Treść regulaminu i porozumienia

Zarówno ww. porozumienie, jak i regulamin pracy zdalnej powinny określać w szczególności:

 • grupy pracowników, które mogą być objęte pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego należnego pracownikowi za wykorzystanie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej niezapewnionych przez pracodawcę lub ryczałtu na pokrycie kosztów wymienionych w pkt 2) powyżej bądź na pokrycie ekwiwalentu;
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy.

Zaufanie czy kontrola?

Pracodawca będzie miał oczywiście prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywania pracy w formie zdalnej przez pracownika, w miejscu jej wykonywaniach i w godzinach pracy pracownika. Kontrola nie będzie mogła naruszać prywatności pracownika oraz innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych pracownika.

Zakaz dyskryminacji

Pracownicy, którzy będą wykonywali swoją pracę w formie zdalnej, nie będą mogli być z tego powodu w jakikolwiek sposób dyskryminowani. Projekt przewiduje także zakaz dyskryminacji pracowników odmawiających wykonywania pracy zdalnej.

Ponadto, żaden pracownik wykonujący pracę zdalną nie będzie mógł z tego powodu być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy przy uwzględnieniu odrębności związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej.

Wypadek przy pracy w trakcie pracy zdalnej

Pracownik, który dozna wypadku w trakcie pracy zdalnej będzie obowiązany zgłosić to swojemu pracodawcy. Zgłoszenie będzie jednoznaczne z wyrażeniem przez pracownika zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku. Oględziny będą musiały być dokonane niezwłocznie po zgłoszeniu wypadku przy pracy zdalnej w terminie uzgodnionym przez pracownika i członków zespołu powypadkowego. Odstąpienie od dokonania oględzin będzie możliwe, jeśli zespół powypadkowy uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą wątpliwości.

Do wypadków przy pracy zdalnej zastosowanie będzie miał przepis art. 234 § 1 Kodeksu pracy oraz przepisy wydane na podstawie art. 237 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy.

Wejście w życie

Przepisy dotyczące pracy zdalnej mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania w Polsce stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego – po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania tego stanu.

Obecnie Projekt jest na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Pojawienie się koronawirusa spowodowało na całym świecie, w tym w Polsce, wiele zmian zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów regulujących pracę zdalną uważam za zmianę pozytywną. Niewątpliwe bardzo potrzebną. Osobiście mam nadzieję, że ułatwi to pracę wielu pracownikom i pracodawcom, ale też jednocześnie nie doprowadzi do nadużyć zarówno ze strony pracodawców jak i pracowników.

Marta Olkowicz, Młodszy Prawnik w Dziale Prawa dla Biznesu, Kancelaria Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.)

[2] Projekt z dnia 18 maja 2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy

[3] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U.2020.1842 z późn. zm.)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.