reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień > Czy należy udostępnieniać wykonawcy osoby zdolne do wykonania zamówienia?

Czy należy udostępnieniać wykonawcy osoby zdolne do wykonania zamówienia?

Czy istnieje zobowiązanie do udostępnienia wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia? Od jakiego podmiotu może pochodzić takie zobowiązanie i jakie rodzi to skutki?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą PZP” – o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Z przepisu tego wynika, iż wykonawca ubiegający się o udzielenie danego zamówienia publicznego winien legitymować się „dysponowaniem” osobami zdolnymi do jego wykonania. Przy czym w świetle tego przepisu za równoważne z „dysponowaniem” osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy uznać także przedstawienie przez wykonawcę pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia takich osób. 

Zasadnicze znaczenie dla ustalenia, w jakich przypadkach wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jest wyróżnienie przypadków „dysponowania” taki osobami przez wykonawcę. W pierwszym rzędzie należy wskazać, iż art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP nie egzemplifikuje przypadków, w których mamy do czynienia z dysponowaniem przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w rozumieniu tego przepisu.

Z uwagi na użycie w tym przepisie bardzo ogólnego określenia „dysponują” należy uznać, iż obejmuje ono wszelkie przypadki, w których wykonawca może rozporządzać określonymi osobami według swego uznania.

Polecamy: Jakie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

O tym, czy wykonawca może „dysponować” określonymi osobami rozstrzyga zatem treść stosunku prawnego łączącego wykonawcę z tymi osobami. Zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605, ze zm.) zamawiający w celu potwierdzenia dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może żądać od wykonawcy wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Jednocześnie zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 2 pkt 5a ww. rozporządzenia zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Polecamy: Czy modyfikacja warunków udziału w postępowaniu jest naruszeniem przepisów?

Wskazując na powyższe, należy stwierdzić, iż w przypadku dysponowania przez wykonawcę określonymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wystarczające jest przedstawienie przez wykonawcę samego wykazu tych osób. Przy czym o tym, czy wykonawca dysponuje określonymi osobami rozstrzyga treść stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wykonawcą a tymi osobami (np. stosunek pracy). Jeżeli natomiast w wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia wykonawca wskazuje osoby, którymi będzie dysponował dopiero w przyszłości, wówczas winien przedstawić stosowne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia tych osób.

Ustawa PZP ani przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…) nie rozstrzygają wprost od kogo ma pochodzić takie zobowiązanie. Istotne jest tylko to, aby z takiego zobowiązania wynikało „udostępnienie” wykonawcy osoby wskazanej przez niego w wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia. W związku z tym należy uznać, iż zobowiązanie do udostępnienia wykonawcy osoby wskazanej w wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia może pochodzić zarówno od podmiotu trzeciego dysponującego taką osobą (np. pracodawcy kierującego pracownika do pracy u wykonawcy – art. 1741 Kodeksu pracy), jak i od samej osoby wskazanej w tym wykazie (np. zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia u wykonawcy).

Przy czym bez znaczenia dla powyższej kwestii pozostaje fakt związania danej osoby zakazem konkurencji na rzecz podmiotu trzeciego (pracodawcy). Zagadnienie to odnosi się bowiem wyłącznie do stosunków prawnych zachodzących pomiędzy taką osobą a podmiotem trzecim (arg. z art. 1011-1013 Kodeksu pracy), co pozostaje bez wpływu na możliwość wykazania przez wykonawcę danej osoby w wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Z powyższych względów należy uznać, iż w świetle art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oraz § 1 ust. 2 pkt 5a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…) wystarczające jest przedstawienie pisemnego zobowiązania samej osoby wskazanej w wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Artykuł jest fragmentem publikacji PARP: "Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych".

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama