reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > SIWZ > Czy modyfikacja warunków udziału w postępowaniu jest naruszeniem przepisów?

Czy modyfikacja warunków udziału w postępowaniu jest naruszeniem przepisów?


W trakcie procedury zamawiający wyjaśniał treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odpowiedziami na pytania wykonawców z dnia 26.08.2009 r. zamawiający zmodyfikował jeden z warunków udziału w postępowaniu, zrezygnował z postawionego wymogu posiadania przez ekspertów uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w określonych specjalnościach w zakresie „bez ograniczeń”. Odpowiedziami na pytania z dnia 04.09.2009 r. zamawiający wykreślił ze wszystkich wzorów formularzy sformułowanie „bez ograniczeń”.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu prowadzonym wtrybie przetargu nieograniczonego zmianatreści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiającyprzekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeniedodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania,drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowejokreślonej w dyrektywie, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Zgodnie z art. 12 a ust. 1 ustawy Pzp w przypadku dokonywania zmiany treściogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego wBiuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej, zamawiający przedłuża terminskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lubtermin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lubofertach, jeżeli jest tokonieczne

Zgodniez art. 12 a ust. 2 ustawy, jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna,w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia,kryteriów oceny ofert, warunków udziałuw postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża terminskładania ofert oczas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że w postępowaniach, którychwartość jest równalub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, termin składania ofertw postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie może być krótszyniż 22 dni oddnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji WspólnotEuropejskich.

Zamawiającyjest więc ustawowo zobowiązany do zamieszczenia sprostowania ogłoszenia orazprzedłużenia terminuskładania ofert, jeśli zmiana ogłoszenia dotyczy jego istotnych elementów,m.in. warunków udziału w postępowaniu,a wartość zamówienia przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy.

Polecamy: Zamówienia publiczne 2010

Należypodkreślić, iż zamawiający dwukrotnie przekazywał Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich sprostowania do ogłoszenia o zamówieniu:

 1)w dniu 03.08.2009 r. (opublikowane w UOPWE z dnia 06.08.2009 r. pod numerem2009/S 149 – 217294),

2)w dniu 04.09.2009 r. (opublikowane w UOPWE z dnia 09.09.2009 r. pod numerem2009/S 173 – 249001).

Pierwszamodyfikacja dotyczyła doprecyzowania terminu związania ofertą, natomiast drugadotyczyła zmianyterminu otwarcia ofert z 08.09.2009 r. godzina 12:00 na 09.09.2009 r. godzina14:00.

W postępowaniu będącym przedmiotemkontroli zamawiający dokonał zmiany warunków udziału w postępowaniu w trakcieudzielania odpowiedzi na pytania wykonawców. Zmiana ta nie została uwzględnionaw sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu oraz nie został przedłużony terminskładania ofert, który od dnia modyfikacji warunków w zakresie uprawnieńwynosił 5 dni (od 04.09.09 r. do 09.09.09 r.), zamiast wymaganych min. 22 dni. Zamawiający dopuścił się zatem naruszenia art.38 ust. 4 a oraz art. 12 a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Polecamy: Jakie bariery napotyka sektor MŚP przy zamówieniach publicznych

Artykuł jest fragmentem publikacji: „Kontrola zamówieńpublicznych”. Publikacja została wydana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama