| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > SIWZ > Jak precyzyjne powinno być ogłoszenie o zamówieniu?

Jak precyzyjne powinno być ogłoszenie o zamówieniu?

Ogłoszenie o zamówieniu powinno precyzować wymienione elementy, tak aby wykonawca na ich podstawie mógł podjąć decyzję o uczestnictwie w postępowaniu, a następnie przygotować ofertę. W jaki sposób? Radzi ekspert.

Mimo iż w wyniku zmian dokonanych w art. 42 ustawy, w przetargu nieograniczonym już od dnia publikacji ogłoszenia na stronach internetowych dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w dalszym ciągu nie jest dopuszczalne odsyłanie w treści ogłoszenia do zapisów SIWZ, a naruszenie przepisów o zawartości ogłoszenia stanowi uchybienie podstawowym zasadom ustawy i przepisom UE. Straciła natomiast nieco na aktualności opinia Sądu Okręgowego w Warszawie wyrażona w wyroku z dnia 30.04.2003 r.

(V Ca 579/03 ): Określenie warunków, jakie winni spełniać przyszli oferenci, powinno wynikać już z treści ogłoszenia, tak aby czytający wiedział, czy udział w przetargu leży w sferze jego zainteresowań i możliwości określonych ogłoszeniem, czy też nie, bez konieczności zakupu od zamawiającego SIWZ.

Podkreślenia wymaga także sytuacja, w której zamawiający zamieszcza sprzeczne informacje w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Na istotną rolę tego naruszenia zwróciła uwagę Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3.04.2008 r. sygn. akt KIO/UZO 248/08 wskazując, że:

Treści postanowień ogłoszenia i specyfikacji nie mogą być sprzeczne, gdyż mogłoby to prowadzić do wprowadzenia w błąd wykonawców, którzy – mimo spełniania warunku określonego w specyfikacji – odstępowaliby od zamiaru zapoznania się ze specyfikacją i udziału w postępowaniu, gdyż nie spełnialiby warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu oraz Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 15.03.2006 sygn. akt UZP/ZO/0-688/06 stwierdzając, iż:

Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu określa się po pierwsze w ogłoszeniu o zamówieniu, które powinno zawierać opis warunków oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków – art. 41 pkt 7 Pzp, a po drugie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustawy Prawo zamówień publicznych. Brzmienie obu cytowanych przepisów jest tożsame. Taką też cechę powinny posiadać obydwa omawiane dokumenty, tj. ogłoszenie i specyfikacja, a także w postanowieniu z dnia 22.06.2006 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1765/06) oraz w wyroku z dnia 27.04.2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-495/07).

Polecamy: Kiedy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych?

Co więcej, należy mieć na uwadze, iż ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać listę dokumentów, których żąda zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Pogląd powyższy został potwierdzony w orzecznictwie Zespołu Arbitrów – wyrok z dnia 23.01.2006r. sygn. akt UZP/ZO/0-123/06, w którym wskazano, iż Lista wymaganych dokumentów powinna być sformułowana wprost w ogłoszeniu i SIWZ, a potem Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 15.02.2008 r. sygn. akt KIO/UZP 83/08.

Należy również wskazać na to, że formułując ogłoszenie o zamówieniu zamawiający ma również obowiązek upublicznienia informacji zawartych w § 4 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. wskazywać dokumenty, jakie powinni składać wykonawcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe zostało potwierdzone w uchwale KIO z dnia 30.12.2009 r. sygn. akt KIO/KU 52/09.

Polecamy: Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Artykuł jest fragmentem publikacji: „Kontrola zamówień publicznych”. Publikacja została wydana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »