| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > SIWZ > Jak precyzyjne powinno być ogłoszenie o zamówieniu?

Jak precyzyjne powinno być ogłoszenie o zamówieniu?

Ogłoszenie o zamówieniu powinno precyzować wymienione elementy, tak aby wykonawca na ich podstawie mógł podjąć decyzję o uczestnictwie w postępowaniu, a następnie przygotować ofertę. W jaki sposób? Radzi ekspert.

Mimo iż w wyniku zmian dokonanych w art. 42 ustawy, w przetargu nieograniczonym już od dnia publikacji ogłoszenia na stronach internetowych dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w dalszym ciągu nie jest dopuszczalne odsyłanie w treści ogłoszenia do zapisów SIWZ, a naruszenie przepisów o zawartości ogłoszenia stanowi uchybienie podstawowym zasadom ustawy i przepisom UE. Straciła natomiast nieco na aktualności opinia Sądu Okręgowego w Warszawie wyrażona w wyroku z dnia 30.04.2003 r.

(V Ca 579/03 ): Określenie warunków, jakie winni spełniać przyszli oferenci, powinno wynikać już z treści ogłoszenia, tak aby czytający wiedział, czy udział w przetargu leży w sferze jego zainteresowań i możliwości określonych ogłoszeniem, czy też nie, bez konieczności zakupu od zamawiającego SIWZ.

Podkreślenia wymaga także sytuacja, w której zamawiający zamieszcza sprzeczne informacje w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Na istotną rolę tego naruszenia zwróciła uwagę Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3.04.2008 r. sygn. akt KIO/UZO 248/08 wskazując, że:

Treści postanowień ogłoszenia i specyfikacji nie mogą być sprzeczne, gdyż mogłoby to prowadzić do wprowadzenia w błąd wykonawców, którzy – mimo spełniania warunku określonego w specyfikacji – odstępowaliby od zamiaru zapoznania się ze specyfikacją i udziału w postępowaniu, gdyż nie spełnialiby warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu oraz Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 15.03.2006 sygn. akt UZP/ZO/0-688/06 stwierdzając, iż:

Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu określa się po pierwsze w ogłoszeniu o zamówieniu, które powinno zawierać opis warunków oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków – art. 41 pkt 7 Pzp, a po drugie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustawy Prawo zamówień publicznych. Brzmienie obu cytowanych przepisów jest tożsame. Taką też cechę powinny posiadać obydwa omawiane dokumenty, tj. ogłoszenie i specyfikacja, a także w postanowieniu z dnia 22.06.2006 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1765/06) oraz w wyroku z dnia 27.04.2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-495/07).

Polecamy: Kiedy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych?

Co więcej, należy mieć na uwadze, iż ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać listę dokumentów, których żąda zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Pogląd powyższy został potwierdzony w orzecznictwie Zespołu Arbitrów – wyrok z dnia 23.01.2006r. sygn. akt UZP/ZO/0-123/06, w którym wskazano, iż Lista wymaganych dokumentów powinna być sformułowana wprost w ogłoszeniu i SIWZ, a potem Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 15.02.2008 r. sygn. akt KIO/UZP 83/08.

Należy również wskazać na to, że formułując ogłoszenie o zamówieniu zamawiający ma również obowiązek upublicznienia informacji zawartych w § 4 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. wskazywać dokumenty, jakie powinni składać wykonawcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe zostało potwierdzone w uchwale KIO z dnia 30.12.2009 r. sygn. akt KIO/KU 52/09.

Polecamy: Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Artykuł jest fragmentem publikacji: „Kontrola zamówień publicznych”. Publikacja została wydana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Markowicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »