REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Tomasz  Piotrowski
Prawnik, aplikant radcowski.
Jakie są zasad udzielania zamówień publicznych?
Jakie są zasad udzielania zamówień publicznych?
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zamówienia publiczne powinny przebiegać zgodnie ze szczegółowo określoną w ustawie procedurą. Jednocześnie istnieje kilka fundamentalnych zasad, które służą ochronie wykonawców. Dzięki nim może zostać zapewniony prawidłowy tok postępowań. Jakie to zasady? Przeczytaj

Określone w rozdziale 2 ustawy prawo zamówień publicznych zasady to:

REKLAMA

1) zasada równego traktowania wykonawców,
2) zasada zapewniania uczciwej konkurencji,
3) zasada bezstronności i obiektywizmu,
4) zasada legalizmu,
5) zasada jawności,
6) zasada pisemności postępowania,
7) zasada pierwszeństwa trybów przetargowych.

Równość wykonawców

Zasada ta została wyrażona w paragrafie 1. artykułu 7. ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią tego przepisu, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

W praktyce oznacza to, że zamawiający ma obowiązek ustalania jednakowych warunków i wymogów wobec wszystkich wykonawców. Wymagania, które zamawiający stawia przed ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być uzasadnione jedynie dążeniem do osiągnięcia efektu w postaci dobrze wykonanego zamówienia. Stawianie ubiegających się przed koniecznością posiadania określonej formy prawnej lub prowadzenia działalności w określonym miejscu nie będzie wymogiem uzasadnionym. O atrakcyjności potencjalnego wykonawcy decyduje treść złożonej przez niego oferty, na którą składa się wiele czynników. Miejsce prowadzenia działalności nie może decydować o tym, czy wykonawca się nadaje czy też nie.

Należy jednak pamiętać, że prawo zamówień publicznych może uprawniać zamawiającego do określenia pewnych nietypowych kryteriów dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Przykładem jest możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego w ogłoszeniu, że o oferty mogą składać jedynie ci wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią niepełnosprawni.

Złamaniem zasady równości będzie umieszczenie wśród wymagań stawianych wykonawcom takich, które będą świadczyć o preferowaniu przez zamawiającego konkretnych kandydatów. Taka sytuacja wystąpi, gdy zamawiający zażąda doświadczenia w obsługiwaniu konkretnego zamawiającego. Sam wymóg doświadczenia jest dopuszczalny, jednak nie może on być tak sformułowany, aby mógł być wsparciem dla jakiegokolwiek wykonawcy.

Ponadto ocena spełnienia warunków przez wykonawców musi przebiegać jednakowo dla wszystkich. Zasady oceniania ofert powinny być jasne i dostępne wszystkim ubiegającym się o udzielenie zamówienia na równych zasadach. Preferencje zamawiającego mają być znane na równi wszystkim wykonawcom. Każdy z ubiegających się powinien mieć równy dostęp do tych samych informacji dotyczących zamówienia w tym samym dla wszystkich czasie.

Uczciwa konkurencja

Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być przeprowadzone tak, aby konkurencja między przedsiębiorcami przebiegała uczciwie.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę m.in. w przypadku, gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów prawa oraz w sytuacji, w której oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie jest w stanie złożyć przekonujących wyjaśnień. Czynem nieuczciwej konkurencji jest niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami działanie zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy albo klienta.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed terminem ich otwarcia.

Bezstronność i obiektywizm.

Zasada bezstronności i obiektywizmu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga, aby postępowanie było przygotowywane oraz przeprowadzane przez osoby zapewniające obiektywne i bezstronne podejście do wykonawców oraz ich ofert.

W art. 17. ustawy Prawo zamówień publicznych bardzo szczegółowo określono wymogi stawiane osobom wykonującym czynności w postępowaniu.

Osoby te podlegają wyłączeniu, gdy:

REKLAMA

1) same ubiegają się o udzielenie zamówienia;
2) pozostają w bliskiej relacji z jednym z wykonawców, np. w relacji pokrewieństwa lub małżeńskiej albo w jakiejkolwiek relacji, która stawia ich bezstronność pod znakiem zapytania;
3) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających wszczęcie postępowania pracowały dla wykonawcy;
4) były prawomocnie skazane za pewne rodzaje przestępstw.

Regulacja ta jest bardzo istotna dla wykonawców, ponieważ czynności dokonane przez osoby, których bezstronność została skutecznie zakwestionowana, mające wpływ na wynik postępowania, podlegają z mocy ustawy powtórzeniu.

Podobne wymagania dotyczące bezstronności i obiektywizmu stawia ustawa osobom, których zadaniem jest kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Również kształt postępowania odwoławczego w zamówieniach publicznych odpowiada zasadzie bezstronności i obiektywizmu.

Zasada legalizmu

Prawo zamówień publicznych wymaga, by zamówienia udzielane były wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy.

W ujęciu praktycznym przepis ten zakazuje przenoszenia przez wykonawcę praw i obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego na inną osobę.

Jawność

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce oznacza, iż każdy zainteresowany ma zapewniony wgląd do informacji objętych zasadą jawności.

Zgodnie art. 8. Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wyjątki od tej zasady są określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Jednym z takich wyjątków jest obowiązek zamawiającego nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca odpowiednio wcześnie zastrzegł, iż informacje te nie mogą być ujawniane. Nie może on jednak zastrzec wszystkich informacji. Te podstawowe jak nazwa i adres wykonawcy oraz najważniejsze elementy oferty nie mogą być objęte tajemnicą, przez co z chwilą otwarcia ofert staja się jawne.

Z zasadą jawności wiążą się obowiązki zamawiającego dotyczące publikacji ogłoszeń o zamówieniach planowanych i udzielonych. Rygorystyczne wymogi w zakresie dokumentowania postępowania przez zamawiającego także stanowią realizację zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia jest jawny wraz z załącznikami.

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia podaje się nazwy oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Co więcej, umowy zawarte wskutek udzielenia zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Odwołania wykonawców są rozpatrywane na jawnej rozprawie.

Warto wiedzieć, iż w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem, prowadzone negocjacje mają charakter poufny, co stanowi uzasadniony wyjątek od zasady jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Polecamy: Na czym polega wykonanie zamówienia publicznego?

Pisemność postępowania

Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wyjątki od tej zasady określa ustawa.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeśli tylko zamawiający wyrazi na to zgodę.

Natomiast inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, zależnie od wyboru zamawiającego. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia jest utrwalany w formie pisemnego protokołu. Warto także zauważyć, iż zgodnie z ustawą postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Pierwszeństwo trybów przetargowych.

Sens tej zasady sprowadza się do tego, iż zgodnie z prawem zamówień publicznych dwoma podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Tylko w drodze wyjątku, w przypadkach określonych w ustawie, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej.

Znajomość zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wiedzą niezmiernie pożyteczną, z uwagi na fakt, że niedopełnienie wymogów stawianych zamawiającemu przez ustawę stanowić może dla wykonawców podstawę do odwołania. Wiedza na temat podstaw funkcjonowania systemu zamówień publicznych ułatwia ponadto zrozumienie tej rozległej materii przez co poruszanie się w niej staje się dużo łatwiejsze.

Polecamy: Serwis Leasing

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wakacje składkowe. Dla kogo i jak z nich skorzystać?

Sejmowe komisje gospodarki i polityki społecznej wprowadziły poprawki redakcyjne i doprecyzowujące do projektu ustawy. Projekt ten ma na celu umożliwić przedsiębiorcom tzw. "wakacje składkowe", czyli przerwę od płacenia składek ZUS.

Czego najbardziej boją się przedsiębiorcy prowadzący małe biznesy? [BADANIE]

Czego najbardziej boją się małe firmy? Rosnących kosztów prowadzenia działalności i nierzetelnych kontrahentów. A czego najmniej? Najnowsze badanie UCE RESEARCH przynosi odpowiedzi. 

AI nie zabierze ci pracy, zrobi to człowiek, który potrafi z niej korzystać

Jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Zabierze pracę czy nie? Analitycy z firmy doradczej IDC twierdzą, że jednym z głównych powodów sięgania po AI przez firmy jest potrzeba zasypania deficytu na rynku pracy.

Niewypłacalność przedsiębiorstw. Od początku roku codziennie upada średnio 18 firm

W pierwszym kwartale 2023 r. niewypłacalność ogłosiło 1635 firm. To o 31% więcej niż w tym okresie w ubiegłym roku i 35% wszystkich niewypłacalności ogłoszonych w 2023 r. Tak wynika z raportu przygotowanego przez ekonomistów z firmy Coface.  

REKLAMA

Rosnące płace i spadająca inflacja nic nie zmieniają: klienci patrzą na ceny i kupują więcej gdy widzą okazję

Trudne ostatnie miesiące i zmiany w nawykach konsumentów pozostają trudne do odwrócenia. W okresie wysokiej inflacji Polacy nauczyli się kupować wyszukując promocje i okazje cenowe. Teraz gdy inflacja spadła, a na dodatek rosną wynagrodzenia i klienci mogą sobie pozwolić na więcej, nawyk szukania niskich cen pozostał.

Ustawa o kryptoaktywach już w 2024 roku. KNF nadzorcą rynku kryptowalut. 4,5 tys. EUR za zezwolenie na obrót walutami wirtualnymi

Od końca 2024 roku Polska wprowadzi w życie przepisy dotyczące rynku kryptowalut, które dadzą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) szereg nowych praw w zakresie kontroli rynku cyfrowych aktywów. Za sprawą konieczności dostosowania polskiego prawa do przegłosowanych w 2023 europejskich przepisów, firmy kryptowalutowe będą musiały raportować teraz bezpośrednio do regulatora, a ten zyskał możliwość nakładanie na nie kar grzywny. Co więcej, KNF będzie mógł zamrozić Twoje kryptowaluty albo nawet nakazać ich sprzedaż.

KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

REKLAMA

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

REKLAMA