| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > SIWZ > Jakie dokumenty są składane w postępowaniu przez spółki cywilne

Jakie dokumenty są składane w postępowaniu przez spółki cywilne


Oferty składane przez dwa lub więcej podmioty występujących wspólnie w tym spółki cywilne winny spełniać wymagania odnoszące się do dokumentów składanych na potwierdzenie wymagań zawartych w art.24 Pzp: wykonawcy występujący wspólnie jak również wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników. Wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, odpowiadają solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Natomiast oferta składana przez spółkę cywilną, winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty: zaświadczenie właściwego naczelnika US; zaświadczenie ZUS , potwierdza to wyrok z dnia 28 lipca 2005r. sygn. akt. UZP/ZO/0-1885/05 - zaświadczenia z ZUS i US zobowiązani są złożyć poszczególni wspólnicy spółki cywilnej, a także spółka, jako podmiot gospodarczy nie posiadający osobowości prawnej. Wobec powyższego zamawiający ma prawo wymagać zaświadczeń od poszczególnych członków spółki cywilnej.

Aktualnie w orzecznictwie i w publikacjach przeważa stanowisko, że skoro spółki cywilne. traktuje się w ustawie Pzp analogicznie jak konsorcjum, więc tylko od jej wspólników jako odrębnych wykonawców wspólnie składających ofertę należy żądać stosownych zaświadczeń – potwierdza to wyrok z dnia 1 sierpnia 2008r – sygn.akt. KIO/UZP 737/08.

Wykonawca będący spółką cywilną zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS dotyczące poszczególnych wspólników a nie tylko samej spółki.

Polecamy: Tajemnica przedsiębiorstwa oraz dokumenty zastrzeżone w ofercie przetargowej - porada

Wzywając wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na podstawie art.26 ust.3 Pzp należy wziąć pod uwagę, iż problematyczne jest uzupełnienie niektórych dokumentów według stanu potwierdzającego dane okoliczności w przeszłości czyli w terminie składania ofert. Dotyczy to przede wszystkim zaświadczeń o niezaleganiu z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Niemożliwe jest uzyskanie tych dokumentów na dzień składania ofert, lecz jedynie na dzień wydania danego dokumentu, który z zasady będzie niezgodny z terminem na dzień składania ofert.

Jeżeli dokumenty złożone w wyniku uzupełnienia zostaną wystawione z data po terminie składania ofert zamawiający zobowiązany wykluczyć wykonawcę na podstawie art.24 ust.2 pkt.3 Pzp.

Polecamy: serwis Leasing

Podstawa prawna:
- art. 24 ust.2 pkt.3 , art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).
- wyrok z dnia 28 lipca 2005r. sygn. akt. UZP/ZO/0-1885/05 oraz wyrok z dnia 1 sierpnia 2008r – sygn.akt. KIO/UZP 737/08.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »