Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady sporządzenia dobrego biznesplanu

Sławomir Kietliński
Im więcej szczegółowych informacji na temat rynku i konkurencji, tym większe prawdopodobieństwo przeprowadzenia prawidłowych kalkulacji biznesowych.
Im więcej szczegółowych informacji na temat rynku i konkurencji, tym większe prawdopodobieństwo przeprowadzenia prawidłowych kalkulacji biznesowych.
inforCMS
Niezależnie od branży i skali, w jakiej działa przedsiębiorstwo istnieją zasady, których należy przestrzegać w trakcie pisania biznesplanu.

Dobrze napisany biznesplan powinien:

 • prezentować dokładnie przemyślany pomysł,
 • być napisany w sposób maksymalnie zwięzły i jasny,
 • posiadać logiczną strukturę wewnętrzną,
 • przekonać, że kierownictwo firmy posiada umiejętności pozwalające odnieść sukces,
 • pokazać, że działalność firmy będzie przynosić zyski.

Zawartość biznesplanu:

Strona tytułowa i spis treści

Przygotowanie strony tytułowej to kwestia czysto formalna. Standardowe informacje, które powinny się na niej znaleźć, to: logo i nazwa firmy, imię i nazwisko autora, adres firmy i pozostałe dane kontaktowe, aktualna data, numer wersji biznesplanu (plan może się zmieniać, w zależności od rozwoju sytuacji) i klauzula poufności.
Przykładowy tekst klauzuli poufności może wyglądać tak: „Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody … (nazwa firmy). Przedłożone dokumenty mogą być wykorzystywane jedynie do celów opiniodawczych. Wszelkie prawa zastrzeżone: … (nazwa firmy)”. Spis treści załącza się bezpośrednio po stronie tytułowej.

Streszczenie

Zadaniem streszczenia jest wzbudzenie zainteresowania inwestorów. Jeśli to osiągniemy, wówczas przeczytają pozostałe rozdziały biznesplanu. Streszczenie dostarcza skondensowanych informacji na temat planowanego produktu lub usługi, określa czynniki powodzenia i ryzyka oraz prezentuje oczekiwane wyniki finansowe. Nie powinno być dłuższe niż 2-3 strony maszynopisu. Przygotowuje się je zawsze na końcu, tzn. wówczas, gdy mamy opracowane wszystkie pozostałe części biznesplanu.

Merytorycznie powinno odpowiedzieć potencjalnym inwestorom na następujące pytania:

 1.  Na czym polega pomysł na biznes?
 2.  Co jest rynkiem docelowym?
 3.  Jaką wiedzę i doświadczenie posiadają wspólnicy (pracownicy)?
 4.  Ile pieniędzy potrzeba na realizację pomysłu?
 5.  Jakie cele są do osiągnięcia (obroty, udział w rynku itd.)?
 6.  W jaki sposób firma osiągnie założone cele?
 7.  Na czym polega nasza przewaga konkurencyjna?
 8.  Co może stanowić zagrożenie dla realizacji biznesu?

Prezentacja pomysłu

Celem tej części biznesplanu jest prezentacja korzyści, jakie produkt lub usługa dostarczy potencjalnym klientom. W tym rozdziale pokazuje się, co nowego proponuje nasz pomysł. Ważną rzeczą jest zaprezentowanie produktu lub usługi z punktu widzenia przyszłych klientów. Należy starać się określić unikatowe cechy produktu i uwypuklić sposób, w jaki nasz produkt lepiej zaspokaja potrzeby konsumentów, niż produkty konkurencji.

Czytaj też: Pomysły na firmę - skąd czerpać

Z punktu widzenia odbiorcy biznesplanu istotne jest wyjaśnienie następujących kwestii:

 1.  Jak dokładnie wygląda produkt lub usługa?
 2.  Czy produkt znajduje się w fazie planowania, czy też już funkcjonuje na rynku?
 3.  Czy można skorzystać z ochrony patentowej?
 4.  Jak wygląda plan dalszego rozwoju?
 5.  Czego potrzeba do ewentualnej produkcji lub świadczenia usługi?
 6.  Jak wysokie są koszty własne?
 7.  Co jest grupą docelową, do kogo kierujemy nasz produkt?
 8.  Jakie potrzeby mają klienci?
 9.  Czym nasza oferta się wyróżnia?
 10.  Jakie korzyści dostarczamy klientom w porównaniu z produktami lub usługami konkurencji?

Osoby zarządzające

Ta część biznesplanu jest zwykle niedoceniana przez autorów, którzy – przede wszystkim - koncentrują się na zaletach produktów. Jednak z punktu widzenia czytającego biznesplan (potencjalny partner lub inwestor) informacja o tym, komu ma powierzyć pieniądze jest bardzo istotna. Dlatego wskazane jest przedstawienie w biznesplanie CV właściciela firmy i jego współpracowników. Prezentacja osób zarządzających powinna koncentrować się na ich kwalifikacjach i profesjonalnym doświadczeniu, które mogą mieć znaczenie dla realizacji przedsięwzięcia.

Rozdział poświęcony osobom zarządzającym przedsięwzięciem powinien odpowiedzieć na następujące pytania:

 1.  Jakie kwalifikacje mają autorzy biznesplanu?
 2.  Jakie jest ich doświadczenie i największe sukcesy zawodowe?
 3.  Jak wygląda podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy osobami zarządzającymi firmą?
 4.  W jakim zakresie przedsiębiorstwo będzie posiłkować się pomocą zewnętrzną (biuro rachunkowe, doradca podatkowy itd.)?

Rynek i konkurencja

Im więcej szczegółowych informacji na temat rynku i konkurencji zostanie wykorzystanych do przygotowania tej części biznesplanu, tym większe prawdopodobieństwo przeprowadzenia prawidłowych kalkulacji biznesowych. Dla sukcesu przedsięwzięcia konieczne jest dokładne poznanie:

 • rynku (branży) w jakiej będziemy działać,
 • konkurencji i jej produktów,
 • charakterystyki klientów i ich potencjału nabywczego.

Ważną rzeczą jest uwzględnienie w analizie produktów lub usług alternatywnych, które na pierwszy rzut oka nie stanowią konkurencji. Z punktu widzenia klienta zaspokajają one jednak tę samą potrzebę i w konsekwencji mogą rzutować na sukces naszego przedsięwzięcia.

W ramach analizy rynku (branży) powinno się określić jego wielkość i potencjał wzrostowy. Analiza konkurencji powinna przedstawiać konkurencyjne firmy i ich ofertę oraz zawierać ocenę słabych i mocnych tych przedsięwzięć. Analiza klientów prezentuje segment rynku, który chcemy obsługiwać. Ten fragment biznesplanu opisuje klientów, do których kierujemy naszą ofertę i przedstawia korzyści, które odniesie klient nabywając nasz produkt.

Dobrze przygotowany rozdział poświęcony rynkowi i konkurencji wyjaśnia następujące zagadnienia:

 1.  Jak duży jest rynek i czy wykazuje tendencję wzrostową?
 2.  Jakie czynniki (pozytywne i negatywne) wpływają na popyt?
 3.  Jacy są najwięksi konkurenci i jakie są ich udziały w rynku?
 4.  Co oferuje konkurencja i czym różni się jej oferta od naszej?
 5.  Jak wygląda marketing i dystrybucja produktów konkurencji?
 6.  Jak wypada porównanie oferty cenowej - naszej i konkurencji?
 7.  Jaką mamy przewagę nad konkurencją?
 8.  Na jakim poziomie planujemy sprzedaż?
 9.  Jaki udział w rynku chcemy osiągnąć?

Marketing i dystrybucja

Celem działań marketingowych jest rozpoznanie potrzeb klientów i przygotowanie odpowiedniej oferty. Plan marketingowy stanowi jeden z najważniejszych elementów biznesplanu.

Pierwszym krokiem jest określenie strategii wejścia na rynek, czyli pokazanie, w jaki sposób nasza firma i jej produkt lub usługa będzie wprowadzana na rynek i jak będzie na nim funkcjonować. Powinniśmy również określić sposób, w jaki chcemy wpłynąć na zachowania klientów. Należy pamiętać, że przy wchodzeniu na rynek ważne jest przede wszystkim pozyskanie klientów, zaś w okresie późniejszym kluczową rolę odgrywa ich utrzymanie.

Kolejny krok to ustalenie strategii marketingowej. Przygotowuje się ją w oparciu o analizę rynku i konkurencji. Należy pamiętać, aby strategia miała realne podstawy. Zawsze należy uwzględniać reakcję konkurencji (np.: czy wytrzymamy wojnę cenową) oraz to, jak strategia wpływa na plan finansowy firmy.

Ostatni krok to przygotowanie założeń tzw. marketingu mix (z jęz. ang. „4P”), który obejmuje:

 • produkt lub usługę (product)
 • cenę (price)
 • sprzedaż (place)
 • promocję (promotion).

Prezentując elementy składowe marketingu mix, wskazane jest m.in.: w przypadku produktu – opisanie jego wyglądu, określenie jakości, sposobu pakowania i przedstawienie koncepcji serwisu dla klientów; w przypadku ceny – podanie proponowanej ceny (po wcześniejszej wnikliwej analizie) oraz przedstawienie zasad ewentualnych bonusów i rabatów; w przypadku sprzedaży – wyjaśnienie, w jaki sposób dostarczymy klientowi nasz produkt lub usługę (prezentacja wykorzystywanych kanałów dystrybucji); w przypadku promocji – zaprezentowanie przekazu reklamowego, grupy docelowej, do której jest kierowany, wskazanie kanałów komunikacji (media) i określenie oczekiwanych rezultatów kampanii.

W części poświęconej marketingowi i dystrybucji powinniśmy odnaleźć wyjaśnienie następujących kwestii:

 1.  Jaki jest pomysł na wprowadzenie biznesu na rynek?
 2.  Jak wygląda harmonogram działań?
 3.  Jaka strategia marketingowa została wybrana (i dlaczego)?
 4.  Jakie ceny zostały określone dla danego produktu lub usługi?
 5.  W jaki sposób produkt lub usługa będzie sprzedawana?
 6.  Jakie wydatki zostaną poniesione na marketing i dystrybucję?
 7.  Jak będzie wyglądać kampania reklamowa?
 8.  Co jest celem działań reklamowych i w jakim horyzoncie czasowym?
 9.  Jaki budżet jest konieczny do realizacji działań promocyjnych?

Forma organizacyjna przedsiębiorstwa

W tej części biznesplanu znajdują się informacje na temat sposobu zorganizowania firmy od strony formalnoprawnej oraz jej nazwy.

Forma prawna przedsiębiorstwa określa odpowiedzialność udziałowców. W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo zobowiązania firmy są poręczone całym majątkiem przedsiębiorcy. Analogicznie jest w przypadku partnerów spółki cywilnej. Jeżeli przedsiębiorstwo działa pod postacią spółki z o.o., wówczas za zobowiązania odpowiada ona do wysokości kapitału zakładowego. Wybór formy prawnej powinien wynikać z ekonomicznych i podatkowych interesów firmy.

Wybór nazwy przedsiębiorstwa musi być głęboko przemyślany. Dobra nazwa powinna ułatwiać promocję firmy i jej produktów (usług).

Po zapoznaniu się z częścią biznesplanu poświęconą identyfikacji i prawnego sposobu zorganizowania firmy powinniśmy wiedzieć:

 1.  Dlaczego firma nazywa się w określony sposób?
 2.  Czy logo i nazwa firmy podlegają prawnej ochronie?
 3.  Jaka forma prawna firmy została wybrana i dlaczego?
 4.  Kim są udziałowcy i jak wygląda struktura udziałów?

Plany finansowe

Ta część biznesplanu ma udowodnić, że przedstawiony pomysł na biznes jest opłacalny. Sporządzenie planu finansowego rozpoczyna się od zestawienia posiadanych informacji na temat kosztów, cen i wielkości planowanej sprzedaży. Następnie uwzględnia się najważniejsze inwestycje i koszty zatrudnienia personelu. Kolejny krok to przygotowanie rachunku zysków i strat – dla pierwszego roku działalności w wymiarze miesięcznym, dla dwóch następnych lat w cyklach kwartalnych. Dalsze działanie to zaplanowanie przepływów finansowych: określenie wysokości i terminów przychodów i wydatków (w cyklach, jak w przypadku rachunku zysków i strat). Wreszcie należy zaplanować sprawę zapotrzebowania na kapitał, tzn. określić jego wielkość i źródła pochodzenia. W końcowym efekcie, z rachunku zysków i strat oraz planu przepływów finansowych powstanie bilans. Ważną sprawą jest wskazanie tzw. progu rentowności (break even point), czyli momentu, w którym pojawią się pierwsze zyski (przychody przekroczą koszty).

Plany finansowe przygotowuje się, żeby wyjaśnić inwestorom lub partnerom, jak przedsiębiorstwo będzie finansowane przez najbliższe trzy lata działalności.

Rachunek zysków i strat wykazuje, co zostanie w firmie po policzeniu wszystkich jej przychodów i kosztów. Rachunek ujmuje koszty i przychody niezależnie od tego, czy pieniądze rzeczywiście wpłynęły. Dzięki niemu wiadomo, czy firma osiągnęła dodatni czy ujemny wynik ekonomiczny.

Rachunek przepływów finansowych pokazuje wszystkie wpłaty, które powinny wpłynąć do firmy oraz wszystkie płatności, do których firma jest zobligowana. Firma utrzymuje płynność finansową, gdy środki którymi dysponuje przewyższają konieczne wypłaty. Jeśli mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, istniejąca różnica musi zostać pokryta z kapitału firmy. Analiza przepływów finansowych pozwala uniknąć pułapki niewypłacalności oraz umożliwia określenie zapotrzebowania na kapitał.

Bilans prezentuje obraz kondycji finansowej firmy w danym momencie. Pokazuje, co firma posiada i jaka jest jej wartość. Inwestorzy na podstawie bilansu mogą ocenić, na ile ryzykowna jest inwestycja w firmę.

Zobacz też: Finanse na start

Właściwie przygotowany rozdział biznesplanu dotyczący planów finansowych zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

 1.  Jak będą kształtować się przychody i koszty działalności w okresie najbliższych trzech lat?
 2.  Czy przedsiębiorstwo ma szansę na przetrwanie (czy nie grozi mu utrata płynności finansowej)?
 3.  W jaki sposób będzie finansowana działalność firmy?
 4.  Czy inwestycja w firmę może być rentowna (bardziej opłacalna od nieruchomości lub obligacji)?

Ocena ryzyka i alternatywne scenariusze

Podjęcie i prowadzenie działalności biznesowej jest zawsze obarczone ryzykiem. Zagrożenie dla realizacji przedsięwzięcia może pojawić się wewnątrz firmy (opóźnienie w produkcji, chybiona kampania reklamowa) lub mieć charakter zewnętrzny (załamanie koniunktury, zmiany kursów walutowych). W tej części biznesplanu powinny być zidentyfikowane zagrożenia oraz przedstawione środki zaradcze. Alternatywne scenariusze umożliwiają opisanie przyszłego rozwoju firmy z uwzględnieniem zmiennych uwarunkowań. Opracowując możliwe scenariusze rozwoju sytuacji należy zwracać szczególną uwagę na płynność finansową, usytuowanie progu rentowności oraz rachunek zysków i strat.

Rozdział poświęcony ocenie ryzyka powinien wyjaśnić następujące kwestie:

 1.  Kiedy przedsięwzięcie osiągnie próg rentowności?
 2.  Jakie są zagrożenia i szanse dla przedsięwzięcia?
 3.  Jak firma zareaguje na potencjalne szanse i zagrożenia?
 4.  Jak wyglądają plany finansowe firmy w korzystnym i niekorzystnym scenariuszu rozwoju?
 5.  W jaki sposób i na jak długo zostanie zapewniona płynność finansowa w sytuacji wystąpienia niekorzystnego scenariusza rozwoju wydarzeń?
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  28 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wynajem mieszkania - czy czynsze będą rosły?
  Wynajem mieszkania - czy czynsze będą rosły? Pierwsze dziewięć miesięcy pandemii przyniosło znaczący spadek czynszów za wynajem mieszkań. Jego realna skala była większa ze względu na inflację. Nowsze dane pokazują jednak, że podwyżki czynszów są coraz bardziej widoczne. To między innymi skutek inflacji i zwiększonego popytu. Na rynku pojawiło się wiele nowszych mieszkań pod wynajem, których właściciele długoterminowo będą sobie chcieli skompensować wyższą cenę zakupu lokum. Co nas czeka w najbliższym czasie na polskim rynku najmu mieszkań?
  Jak włączyć światła przeciwmgielne przednie?
  Jak włączyć światła przeciwmgielne przednie? To nie jest trudne zadanie. Są trzy metody na włączenie tego typu świateł.
  Sprzedaż mieszkań w trzech kwartałach 2021 r. większa niż w całym 2020 roku
  Sprzedaż mieszkań w 2021 roku. Sprzedaż mieszkań po trzech kwartałach 2021 r. przekroczyła wynik z całego 2020 roku - wynika z raportu "Rynek mieszkaniowy w Polsce – III kwartał 2021". Dostępna oferta nowych mieszkań w sześciu największych miastach spadła o 26 proc. rdr.
  Operatorzy logistyczni największymi beneficjentami skutków pandemii koronawirusa
  Sektor logistyczny jest jednym z największych beneficjentów rzeczywistości powstałej na skutek pandemii koronawirusa. Od wiosny 2020 roku w znacznym stopniu zmieniły się struktury zakupowe Polaków, zarówno w relacjach B2B, B2C, jak i C2C. Największym wygranym jest e-commerce.
  Światła przeciwmgielne tylne: jak włączyć je w czasie jazdy?
  Światła przeciwmgielne tylne: jak włączyć je w czasie jazdy? Producenci stosują kilka systemów. Warto poznać każdy z nich.
  Jak włączyć światła drogowe?
  Jak włączyć światła drogowe? To w zasadzie niezwykle proste. Część aut jest jednak wyposażonych w system automatycznego uruchamiania długich.
  Firma dostarczająca energię prosi klientów, by zrezygnowali z jej usług, bo zbankrutuje
  Firma dostarczająca energię Enstroga prosi klientów, którzy ostatnio nie zgodzili się na podwyżkę stawek, aby dobrowolnie zrezygnowali z jej usług. Jeśli pozostaną klientami i nadal będą płacić niższe stawki za prąd i gaz, firma obawia się bankructwa.
  Kredyty we frankach a wykonanie wyroków przez banki
  Kredytobiorcy frankowi nie zawsze mogą liczyć na to, że po prawomocnej wygranej z bankiem szybko uda się im wykreślić hipotekę czy zlikwidować wpis w BIK. Banki analizują wyroki i nie zawsze realizują je zgodnie z uzasadnieniem, trzymając się sentencji. Często składane są skargi kasacyjne - wynika z danych prawników kredytobiorców CHF. Banki informują, że respektują prawomocne orzeczenia sądowe.
  Kawa z laboratorium
  Fińscy naukowcy, stosując te same metody produkcji, które wykorzystywane są w laboratoryjnej hodowli komórek mięsa, opracowali nową technikę uprawy kawy w bioreaktorze – poinformowała w środę agencja AFP.
  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przy użyciu kryptowalut
  Kapitałem zakładowym spółki jest wkład (majątek) wnoszony przez wspólników do przyszłej spółki. Poprzez wniesienie wkładu do spółki, wspólnicy nabywają określoną ilość udziałów o równej lub nierównej wartości nominalnej. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje wkładów: pieniężny i niepieniężny.
  Cupra Born: cena w Polsce to... Tanio nie jest.
  Cupra Born: cena hiszpańskiego elektryka w Polsce to teoretycznie minimum 147 800 zł. Teoretycznie, bo najpierw nad Wisłą pojawią się modele droższe.
  Trudno o miejsce na cmentarzu i rosną ceny. Czy można założyć prywatny cmentarz?
  Miejsce na cmentarzu, ceny. Czy można założyć prywatny cmentarz? Przed nami Święto Zmarłych, jedno z najważniejszych świąt w roku. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że obowiązujące prawo pogrzebowe, od 1959 roku nie uległo zmianie. Rodzi to wiele bardzo doczesnych problemów. Nowa ustawa ma zostać skierowana do Rady Ministrów jeszcze w tym roku.
  Popyt na mieszkania znacząco wyprzedził podaż
  Popyt na mieszkania. W ostatnich kwartałach popyt znacząco wyprzedził podaż mieszkań, w efekcie oferta lokali deweloperskich stale maleje - wynika z opublikowanego raportu. Na koniec III kw. br. średnia cena ofertowa mieszkań pozostających w ofercie wyniosła w Warszawie 12 325 zł na mkw., o prawie 11 proc. więcej niż rok temu.
  Wzrost cen nawozów znacznie podnosi koszty produkcji
  Obecnie największym problemem w rolnictwie jest wzrost cen nawozów, bo one znacząco podnoszą koszty produkcji. Tego problemu nie rozwiąże się bez wspólnej polityki europejskiej - powiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.
  Nowy system rozliczeń prosumentów. Taryfa G12 pozwoli zaoszczędzić ok. 1,6-1,7 tys. zł rocznie na rachunkach za prąd
  Nowy system rozliczeń prosumentów. Taryfa G12. W porównaniu do "zwykłych" odbiorców prądu, prosumenci mogą zaoszczędzić ok. 1,6-1,7 tys. zł rocznie na rachunkach za prąd, pod warunkiem przejścia na taryfę G12 - podkreśla wiceszef MKiŚ Ireneusz Zyska. Twierdzenie, że nowy system rozliczeń będzie niekorzystny dla prosumentów, jest nieprawdą - dodał.
  Kiedy elektryczna Toyota? Dziś i już w Polsce. Oto Proace Electric
  Kiedy elektryczna Toyota? To pytanie, które mocno rozbrzmiewało w świecie moto. Odpowiedź na pytanie brzmi... dziś. Oto Toyota Proace Electric.
  Światła przeciwmgielne tylne – jedno czy dwa?
  Światła przeciwmgielne tylne – jedno czy dwa? To pytanie, które mogą zadać zarówno kandydaci na kierowców, jak i osoby posiadające już prawo jazdy.
  Na jaką długość świecą światła drogowe?
  Na jaką długość świecą światła drogowe? Oto pytanie postawione przed dzisiejszym materiałem. Sprawdźmy.
  Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne a odszkodowanie za ich wywłaszczenie
  Zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie za to wywłaszczenie przysługiwało tylko tym właścicielom, którzy złożyli stosowny wniosek do końca 2005 roku. Problem w tym, że wielu z właścicieli dowiedziało się o tym wywłaszczeniu po 2005 roku. Co ciekawe Trybunał Konstytucyjny aż w czterech wyrokach dot. tego problemu orzekł, że przedmiotowe przepisy są zgodne z Konstytucją. Kontrowersje związane z tym wywłaszczeniem i aktualne możliwości dochodzenia odszkodowania omawia Magdalena Głowacka-Dziedzic, radca prawny z Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy.
  Jazda w trudnych warunkach. Kierowcy nie są na nie gotowi!
  Jazda w trudnych warunkach drogowych? Ponad jedna trzecia europejskich kierowców nie czuje się przygotowana do jazdy w trudnych warunkach.
  Frankowicze skarżą banki. Już ponad 62 tys. spraw przed sądami
  Związek Banków Polskich szacuje, że miesięcznie do sądów wpływa 4-5 tys. nowych pozwów przeciwko bankom w związku z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich - poinformował wiceprezes ZBP Tadeusz Białek.
  Wsparcie inwestycji dla właścicieli lasów
  Jesteś właścicielem lasu i chcesz dokonać w nim inwestycji? 22 listopada ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dokumenty będzie można składać do 31 grudnia 2021 r. w biurach powiatowych ARiMR.
  Zadbaj o wystrój wnętrz jeżeli pracujesz zdalnie
  Wystrój wnętrz a praca zdalna. Pracownicy wybierają coraz częściej pracę zdalną i mało kto chce na stałe wrócić do biura. Kluczem do efektywnej pracy jest jednak komunikacja, a wideo-rozmowy dla wielu są przekleństwem. Ponad połowa pracujących zdalnie Amerykanów boi się bowiem, że współpracownicy będą oceniać wnętrze ich domu. Co za tym idzie, masowo ruszyli do sklepów, żeby zmienić aranżację miejsc, w których żyją.
  Peugeot e-Partner: cena w Polsce jest znana
  Peugeot e-Partner: cena w Polsce jest już znana. Ile trzeba zapłacić za elektrycznego dostawczaka? Model kosztuje co najmniej 139 tys. zł brutto.
  Fabryka Volkswagena we Wrześni kończy 5 lat
  Fabryka Volkswagena we Wrześni kosztowała miliard euro i działa już piąty rok. To jedyne miejsce, w którym jest produkowany np. Crafter.