Kategorie

Czy układ z definicji częściowy może spełnić cele postępowania restrukturyzacyjnego w pełni?

Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.
Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Czy układ z definicji częściowy może spełnić cele postępowania restrukturyzacyjnego w pełni? /Fot. Fotolia
Czy układ z definicji częściowy może spełnić cele postępowania restrukturyzacyjnego w pełni? /Fot. Fotolia
Fotolia
Przedsiębiorcy, którzy rozważają zasadność zgłoszenia wniosku o otwarcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych powinni mieć na uwadze warunki dopuszczalności zawarcia układu częściowego oraz płynące z tego potencjalne korzyści. Niejednokrotnie bowiem układ częściowy jest w stanie spełnić wszystkie cele, które mają zostać osiągnięte za pomocą postępowania restrukturyzacyjnego.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508) – dalej określana jako prawo restrukturyzacyjne lub Pr. Res., wraz z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. wprowadziła do krajowego porządku prawnego nową, nieznaną dotychczas instytucję prawną jaką jest układ częściowy. Nie zawsze bowiem dla skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika konieczne jest zawarcie układu ze wszystkimi wierzycielami – w wielu przypadkach cele postępowania restrukturyzacyjnego mogą zostać osiągnięte na skutek zawarcia układu wyłącznie z wierzycielami, którym przysługują najbardziej znaczące wierzytelności, gdyż właśnie objęcie tych wierzytelności układem, a tym samym chociażby częściowe umorzenie czy też rozłożenie ich spłaty na raty w ramach układu częściowego, może przynieść najbardziej wymierne korzyści dłużnikowi. Warto zwrócić również uwagę, iż zawarcie układu częściowego z zasady powinno być także mniej czasochłonne niż zawieranie układu ze wszystkimi wierzycielami – może mieć to w wielu przypadkach niebagatelne znaczenie.

Układ częściowy będzie mógł zostać zawarty wyłącznie w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu o zatwierdzenie układu – jest to podyktowane faktem, iż w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych (tj. postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym) dłużnik może uzyskać większy zakres ochrony przed wierzycielami (np. w drodze zawieszenia prowadzonych egzekucji) dlatego też zawarcie układu częściowego w tych postępowaniach zdaje się być bezcelowe[1]. Co niezwykle istotne – wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym powinno odbywać się w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria.

Przykładowy katalog wierzytelności (kryteriów wyodrębnienia wierzytelności), które mogą zostać objęte układem częściowym wskazuje art. 180 ust. 4 prawa restrukturyzacyjnego – mówi on o wierzytelnościach: z tytułu finansowania działalności dłużnika przez udzielone kredyty, pożyczki i inne podobne instrumenty; z tytułu umów o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika; zabezpieczonych rzeczowo na przedmiotach i prawach niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika czy też wierzytelnościach największych określonych według sumy.

Koniecznym jest także wskazanie, iż wyodrębnienie kryteriów, które ma na celu pominięcie wierzyciela przeciwnego zawarciu układu częściowego jest niedopuszczalne (art. 180 ust. 2 Pr.Res.). Prawo restrukturyzacyjne chroni zarazem interes wierzycieli nieobjętych układem częściowym poprzez ustanowienie reguły, w myśl której propozycje układowe nie mogą przewidywać korzyści dla wierzycieli objętych układem częściowym, które zmniejszają możliwość zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem (art. 183 ust. 1 Pr.Res.).

Warto zatem zadbać, aby kryteria wyodrębnienia wierzycieli zostały obrane z poszanowaniem powyższych wytycznych, gdyż w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli, sąd odpowiednio odmawia zatwierdzenia układu (w przypadku postępowania o zatwierdzeniu układu) lub orzeka w tym przedmiocie umarzając postępowanie układowe (w przypadku przyspieszonego postępowania układowego).

Dłużnikowi na powyżej wskazane postanowienia przysługuje zażalenie, przy czym w terminie do wniesienia zażalenia może on także zaproponować inne kryteria wyodrębnienia wierzycieli (art. 182 ust. 4 Pr.Res.), tj. takie, które nie będą budzić wątpliwości co do ich zgodności z ustawowymi kryteriami. Podobnie na postanowienie o zatwierdzeniu układu częściowego zażalenie przysługuje również wierzycielom nieobjętym układem częściowym, przy czym zakres ich zarzutów jest ograniczony wyłącznie do zarzutów w zakresie kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym oraz dotyczących ewentualnego zmniejszenia możliwości zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem.

Wyraźnie można zauważyć zatem, iż pomimo tego, że wierzyciel nieobjęty układem częściowym nie uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, to zachowuje jednak pewne uprawnienia procesowe dla obrony swych praw[2]. Z kolei dla kontrastu warto wskazać, iż przejawem ograniczenia praw wierzyciela nieobjętego układem częściowym jest fakt, iż w toku postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik oraz nadzorca układu nie są obowiązani udzielać wierzycielowi nieobjętemu układem częściowym informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu częściowego.

_______________

[1] Uzasadnienie do projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne; s. 38; źródło: ms.gov.pl; https:// www.ms.gov.pl/pl/restrukturyzacja-i.../download,2585,5.html.

[2] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Art. 188.; red. P. Zimmerman; wyd. 2016 C.H. Beck; s. 1399.


Układ częściowy zostaje przyjęty, jeżeli większość wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom objętym układem częściowym i uprawnionym do głosowania, głosowała za przyjęciem układu częściowego (art. 186 Pr.Res.). Widoczna jest zatem pewna różnica w przypadku głosowania nad układem częściowym, sprowadzająca się do wymogu uzyskania głosów przysługujących wierzycielom uprawnionym do głosowania, a nie zaś przysługujących wierzycielom głosującym (jak ma to miejsce w przypadku głosowania nad układem pełnym).

Ostatecznie warto zasygnalizować, iż prawo restrukturyzacyjne wprost dozwala, aby w toku postępowania sanacyjnego (jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych kreowanych przez ustawę, które to postępowania jest postępowaniem stwarzającym możliwości najdalej idących ingerencji w strukturę przedsiębiorstwa dłużnika) doszło do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu częściowego lub wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, w którym ma zostać przyjęty układ częściowy.

Warunkiem umożliwiającym zawarcie układu częściowego w toku postępowania sanacyjnego jest okoliczność, aby wierzyciele objęci układem częściowym byli wierzycielami nieobjętymi układem z mocy prawa oraz nie wyrazili zgody na objęcie ich układem w postępowaniu sanacyjnym (mowa zatem o wierzycielach wierzytelności z tytułu m.in. alimentów, rent, roszczeń o wydanie mienia, a także wierzytelności za które dłużnik odpowiada w związku nabyciem spadku czy też wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jak i wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonych na mieniu dłużnika hipotek czy też zastawem).

Zatwierdzenie układu częściowego nie wpływa na tok postępowania sanacyjnego, a treść układu częściowego może przewidywać, że układ będzie skuteczny dopiero po prawomocnym zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym (art. 192 ust. 3 Pr. Res.). Bez wątpienia możliwość prowadzenia w toku postępowania sanacyjnego odrębnego postępowania, którego celem jest zawarcie układu częściowego z kategoriami wierzycieli wskazanymi powyżej, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie pełnej oraz wyczerpującej restrukturyzacji[3].

Przedsiębiorcy rozważający zasadność zgłoszenia wniosku o otwarcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych powinni zatem mieć na uwadze warunki dopuszczalności zawarcia układu częściowego oraz płynące z tego potencjalne korzyści – niejednokrotnie bowiem układ częściowy jest w stanie spełnić wszystkie cele, które mają zostać osiągnięte za pomocą postępowania restrukturyzacyjnego.

Autor: Mateusz Latosiński, aplikant adwokacki

Ślązak Zapór i Wspólnicy, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

W kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy zajmuje się przede wszystkim stałą obsługą prawną jednostek samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki lokalowej i zarządzania nieruchomościami. Prowadzi także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym posiadających status instytutów badawczych.

W kręgu jego ścisłych zainteresowań pozostaje prawo spółek handlowych, prawo cywilne (ze szczególnym naciskiem na prawo zobowiązań) oraz prawem samorządu terytorialnego.

_________________

[3] Ibidem s. 1405.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?