reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Nowa Polityka Przemysłowa - jakie są bariery dla biznesu?

Nowa Polityka Przemysłowa - jakie są bariery dla biznesu?

Zakończyły się konsultacje dotyczące propozycji zapisów Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Celem najnowszego badania BCC wśród przedsiębiorców było rozpoznanie obecnych barier, które krępują firmy w kontekście planów wdrożenia tzw. Nowej Polityki Przemysłowej.

Czym jest Biała Księga Rozwoju Przemysłu?

Zakończyły się konsultacje nad Białą Księga Rozwoju Przemysłu. Biała Księga Rozwoju Przemysłu zidentyfikuje najuciążliwsze bariery dla działalności przemysłowej w naszym kraju. Wnioski i rekomendacje przyjęte w jej ostatecznej wersji posłużą do opracowania Polityki Przemysłowej Polski w perspektywie do roku 2030. Staną się też podstawą do niezbędnych zmian legislacyjnych

Nowa Polityka Przemysłowa wicepremiera Jarosława Gowina ma być „uszytym na miarę” programem skierowanym do branż, które mają pomysły na potrzebne zmiany i wsparcie ich działalności.

Jakie bariery wskazują firmy?

Największe bariery, na które wskazują firmy w funkcjonowaniu swojej branży to przede wszystkim wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe (75,6%), dostęp do pracowników (58,5%), wysokie ceny energii (63,4%), a także zbyt szybko rosnące płace (48,8%) oraz niesprawność wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarczych (36,6%). Problemem jest także gospodarowanie odpadami (29,3%) oraz kurs złotego do innych walut (19,5%) – wynika z raportów firm, które zebraliśmy w styczniu w grupie 1800 pracodawców – indywidualnych członków BCC.

Mimo dobrych ocen Polski płynących z Komisji Europejskiej, polscy przedsiębiorcy dalej borykają się z trudnościami i barierami biurokratyczno-prawnymi, znacznie większymi niż w innych krajach Unii Europejskiej – mówi Marek Goliszewski, prezes BCC. – Nie można ich ciągle zaskakiwać kolejnymi obciążeniami, jak chociażby ostatnio podatek od reklamy, dodatkowo narzucany bez zapowiedzi w trakcie roku. Cieszymy się z zadowolenia premiera, że Polska przechodzi kryzys gospodarczy w miarę łagodnie w stosunku do innych krajów członkowskich UE. Ale wisi nad nami olbrzymi dług publiczny i deficyt budżetowy, które można zasypywać tylko zaangażowaniem przedsiębiorców i ich firm w inwestycje. Tymczasem wciąż istnieją dla tego olbrzymie przeszkody, które wskazuje nasze badanie -

W kontekście planowanej nowej polityki przemysłowej, przedsiębiorcy zwracają uwagę na niską jakość instytutów badawczych i uczelni – brak odpowiedniej oferty dla biznesu, zbyt restrykcyjne prawo i częste, bardzo szybkie zmiany przepisów, które są zawiłe. Podkreślają większą restrykcyjność polskiego prawa podatkowego niż w innych krajach, które nie jest należycie konsultowane, co przejawia się później nadmiarem publikacji obszernych objaśnień. Barierą jest również długotrwałość oczekiwania na wydanie decyzji – mówi … ekspert BCC.

Problematyczna jest niestabilność cen surowców, a co za tym idzie materiałów do produkcji. Eksport obarczony jest ciągłym ryzykiem zakupu komponentów do produkcji w cenach uzależnionych od aktualnego kursu waluty. Rozwiązaniem byłoby wejście Polski do grupy krajów strefy euro, co od wielu lat postuluje BCC, a co firmom dałoby szansę na znaczne uproszenie księgowości i stabilizację wyników ekonomicznych produkcji.

Dużym ograniczeniem rozwoju eksportu jest także systematyczny wzrost kosztów trans

Rosnąca lawina dokumentów, sprawozdań, oświadczeń, biurokracja! Rozwiązania informatyczne udostępniane na „ostatnią chwilę”, długotrwałość oczekiwania na wydanie decyzji i brak uwzględniania uwag biznesu (konsultacji publicznych) w procesie legislacyjnym – to grzechy główne systemy prawnego w Polsce.

Droga i pracochłonna procedura certyfikacji produkowanych urządzeń. W małoseryjnej produkcji urządzeń, koszty certyfikacji zdecydowanie podnoszą cenę produktów. Czas trwania certyfikacji i otrzymania ostatecznego świadectwa, zdecydowanie opóźnia moment odzyskiwania poniesionych nakładów – pisze jeden z ankietowanych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy dostrzegają innowacyjne i bardziej otwarte rozwiązania umożliwiające połączenie szkolnictwa zawodowego z działalnością firm m.in. w zakresie możliwości finansowania, czy rozwoju kadry przedmiotów zawodowych itp.

Jakie są bariery w kontaktach z urzędami?

Aż 70% przedstawicieli firm zwraca uwagę na zbyt długi czas oczekiwania na decyzje, a 62,5% na

Nie pomaga styl i język komunikacji urzędników z przedsiębiorcami. – Często pierwsza odpowiedź urzędu jest prośbą o dosłanie mało istotnych uzasadnień lub dodatkowych dokumentów, tylko po to, aby przedłużyć ostateczne załatwienie sprawy. Przedsiębiorca jest ciągle petentem urzędu – skarżą się przedsiębiorcy. – Przeszkadza podejście urzędów wg schematu „jesteśmy po to, aby was złapać na jakiejś niezgodności, nawet niewielkiej i nałożyć karę, a nie po to by wspierać w zgodnym z prawem prowadzeniu działalności” – wyjaśniają.

Potrzebujemy wysokiej klasy, dobrze opłacanych urzędników – dodają.

Bariery związane z prawem unijnym

Jeśli chodzi o prawodawstwo Unii Europejskiej, podstawowe problemy jakie rozpoznają przedsiębiorcy to mało dostępnych informacji (60%), zbyt częste zmiany przepisów (31,4%) oraz regulacje niekorzystne dla polskich firm (25,7%).

Przedsiębiorcy zwracają uwagę na coraz większą restrykcyjność przepisów w niektórych branżach, niewspółmierną do innych segmentów rynku, zbyt późną implementację dyrektyw UE do polskiego prawa, co nie daje firmom wystarczającego czasu na przygotowanie się i prawidłowe wdrożenie nowych regulacji. W dodatku, Polska bardzo często implementuje przepisy unijne w ostatnim możliwym momencie, narażając przedsiębiorców na niepewność, dodatkowe koszty itp.

brak realnej odpowiedzialności urzędników za popełniane błędy. Inne bariery związane z relacjami na linii przedsiębiorstwa – urzędy to brak merytorycznego wsparcia (40%), zbyt duża liczba i przewlekłość kontroli (37,5%) i brak uzasadnień do wydawanych decyzji (22,5%).

portu. Potrzebna jest pomoc państwa w zakresie stymulacji szybkich i tanich kanałów morskiego transportu do USA, Kanady, Australii, itp.

Jakie są bariery w prawie krajowym?

Przedsiębiorcy, zapytani o bariery związane z polskimi regulacjami w funkcjonowaniu własnej firmy oraz branży, wszyscy (100%) wskazują na zbyt częste zmiany przepisów, za krótki okres vacatio legis wprowadzanych zmian (63%) oraz na procedury legalizacji zatrudnienia pracowników z zagranicy (31,6%).

95% proc. przedsiębiorców za tarczą prawną Jarosława Gowina

Aż 95% ankietowanych przedsiębiorców uważa że potrzeba jest tzw. tarcza prawna – rozumiana jako instrument ochrony przedsiębiorców przed zbyt dużą liczbą zmian przepisów, gwarantujący ich stabilność, przewidywalność i transparentność. – Zdecydowanie potrzebne są mechanizmy chroniące przed ciągłymi zmianami prawa, często wprowadzanymi z dnia na dzień. Szkodzi to zarówno jakości tego prawa jak i możliwościom rzetelnego ich wdrażania. Powoduje także większą skłonność do szukania „obejść”. Nie należy myśleć o tworzeniu nadbudowy instytucjonalnej nad nadmiernie stworzonymi przepisami tylko działać w kierunku upraszczania przepisów – argumentują przedstawiciele biznesu.

Dłuższe vacatio legis, rzeczywiste konsultacje społeczne, większa stabilizacja regulacji prawnych – to jest to czego potrzebują podmioty gospodarcze.

Głos biznesu – przedsiębiorcy mówią czego potrzebują, aby rozwijać firmy

· Stabilizacji i transparentności przepisów prawnych i nie generowania codziennie setek poprawek do poprawek we wszelkiej maści ustawach w ekspresowym tempie. Bez poczucia stabilności w tym obszarze trudno planować działania firmy.

· Mniej obostrzeń.

· Niższych cen energii.

· Ograniczenia kosztów prowadzenia działalności.

· Wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych pandemią (koncertowa, sportowa, turystyczna).

· Więcej programów dla dużych firm.

· Większej liczby inicjatyw rządowych, które rozwijają biznes dla poszczególnych branż, np. motoryzacji.

· Znacznie większej liczby zwolnień podatkowych dla MŚP. Większego wspierania przedsiębiorców zasilających lokalny rynek np. poprzez ulgi podatkowe.

· Dopasowania edukacji do potrzeb gospodarki (zbyt mało specjalistów na rynku), dostosowania mentalności osób pracujących na uczelniach i w instytutach badawczych do potrzeb projektów biznesowych.

· Niższych obciążeń ZUS i podatków.

· Sprawnie działających sądów i szybszych rozstrzygnięć w sądach gospodarczych.

· Konsultacji z przedsiębiorcami przed zmianami w ustawodawstwie. Prowadzenia szerokich konsultacji z pracodawcami przy opracowywaniu i wprowadzaniu wszelkich programów prospołecznych i ustalaniu płac minimalnych.

· Szybkiego reagowania na potrzebne zmiany.

· Kontynuacji wspierania inwestycji i wynalazczości, nie tylko na etapie projektów, ale również na etapie wdrażania do produkcji, co zwiększy potencjał państwa polskiego i stworzy nowe miejsca pracy (zapobiegać wypływaniu/sprzedaży patentów za granicę).

· Rzeczywistego zaangażowania państwa w tworzenie prostych i jednoznacznych przepisów prawa.

· Ustanowienie jednoznacznych zasad wspierania firm w zakresie nowych produktów. Należy wprowadzić spis zasad przydzielania wsparcia dla przedsiębiorców na nowe innowacyjne projekty, aby dofinansowanie nie było subiektywną oceną urzędu, urzędnika i sympatii politycznych.

· Dostępu do kredytów.

· Zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

· Przestrzegania prawa.

· Większego zaufania do przedsiębiorcy. Traktowania przedsiębiorców z należytą godnością, nie jako potencjalnych przestępców, a jako podmioty generujące przychody dla państwa.

METRYCZKA: Proszę wskazać wielkość firmy wg liczby zatrudnionych.

44,7% – mikro- lub małe przedsiębiorstwo (do 49 zatrudnionych)

39,5% – średnie przedsiębiorstwo (od 50-249 zatrudnionych)

15,8% – duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 zatrudnionych)

źródło: Instytut Interwencji Gospodarczych BCC

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama