| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Jakie dokumenty załączyć do wniosku skupu wierzytelności?

Jakie dokumenty załączyć do wniosku skupu wierzytelności?

Umowa faktoringu pozwala na alternatywne finansowanie działalności gospodarczej. Do jej zawarcia przyczynia się złożenie wniosku skupu wierzytelności wraz z określonymi dokumentami.

Przez umowę faktoringu rozumie się zapłatę przez faktora kwoty o wartości odpowiadającej wierzytelnościom nabytym przez niego od przedsiębiorcy, pomniejszoną o prowizję w zamian za te wierzytelności, które przysługują przedsiębiorcy z określonego tytułu np. sprzedaży, dostaw.

W celu jej zawarcia przedsiębiorca powinien złożyć wniosek skupu wierzytelności, które zawiera następujące elementy:
- określenie wnioskodawcy;
- dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy;
- informacje dotyczące wierzytelności;
- dane dłużnika;
- rodzaj prowadzonej przez wierzyciela działalności;
- oświadczenie o braku zastrzeżeń umownych z dłużnikiem powodujących wyłączenie możliwości przeniesienia wierzytelności.

Do owego wniosku należy załączyć dokumentację, na którą składają się dokumenty rejestrowe, księgowe i pozostałe ich rodzaje.

Polecamy: Zakładam firmę

W zależności od tego, czy wniosek składa osoba prawna, czy fizyczna faktor może domagać się różnych ich typów. W praktyce najczęściej pojawiają się te wskazane niżej.

Dokumenty rejestrowe:
- umowa lub statut spółki;
- wykaz właścicieli (członków zarządu) firmy faktoranta wraz z ich adresami i numerami PESEL;
- kopie dokumentów tożsamości, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS;
- upoważnienie do zaciągania zobowiązań;
- wystawione przez banki opinie;
- zaświadczenie o nadaniu REGON, numeru NIP;
- koncesje, zezwolenia.

Dokumenty księgowe:
- sprawozdania finansowe (bilans, rachunek wyników, cash flow wraz z deklaracją podatkową CIT lub PIT);
- ostatnie F-01 lub ich odpowiedniki, które są składane do US;
- zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z podatkami i ze składkami;
- zestawienie rozliczeń z odbiorcami;
- zestawienie należności objętych usługą faktoringową według ich terminów płatności.

Pozostałe dokumenty:
- kopie umów handlowych i faktur podlegających cesji;
- polisy ubezpieczeniowe dotyczące umów;
- weksle oraz deklaracje wekslowe;
- kopie umów lub faktur zakupu (w przypadku zabezpieczenia ruchomościami);
- kopie aktów notarialnych.

Polecamy: Na czym polega faktoring pełny?

W praktyce faktor może oczekiwać przedstawienia wskazanej dokumentacji na różnych etapach prowadzonych z nim przez przedsiębiorcę negocjacji dotyczących umowy.

Brak dostarczenia dokumentacji może stać się przyczyną niepodpisania umowy faktoringu przez bank lub określoną spółkę.

Z uwagi na zakres i rozmiar dokumentów proces negocjacji i zawierania kontraktu może trwać długi okres.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Brak dostarczenia dokumentacji może stać się przyczyną niepodpisania umowy faktoringu przez bank lub określoną spółkę.
Brak dostarczenia dokumentacji może stać się przyczyną niepodpisania umowy faktoringu przez bank lub określoną spółkę.

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »