| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Spółka jawna > Kiedy spółka jawna powinna zostać rozwiązana?

Kiedy spółka jawna powinna zostać rozwiązana?

Kodeks spółek handlowych przewiduje sytuacje, w których spółka jawna powinna ulec rozwiązaniu. Dodatkowe okoliczności może przewidywać sama umowa spółki.

Przesłanki rozwiązania spółki

Kodeks spółek handlowych przewiduje kilka okoliczności, po zaistnieniu których powinno dojść do rozwiązania spółki jawnej.

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,
Umowa spółki jawnej może przewidywać dodatkowe sytuacje, w których dochodzi do rozwiązania spółki. Najczęściej jest to- upływ czasu na jaki spółka została zawarta, lub osiągnięcie celu w jakim powstała (np. do wykonania określonych prac, po czym traci rację bytu).

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
Wspólnicy nie muszą trwać w spółce- żadne prawo ich do tego nie zobowiązuje. Jeśli uznają, (z dowolnych przyczyn) że nie chcą już ze sobą współpracować- spółka ulega rozwiązaniu. Uchwała wymaga jednomyślności wszystkich wspólników- także tych, którzy zgodnie z umową spółki nie mają prawa prowadzenia jej spraw.

3) ogłoszenie upadłości spółki,
Ogłoszenie upadłości- zarówno likwidacyjne jak i z możliwością zawarcia układu może doprowadzić do rozwiązania spółki.

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
Spółki osobowe (w tym spółka jawna) są ściśle związane z osobami ich wspólników. W sytuacji, w której jeden z nich umiera lub ogłoszona jest jego upadłość (ta ma wpływ na zasadę ponoszenia przez niego odpowiedzialności za zobowiązania)- może uzasadniać rozwiązanie spółki.

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
Jeśli spółka zawarta jest na czas nieokreślony- wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. W przypadku wierzyciela dłużnika, może on wypowiedzieć umowę spółki jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony

6) prawomocne orzeczenie sądu.
Każdy wspólnik może domagać się rozwiązania spółki przez sąd- muszą jednak zaistnieć ku temu ważne powody. Jeśli jednak przyczyny te dotyczą wyłącznie jednego wspólnika- sąd może orzec o jego wyłączeniu ze spółki (za spłatą jego udziału).

Porównaj: Co musi znaleźć się w umowie spółki jawnej?

Kiedy do rozwiązania spółki- mimo zaistnienia przesłanek nie musi dojść

Nie zawsze mimo zaistnienia przesłanek wspólnicy chcą zaprzestania działalności spółki.
W pierwszej kolejności dotyczy to przesłanek wynikających z umowy spółki- zgodnie bowiem z art. 59 spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników (przedłużenie dorozumiane). Nie wymaga to zmiany umowy spółki.
Podobnie w przypadku niektórych innych przesłanek- stanowisko wspólników może przesądzić o tym, że spółka nadal będzie funkcjonować. W szczególności dotyczy to:

  •  śmierci lub upadłości wspólnika
  •  wypowiedzenia umowy przez wspólnika
  •  wypowiedzenia umowy przez wierzyciela niewypłacalnego wspólnika

Pomimo powyższych okoliczności, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.
Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości nastąpić niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia – przed upływem terminu wypowiedzenia (co do zasady 6 miesięcy- choć umowa spółki może przewidywać krótszy termin. 

W przeciwnym razie spadkobierca, syndyk lub wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, a także jego wierzyciel, mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji.

Zobacz serwis: Kto reprezentuje spółkę cywilną?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »