| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Podział zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Podział zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo do zysku (dywidendy) oraz zasady jego podziału regulują art. 191 do 198 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”). Zysk który został wypracowany przez spółkę w ciągu roku, oraz wskazany w sprawozdaniu finansowym, może zostać podzielony między wspólników. Dodatkowym elementem koniecznym do wypłaty dywidendy, jest uchwała zgromadzenia wspólników dotycząca podziału zysku. Wskazać należy, iż uchwała o podziale musi odbyć się podczas zwykłego lub nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Na podstawie art. 191 oraz art. 231 wykluczyć należy możliwość podjęcia uchwały o podziale zysku poza takim zgromadzeniem z art. 227 KSH.

Zgodnie z art. 193 §1 KSH uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. W sytuacji zbycia udziału przed dniem podjęcia uchwały o podziale, były wspólnik nie nabędzie uprawnienia do dywidendy za rok obrotowy. Podobnie, wspólnik który dokona zbycia udziałów dzień po podjęciu uchwały o podziale zysku, zachowa prawo do wypłaty dywidendy.

Granica wysokości dywidendy oznaczona jest w art. 192 KSH. Kwota przeznaczona do podziału nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych, oraz kwot przeniesionych z zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy, które mogą zostać przeznaczone do podziału (np. niedopuszczalne jest wypłacenie zysku z kapitału zapasowego utworzonego z agio tj. nadwyżki wkładu ponad wartość obejmowanych udziałów, gdyż nie powstała z wypracowanego zysku). Kwota otrzymana powinna zostać pomniejszona o niepokryte straty, udziały własne oraz kwoty które umową spółki powinny zostać przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Polecamy: Firma w spadku - zarząd sukcesyjny

Zaliczka na dywidendę

Możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy musi zostać uregulowana w umowie spółki, zgodnie z art. 194 KSH. Podmiotem jedynie upoważnionym do wypłaty jest zarząd spółki – niedopuszczalne jest przekazanie kompetencji na inny organ (np. radę nadzorczą). Możliwe jest jednak dodatkowe obostrzenie w postaci zgody innego organu. Decyzja zarządu w sprawie wypłaty zaliczki dotyczy sprawy przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki, a zatem – w przypadku zarządu wieloosobowego – wymaga uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów (art. 208 § 5 KSH), jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 208 § 1 KSH). Warunkiem koniecznym dopuszczenia do wypłaty zaliczki jest wskazanie zysku w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy. Zaliczka nie może przekraczać połowy zysku z poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Zaznaczyć należy, iż ograniczenie dotyczące połowy zysku z roku poprzedniego odnosi się do całości zaliczek wypłacanych wspólnikom.

Jeżeli zaliczka została wypłacona, a sprawozdanie finansowe za rok obrotowy spółki nie wykazuje zysku lub wykazuje go w mniejszej kwocie niż kwota wypłacona, występuje obowiązek zwrotu. Obowiązek ten wynika z przepisów o nienależnym świadczeniu – odpada bowiem prawna podstawa świadczenia (art. 2 KSH w zw. z art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego). Przepisy te należy stosować również w sytuacji, gdy doszło do wypłaty zaliczki, a następnie zgromadzenie wspólników powzięło decyzję o nieprzyznaniu wspólnikom dywidendy za dany rok obrotowy lub o jej przyznaniu w wysokości niższej od sumy wypłaconych zaliczek.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »