reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Ugoda jako sposób zakończenia sporu

Ugoda jako sposób zakończenia sporu

Rozwiązywanie sporów między pracownikami a pracodawcami może nastąpić na mocy ugody między nimi, bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową. Można tego dokonać w ramach postępowania przed komisją pojednawczą działającą u danego pracodawcy.

O zawezwanie do takiej próby - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika (tj. sądu miejsca zamieszkania przeciwnika lub jego siedziby - w przypadku innego podmiotu niż osoba fizyczna).


Mediacja


Ugodę można zawrzeć również przed mediatorem (18315 k.p.c.). Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Postanowienie takie wydane jest tylko raz w toku postępowania. Może być wydane jedynie do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Później sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron.


Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, wówczas ugodę taką zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Mediator niezwłocznie składa ją w sądzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby strony pozwanej, a w razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji - w sądzie rozpoznającym sprawę.


Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (np. w ugodzie pracodawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz pracownika konkretnej kwoty), wówczas sąd zatwierdza ugodę przez nadanie jej klauzuli wykonalności. Taka ugoda ma wówczas moc prawną ugody zawartej przed sądem (może być przymusowo wyegzekwowana). Jeżeli ugoda nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji (np. w ugodzie strony ustaliły rodzaj łączącej je umowy o pracę), sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. Sąd odmówi jednak takiego zatwierdzenia (lub nadania klauzuli wykonalności), jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.


Przykładowo sprzeczna z prawem będzie ugoda, w której strony zmieniają (skracają lub przedłużają) terminy przedawnienia roszczeń. Za ugodę zmierzająca do obejścia prawa należałoby natomiast uznać ugodę, której celem byłoby przesunięcie terminu rozwiązania umowy o pracę, jedynie dla uzyskania przez pracownika okresu zatrudnienia, wymaganego do przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. emerytury lub renty). Za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego można by uznać ugodę, w której strony chciałyby przekształcić tryb rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 k.p.) na rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia, jeżeli przyczyną zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego było szczególnie rażące (naganne) naruszenie przez pracownika jego obowiązków. Prawidłowa ocena tych okoliczności jest możliwa, gdy sąd dysponuje wystarczającymi informacjami co do okoliczności konkretnego sporu. Potrzebne informacje sąd może uzyskać przede wszystkim na podstawie wyjaśnień stron przedłożonych na piśmie lub wyznaczając rozprawę.


Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!!!


Ugoda sądowa


Możliwe jest także zawarcie ugody bezpośrednio przed sądem (ugoda sądowa). Do takiej ugody może dojść na każdym etapie postępowania przed sądem pracy aż do wydania wyroku. Zawarcie ugody sądowej jest dopuszczalne zarówno w postępowaniu przed sądem pracy rozpoznającym sprawę w I instancji (sąd rejonowy lub okręgowy), jak i w postępowaniu odwoławczym wywołanym złożeniem apelacji od wyroku (w sądzie okręgowym działającym jako sąd II instancji lub w sądzie apelacyjnym).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia


Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama